Fotografia wnętrz

Będą subwencje na drogi

Minister finansów przekazał samorządom informację o przyznaniu dofinansowania na realizację zadań drogowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok. W całym kraju dofinansowanie otrzyma 110 podmiotów, które w ramach tegorocznego naboru złożyły wnioski spełniające wymagania formalne i kryteria uzgodnione wspólnie przez stronę rządową i samorządową. W Wielkopolsce środki trafią do Poznania, Kalisza, Konina czy powiatów konińskiego, obornickiego i poznańskiego.

– Środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok w Wielkopolsce zasilą trzy miasta na prawach powiatu i trzy powiaty na łączną kwotę 12 mln zł. To kolejne kwoty, które rząd kieruje w stronę samorządów. Na bieżąco podpisujemy także umowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. – Dodatkowe środki z subwencji pozwolą między innymi wyremontować rondo w Kaliszu, wykonać remont ul. Przemysłowej w Koninie czy wzmocnić nawierzchnię ulicy Warszawskiej w Poznaniu – dodaje wojewoda.

Wśród wielkopolskich powiatów wsparcie w wysokości 1,3 mln zł otrzyma samorząd koniński. Środki trafią na przebudowę mostu w Koszewie. Prawie milion złotych zasili budżet powiatu obornickiego, który również ma wykonać prace związane z przebudową mostu na rzece Flincie. Blisko 4 mln zł otrzyma powiat poznański na budowę nowego i rozbiórkę istniejącego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 356 Poznań Wschód-Bydgoszcz Główna w Murowanej Goślinie.

Do Kalisza z subwencji trafi 2,2 mln zł na budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Podmiejskiej z ulicą Prymasa Stefana Wyszyńskiego, z kolei samorząd Konina otrzyma blisko milion zł na remont ulicy Przemysłowej w ciągu drogi DK25. Do Poznania z rządowej subwencji zostanie skierowane 1,9 mln zł, co pozwoli wzmocnić nawierzchnię ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Św. Michała do granicy miasta.

W tym roku na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy w ramach rezerwy subwencji ogólnej rząd przeznaczył 336 mln zł. W skali kraju dofinansowanie uzyskało 110 samorządów na łączną kwotę 336 mln zł. Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie między innymi inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a także na utrzymanie przepraw rzecznych

x

Zobasz także

Awarie oczyszczalni w Obornikach

Dwie awarie stwierdzili inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ) w oczyszczalni ścieków w ...

Czy Wapno pochłonie ziemia

Część wielkopolskiej Wapno pod koniec lutego zapadła się pod ziemię. Specjaliści z Centrum Geozagrożeń Państwowego ...

Wycięli 124 drzewa i krzewy

Drzewa zniknęły w ostatnim czasie z wielu jarocińskich ulic w centrum miasta. Jak podaje portal ...

Nie ma zagrożenia powodziowego

Nie ma zagrożenia powodziowego w Wielkopolsce – poinformował wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego dyrektor Regionalnego Zarządu ...

Urbaniści nagrodzili Pleszew

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce zdobyła nagrodę Grand Prix ...