Finansowanie pomostowe

2. czytanie ustawy o ziemi

Sejmowa komisja rolnictwa opowiedziała się w czwartek za projektem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, wraz z poprawkami – najważniejsze dotyczą zmiany przepisów w sprawie ograniczenia nabywania gruntów rolnych na terenie miast. Projekt trafi do drugiego czytania w Sejmie.

Na terenie miast będzie można nabyć działkę tylko do 1 hektara (fot.wladyslawowo.pl)

Sejmowa komisja rolnictwa, do której został skierowany rządowy projekt o kształtowaniu ustroju rolnego i innych ustaw, zajmowała się nim trzykrotnie.

Klub PiS zaproponował poprawki ograniczające nabywanie ziemi rolnej w granicach miast. W przedłożeniu rządowym wszystkie grunty rolne w granicach miast nie miałyby podlegać ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. mógłby je kupić dowolny podmiot (nie rolnik) na dowolny cel.

Według poprawek zgłoszonych przez Roberta Telusa (PiS), na terenie miast będzie można nabyć działkę tylko do 1 hektara. Jak argumentował poseł, nie jest to pogorszenie warunków nabywania ziemi w stosunku do zasad obowiązujących obecnie.

Oznacza to, że zarówno w mieście, jak i wsi będzie można kupić bez uprawnień rolniczych jedynie do 1 hektara ziemi. Jak wyjaśnił przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, projektowana ustawa nie wprowadza ograniczeń co do liczby kupowanych działek w mieście, natomiast na terenie wiejskim na cele nierolne będzie można kupić tylko jedną. Gdy powierzchnia nabytej ziemi (działek) przekroczy 1 ha, trzeba będzie prowadzić działalność rolniczą i nie będzie można jej zbyć przez 5 lat.

KOWR nadal będzie miał prawo pierwokupu działki, co zdaniem poseł Doroty Niedzieli (PO-KO) jest ograniczeniem w obrocie ziemi. Natomiast Kazimierz Plocke (PO-KO) zauważył, ze przyjęcie poprawek PiS zmienia rządowy projekt i pytał, czy rząd zgadza się z taką zmianą.

W rezultacie Plocke oświadczył, że „ze względu na skandaliczny sposób procedowania” parlamentarzyści PO nie będą brali udziału w dalszej pracy komisji nad projektem, po czym posłowie tego klubu opuścili salę.

W rezultacie cały projekt, wraz z poprawkami został przyjęty przez komisję i skierowany do II czytania w Sejmie.

Projektowana ustawa zakłada ułatwienia przy zakupie i obrocie ziemią. Ograniczenia w obrocie ziemią zostały wprowadzone m.in. przez ustawę z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Projektowane zmiany mają uelastycznić obrót ziemią zarówno państwową, jak i prywatną.

Według projektu, większość przepisów ustawy ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

x

Zobasz także

Kwartalnik „Nieruchomości@”

Resort sprawiedliwości prezentuje pierwsze wydanie kwartalnika naukowego „Nieruchomości@”. Czasopismo, które powstało z inicjatywy Patryka Jakiego, ...

Standard lokali socjalnych

Do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka napływają sprawy, w których klienci opisują warunki panujące w przyznawanych ...

Polska pustynią Europy

Polska jest jednym z najbardziej ubogich w wodę krajów Unii Europejskiej. Statystycznie na jednego Polaka rocznie przypada ...

Pranie a estetyka budynku

Wieszanie na suszarce bielizny osobistej o dyskusyjnej estetyce oraz pościeli i odzieży, która zasłania częściowo ...

NIK o mieniu wojskowyn

Agencja Mienia Wojskowego rzetelnie i gospodarnie zarządzała nieruchomościami Skarbu Państwa. Wyjątki dotyczyły udzielania i realizacji ...