Fotografia wnętrz

Absolutorium dla prezydenta

Rada miasta udzieliła Jackowi Jaśkowiakowi, prezydentowi Poznania wotum zaufania i przyznała mu absolutorium. To oznacza, że zdaniem radnych stolica Wielkopolski jest dobrze zarządzana. Podstawą do przyznania absolutorium jest budżet – w tym przypadku za 2019 rok. Poznańscy radni uznali, że został on dobrze wykonany i na wtorkowej sesji podjęli odpowiednią uchwałę. Za przyznaniem absolutorium głosowało 21 radnych, 9 było przeciw.

– Dziękuję państwu za to głosowanie i dobrą całoroczną współpracę – mówił Jacek Jaśkowiak. – Dziękuję też za waszą postawę podczas pandemii. Problemów jest wiele, ale dzięki współpracy z Radą Miasta Poznania udaje nam się sprawnie je rozwiązywać.

W 2019 roku dochody budżetu wyniosły 4,16 mld zł. Znaczną ich częścią były udziały w podatkach PIT i CIT, które wyniosły 1,39 mld. Kwota ta mogłaby być aż o 45 mln większa, gdyby nie zmiany w naliczaniu podatku PIT, jakie jesienią 2019 roku wprowadził w życie rząd.

Wydatki miasta zamknęły się w kwocie 4,19 mld zł. Wśród wydatków majątkowych miasto przeznaczyło najwięcej, bo aż 414 mln zł na inwestycje związane z transportem. W 2019 r. ponad 108 mln zł wydano np. na przebudowę trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo

Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej; a niemal 30 mln zł pochłonęła budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic.

73 mln zł wydano na gospodarkę przestrzenną i nieruchomości oraz rewitalizacje – przykładem może być np. Dzieciniec pod Słońcem. Kolejne 67 mln miasto przeznaczyło na inwestycje w oświatę – to m.in. rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 czy budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5. Na inwestycje w politykę społeczną i zdrowie Poznań przeznaczył 38 mln zł – to m.in. zakupy dla szpitala im. J. Strusia i F. Raszei.

W dziedzinie wydatków bieżących najwięcej wydano na oświatę (1,18 mld zł), następnie na politykę społeczną, zdrowie i rodzinę (836 mln zł) oraz transport (719 mln zł).

Raport o stanie miasta

Podczas sesji przedstawiono też Raport o stanie miasta, który zawiera najważniejsze dane o Poznaniu, jego strukturze, demografii i najważniejszych działaniach. Po jego rozpatrzeniu rada miasta udzieliła prezydentowi wotum zaufania.

– Dziękuję za to, że razem zmieniamy Poznań – mówił Jacek Jaśkowiak. – Mamy najniższą stopę bezrobocia w Polsce – to bardzo ważne, bo nawet jeśli wzrośnie ona z powodu pandemii, to będzie to nieco mniej dotkliwe niż w innych miastach. Robimy wszystko, by poprawić komfort życia mieszkańców. Dbamy o nasze dziedzictwo, odnawiając centrum miasta. Remonty i renowacje w centrum – jak ul. Taczaka czy Garncarska – przeprowadzamy zawsze z uwzględnieniem nowych nasadzeń. W tym roku oddamy do użytku miejsce wyjątkowe: plac Kolegiacki, który przez lata służył jako parking, choć wcześniej był szczególnym punktem na mapie Poznania. Przywrócimy mu dawną świetność z szacunkiem dla przeszłości. Dbamy o transport zrównoważony, kończymy nasze inwestycje w terminie, tworząc nowe miejsca do wspólnego spędzania czasu wolnego. Powiększamy ofertę kulturalną, a z naszych rozwiązań polityki senioralnej czerpią inne miasta. Inwestujemy w przyszłość: wybudowaliśmy nowy żłobek na Strzeszynie, rozbudowujemy szkoły, współpracujemy z sąsiadami, gminami, które otaczają Poznań, by zabezpieczyć mobilność mieszkańców – zaznaczył.

