30 mln euro na poprawę środowiska

Bank Ochrony Środowiska zawarł umowę linii kredytowej z Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym (NIB) na kwotę 30 mln euro. Jest to kolejna linia przeznaczona na długoterminowe kredyty dla gmin i przedsiębiorstw komunalnych oraz małych i średnich firm na inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Środki NIB będą wykorzystane między innymi na wsparcie inwestycji związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawą efektywności energetycznej w budynkach. Program przyczyni się również do budowy systemów oczyszczania ścieków, a także usprawni składowanie i sortowanie odpadów stałych. Kredyty z linii NIB w ofercie Banku pojawią się już w III kwartale 2011 r.
Linia kredytowa Nordyckiego Banku Inwestycyjnego to kolejna propozycja BOŚ Banku dla klientów dbających o środowisko naturalne. Aktualnie mogą oni korzystać z Kredytu z Klimatem i Kredytu EkoOdnowa udzielanych we współpracy z KfW, a także z Ekologicznego Kredytu Hipotecznego, Słonecznego EKOkredytu (kredytu na kolektory słoneczne) oraz preferencyjnych kredytów udzielanych we współpracy z WFOŚiGW.
Nordycki Bank Inwestycyjny jest międzynarodową instytucją finansową ośmiu krajów nordyckich i bałtyckich. Bank ten zapewnia długoterminowe finansowanie projektów w sektorze energii, środowiska naturalnego, transportu, logistyki i komunikacji oraz w sektorze innowacji. Projekty te mają na celu wzmocnienie konkurencyjności i poprawę stanu środowiska naturalnego. NIB ma najwyższą z możliwych ocenę zdolności kredytowej AAA/aaa wystawioną przez agencje ratingowe Standard&Poor’s i Moody’s.

x

Zobasz także

Zadłużona Wielkopolska

Ponad 7,4 mld zł wynosi przeterminowane zadłużenie branży handlowej wobec kontrahentów i banków; dotyczy ono ...

Terminy złożenia PIT

Od tego roku ujednolicony zostaje termin składania zeznań podatkowych PIT za rok 2019 – można ...

Nagłe osłabienie złotego

Złoty od kilku dni traci na wartości w relacji do głównych walut, w tym franka ...

PIT od pracodawców

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r. Jeżeli w 2019 r. zatrudniałeś ...

Kiedy złożyć PIT za 2019 r.

Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – możesz ...