Fotografia wnętrz

Bank ubezpieczy kredyt. Ale za nasze pieniądze

Teraz to bank będzie opłacał składki ubezpieczeń towarzyszących kredytom mieszkaniowym. Ale koszty tych składek i tak będzie musiał pokryć klient. Obecnie to klient opłaca składki np. za ubezpieczenie pomostowe, czyli do momentu wpisu banku do księgi wieczystej. Podobnie dzieje się z ubezpieczeniem niskiego wkładu, czyli gdy klient pożycza na więcej niż 80 lub 90 proc. wartości nieruchomości. Oczekiwania zmian takiej praktyki już dwa lata temu zgłaszał UOKiK wskazując, że są to ubezpieczenia zapewniające pokrycie ewentualnych strat banku, a nie klienta, który opłaca składkę.
Ma to zmienić II Rekomendacja Dobrych Praktyk Bancassurance, opracowana wspólnie przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Obejmuje ona cztery rodzaje umów ubezpieczeniowych uznanych za najczęściej towarzyszące kredytom hipotecznym: ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, ubezpieczenie wartości nieruchomości oraz ubezpieczenie tytułu prawnego.
Choć rekomendacja zacznie obowiązywać od lipca, można się spodziewać, że banki jej zasady zaczną wdrażać dużo wcześniej – mówi Katarzyna Marczyńska, arbiter bankowy, działająca przy Związku Banków Polskich.
Jedną z ważniejszych części rekomendacji jest określenie obowiązków informacyjnych banków wobec klienta. Każdy bank będzie zobowiązany podać konkretnie ile i za co ma zapłacić klient, i jak ubezpieczenia wpływają na koszt całego kredytu. Polityka informacyjna ma być wystandaryzowana.
– Obecnie, gdy w jednym banku klientowi przedstawiany jest kredyt z wszystkimi dodatkowymi kosztami, w tym z ubezpieczeniami, to w innym tylko z wybranymi produktami dodatkowymi lub w ogóle bez – mówi Katarzyna Marczyńska. II Rekomendacja Dobrych Praktyk Bancassurance powinna to zmienić. Ponadto, zgodnie z rekomendacją, czas rozpatrywania reklamacji ma wynosić maksymalnie 30 dni, a wszelkie wątpliwości mają być interpretowane na korzyść klienta.
Dokumenty udostępniane klientom muszą zawierać takie informacje jak: przedmiot ubezpieczenia, zakres ochrony, informacje o podmiocie uprawnionym do otrzymania odszkodowania, informację o uprawnieniu firmy ubezpieczeniowej do regresu wobec klienta. Nie zawsze klienci mieli takie informacje i zdarzało się, że skarżyli się na to do Arbitra Bankowego.
– Klientom nie podobało się, że w umowach nie było nazwy firmy ubezpieczeniowej, czy też ogólnych warunków – mówi Katarzyna Marczyńska, do której łącznie w 2010 roku wpłynęło 1165 skarg. To o 250 mniej niż rok wcześniej. 78 proc. skarg dotyczyło kredytów.
PIU i ZBP rozpoczęły już prace nad III rekomendacją dla rynku bancassurance, która będzie dotyczyła ubezpieczeń oszczędnościowych i inwestycyjnych. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

x

Zobasz także

Nagłe osłabienie złotego

Złoty od kilku dni traci na wartości w relacji do głównych walut, w tym franka ...

PIT od pracodawców

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r. Jeżeli w 2019 r. zatrudniałeś ...

Kiedy złożyć PIT za 2019 r.

Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – możesz ...

Resort o mikrorachunku

PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek ...

Budżet po 10.miesiącach

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2019 r. dochody 332,9 mld zł, tj. ...