Raport zawiera też dane dotyczące demografii Poznania. Z informacji uzyskanych m.in. od operatorów sieci komórkowych wynika, że w ciągu dnia średnio w stolicy Wielkopolski z przestrzeni miejskiej korzysta 700 tysięcy osób, a nocuje w niej ok. 635 tysięcy.

– To ponad 100 tysięcy mieszkańców więcej niż podaje Główny Urząd Statystyczny – wyjaśniała podczas sesji Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej UMP. – To ważna grupa społeczna, w skład której wchodzi m.in. ponad 5 tysięcy studentów z innych krajów oraz mieszkańcy Poznania, którzy przyjeżdżają tu zza wschodniej granicy kraju w poszukiwaniu pracy – jest ich zgodnie z naszymi szacunkami ok. 50 tysięcy.

23 procent dzieci do lat 3 w Poznaniu objętych jest opieką żłobkową – to daje stolicy Wielkopolski trzecie miejsce w Polsce, za Warszawą i Krakowem. Opieką przedszkolną objęto aż 98 procent dzieci w odpowiednim wieku. Mamy w Poznaniu 74 tysiące uczniów i uczennic i ponad 104 tysiące osób na studiach – co daje nam pierwsze miejsce w Polsce, jeśli chodzi o liczbę studentów w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców.

Poznaniacy licznie korzystają z oferty kulturalnej i sportowej miasta. Na każdy tysiąc mieszkańców miasta 874 osoby wzięły udział w miejskich imprezach artystyczno-rozrywkowych, a 1228 osób – w imprezach sportowych.

Miasto systematycznie inwestuje w oświatę i infrastrukturę. W 2019 roku rozbudowano m.in. Szkołę Podstawową nr 46 przy ulicy Inowrocławskiej, powstała nowa sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sarmackiej.

Wzrasta liczba użytkowników karty PEKA, kupowane są nowe miejskie autobusy elektryczne, rozwija się Poznańska Kolej Metropolitalna. Aż 41 proc. poznaniaków przemieszcza się na co dzień pojazdami komunikacji publicznej. Zwiększa się też zagęszczenie tras dla cyklistów: na 10 tys. km2 powierzchni jest aż 9259 kilometrów dróg rowerowych. Równocześnie znacząco rośnie jednak liczba samochodów w mieście – na każdy tysiąc poznaniaków przypada aż 725 aut. To daje stolicy Wielkopolski drugie (po Warszawie) miejsce w kraju.

Przedsiębiorczość tradycyjnie już jest mocną stroną miasta. W 2019 roku wzrostowi liczby pracujących towarzyszył spadek liczby bezrobotnych. Dynamicznie rozwijały się firmy z sektorów kreatywnych, IT i przemysłu gier. Na każdy tysiąc mieszkańców zarejestrowano w Poznaniu 216 firm, co daje miastu drugie miejsce w Polsce (po Warszawie). Aż ponad 9 proc. nowo zarejestrowanych podmiotów było z sektorów kreatywnych, a przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 6012 zł.

W minionym roku wzrosła w mieście liczba turystów, obcokrajowców, noclegów turystycznych oraz wydarzeń konferencyjno-kongresowych. Prężnie działały też organizacje pozarządowe, widoczna była aktywność obywatelska mieszkańców miasta. Zwiększyła się frekwencja w wyborach do rad osiedli, więcej pieniędzy przeznaczono też na Poznański Budżet Obywatelski oraz na działania NGOs.

x

Zobasz także

Samorządy nie chcą veta rządu

Dwie organizacje skupiające samorządy – Związek Miast Polski oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – ...

Będzie iluminacja na Święta

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia będą inne niż zwykle. Nie odbędzie się Betlejem Poznańskie czy ...

Poznań podoba się w USA

Na stronie internetowej „European Best Destinations” opublikowano ranking najlepszych europejskich miejsc do odwiedzenia, zamieszkania i ...

Wolne moce spalarni

Poznańska spalarnia ma wolne moce przerobowe. Miasto, które jest właścicielem instalacji szuka dostawców odpadów zmieszanych. ...

Ciepło i prąd ze ścieków

Innowacyjna instalacja kogeneracyjna, połączona z pompą, odzyskującą ciepło ze ścieków, przyczyni się do zmniejszenia o ...