Ukraina

Będą środki na inwestycje?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Do wielkopolskich samorządów trafią środki w wysokości 2 777 431 627 zł.

– W skali całego kraju 98% samorządów złożyło wnioski. Każdy z tych samorządów, który zgłosił ten wniosek, przynajmniej na jeden wniosek będzie mógł otrzymać środki. Nie będzie samorządu który aplikował, i nie dostał dofinansowania. To świadczy o skali zainteresowania i potrzeb, jakie samorządy posiadają w sferze inwestycji – podkreślił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

W I naborze w 2021 roku do wielkopolskich samorządów trafiło blisko 1 980 055 704,53 zł na dofinansowanie 369 projektów. W II naborze wsparcie finansowe uzyskały 504 projekty, co jest drugą najwyższą liczbą w kraju, zaraz po województwie mazowieckim, gdzie dofinansowanie otrzyma 607 inwestycji.

W ramach II naboru programu do Wielkopolski trafi:

1 265 806 993 zł na infrastrukturę drogową,
939 669 321 zł na infrastrukturę publiczną,
463 116 144 zł na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną,
114 839 169 zł na działania pro ekologiczne.

– Bardzo ważnym obszarem, gdzie inwestycje będą realizowane, to inwestycje wodno-kanalizacyjne. To niezwykle istotny obszar inwestycji strategicznych, ponieważ często właśnie te mniejsze gminy nie byłoby stać na remont chociażby oczyszczalni ścieków. Przykładem jest tutaj gmina Wielichowo, która otrzymała na ten cel 14 mln zł – podkreślił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Podczas konferencji wręczona została pierwsza promesa dla gminy Swarzędz na łączną kwotę 30 mln zł na realizację dwóch inwestycji – rozbudowę ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie, a także budowę Integracyjnego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu.

Program Inwestycji Strategicznych to dofinansowanie na budowę i modernizację, m.in. dróg, szkół, przedszkoli żłobków, ale również ścieżek rowerowych oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. To jedyny w historii program kompleksowego wsparcia inwestycyjnego samorządów w formie bezzwrotnego dofinansowania inwestycji bliskich mieszkańcom. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Wyniki naboru znajdują się na stronie – https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-ii-naboru(odnośnik)

x

Zobasz także

Zamiast smogu – czysty wodór

W Elektrowni Konin otwarto blok biomasowy. Marszałek Marian Woźniak: to historyczne wydarzenie. Zmodernizowane bloki biomasowe ...

Audyt krajobrazowy

Radni Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji spotkali się w piątek (1 lipca) w trybie wyjątkowym. ...

Troska o nasze dziedzictwo

Nagrobek Generała Józefa Wybickiego, najstarsze polichromie w Wielkopolsce, pomnik historii na Świętej Górze zespół dworsko-parkowy ...

Absolutorium dla radnych

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zatwierdzili w czasie poniedziałkowej sesji sprawozdanie z wykonania budżetu regionu za ...

Trudne rozmowy o klimacie

Podczas  konferencji z cyklu „Wielkopolskie rozmowy o klimacie” na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozmawiano o aspektach ...