Fotografia wnętrz

330 kredytów z dopłatą NFOŚiGW

Od uruchomienia Słonecznego EKOkredytu – kredytu z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup i montaż kolektorów słonecznych – minęły 3 miesiące. W tym czasie BOŚ Bank udzielił 330 kredytów dla zwolenników stosowania Odnawialnych Ĺšródeł Energii we własnych domach. Coraz więcej Polaków gotowych jest zainwestować w instalacje solarne. Dowodem jest duże zainteresowanie kredytami finansującymi zakup i montaż takich urządzeń. Jednym z oferentów jest BOŚ Bank.
– Łącznie wszystkie podpisane już umowy kredytowe na kolektory opiewają na kwotę przekraczającą 4,7 mln zł – mówi Anna Żyła, Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska.
W ciągu 94 dni do banku wpłynęły 484 wnioski o sfinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych o łącznej wartości prawie 7 mln zł.
– Najwięcej chętnych zgłosiło się do nas we wrześniu. Wpłynęło wówczas blisko 200 wniosków – dodaje Anna Żyła. Najbardziej aktywni w kwestii ekologicznej energii okazali się klienci wrocławskiego oddziału BOŚ. To tam udzielono największej liczby kredytów – w sumie zawarto 60 umów.
Można uznać, że 4,7 mln zł na inwestycje proekologiczne to niewiele w stosunku do skali działalności proekologicznej Banku Ochrony Środowiska. Jednak należy pamiętać, że produkt jest w ofercie dopiero od 3 miesięcy, a liczba zainteresowanych i korzystających z niego klientów szybko wzrasta.
Słoneczny EKOkredyt wszedł do oferty BOŚ Banku 12 lipca b.r. Produkt przeznaczony jest nie tylko na zakup kolektora, ale też sporządzenie niezbędnego projektu budowlanego, zakup nowego zasobnika wodnego, automatyki, aparatury pomiarowej i instalacji, ciepłomierza oraz montaż całego systemu. Dzięki współpracy Banku Ochrony Środowiska z NFOŚiGW posiadacze kredytu mogą wnioskować o zwrot 45 proc. kosztów poniesionych przy „słonecznej” inwestycji, przy czym kwota ta nie może przekroczyć 2500 zł za m kw. powierzchni całkowitej kolektora słonecznego. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna lub wspólnota mieszkaniowa, mająca prawo do dysponowania nieruchomością, ale budynek nie może być podłączony do sieci ciepłowniczej, a efekt przedsięwzięcia nie może być wykorzystywany w działalności gospodarczej.
Słoneczny EKOkredyt jest kolejną propozycją BOŚ Banku dla klientów dbających o środowisko naturalne. Do tej pory mogli oni korzystać między innymi z Ekologicznego Kredytu Hipotecznego, a także preferencyjnych kredytów udzielanych we współpracy z WFOŚiGW.

x

Zobasz także

Nagłe osłabienie złotego

Złoty od kilku dni traci na wartości w relacji do głównych walut, w tym franka ...

PIT od pracodawców

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r. Jeżeli w 2019 r. zatrudniałeś ...

Kiedy złożyć PIT za 2019 r.

Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – możesz ...

Resort o mikrorachunku

PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek ...

Budżet po 10.miesiącach

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2019 r. dochody 332,9 mld zł, tj. ...