Adaptacja dworca w Grodzisku

Ze wsparciem WRPO 2014+ powstanie Centrum Ekonomii Społecznej w byłym budynku grodziskiego dworca PKP

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Burmistrzem Grodziska Wielkopolskiego, Piotrem Hojanem podpisali umowy o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 (WRPO 2014+)
Przedmiotem umowy jest przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wielkopolskim w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, będący gestorem funduszy unijnych w ramach WRPO 2014+, zadecydował o udzieleniu wsparcia dla tej inwestycji w wysokości blisko 3 mln 317 tys. zł. Projekt, który ma być zrealizowany do końca tego roku, wart jest przeszło 6 mln 95 tys. zł. Realizowany jest w ramach działania „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, a wynika z kompleksowego Lokalnego Programu Rewitalizacji, mającego na celu rozwiązanie konkretnych problemów społecznych. Poza pracami budowalnymi i wykończeniowymi, przewidziany jest też montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu wyremontowanego podworcowego budynku, a także dostosowanie jego wnętrza z myślą o funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej. Przestrzeń wystawiennicza, sale dydaktyczna, komputerowa, rehabilitacyjna, strefa sztuki czy bar – to tylko niektóre pomysły na zagospodarowanie nowej, przyjaznej dla ludzi i otoczenia oraz wspierającej umiejętności społeczne, przestrzeni.

x

Zobasz także

Most na Warcie w Rogalinku

To jedna z najważniejszych inwestycji, jakie będziemy realizowali – jej wartość wynosi ponad 63 miliony ...

„Srebro” dla nas

Właśnie ogłoszone zostały wyniki trzeciej edycji Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego za rok 2019. Powiat poznański ...

Znowu strzelają w Biedrusku

Komunikat Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu: Szanowni Państwo, zgodnie z „Instrukcją działalności ośrodków szkolenia ...

Czerwonacka kapsuła czasu

Społeczeństwo obywatelskie to takie, które potrafi kierować własnym państwem i za nie odpowiadać. I do ...

Kino z auta w Kozichgłowach

W czerwcu w Kozichgłowach będą odbywać się seanse h kina samochodowego. Wszystko zorganizowane zostanie bezpiecznie ...