Fotografia wnętrz

Będzie Trójmiasto Lubuskie

Prezydenci Zielonej Góry, Nowej Soli i Sulechowa reaktywowali Lubuskie Trójmiasto. Celem stowarzyszenia ma być rozbudowa węzłów drogowych, połączenie tworzących je miast ścieżkami rowerowymi, budowa szybkiej kolei miejskiej, sieci nowoczesnych szpitali i rozwój oświaty.

Jak przypominają lubuscy samorządowcy, pomysł utworzenia Lubuskiego Trójmiasta narodził się w roku 2003. Rok później oficjalnie zostało podpisane porozumienie o współpracy między trzema miastami, zaś 8 czerwca 2006 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, co stało się początkiem jego prawnego funkcjonowania. Później, co już przypominają nie urzędnicy, ale dziennikarze, stowarzyszenie stało się martwym tworem, a miarą jego upadku stał się wyrok skazujący dla byłego dyrektora za sprzeniewierzenie pieniędzy.

Teraz to się ma zmienić. Zielonogórsko – Nowosolski Obszar Funkcjonalny Lubuskie Trójmiasto, którego powstanie ma się dokonać poprzez połączenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry (miasta i gminy Zielona Góra, Sulechów, Czerwieńsk, Świdnica i Zabór) i miejskiego obszaru funkcjonalnego Nowej Soli (miasto i gmina Nowa Sól oraz miasto i gmina Otyń), miałby ułatwić pozyskiwanie dodatkowych funduszy dla tworzących go JST. Komunikacyjną osią Trójmiasta jest droga ekspresowa S3. Centrum naukowym i kulturalnym obszaru jest Zielona Góra – w odległości 34 km od niej znajduje się port lotniczy, a 20 km od jej centrum – port rzeczny w Cigacicach. Pomysłodawcy przedsięwzięcia podkreślają, że obszar Lubuskiego Trójmiasta zamieszkuje w sumie jedna czwarta ludności województwa i liczą, że ten fakt nie pozostanie bez wpływu przy dzieleniu unijnych funduszy w przyszłej perspektywie finansowej.

Listę najważniejszych celów, które samorządowcy z Trójmiasta chcą wspólnie realizować, otwiera rozbudowa węzłów drogowych (w prezentacji wskazano budowę obwodnicy Zielonej Góry), połączenie miast ścieżkami rowerowymi i budowa szybkiej kolei miejskiej. Dalej jest mowa o sieci szpitali, świadczeniu usług społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, turystyce i sporcie, a także zarządzaniu gospodarką i infrastrukturą komunikacyjną oraz rozwoju oświaty i wspólnej promocji.

Źródło:portalsamorzadowy.pl

x

Zobasz także

Wolne Miasto Gdańsk

100 lat temu, 27 października 1920 r., Konferencja Ambasadorów przy Lidze Narodów powołała Wolne Miasto ...

Komunalki w Nowej Hucie

Krakowski Zarząd Inwestycji Miejskich zakończył budowę osiedla w Nowej Hucie. W efekcie do gminnej bazy ...

Stacja Białystok już czynna

Odnowiony z poszanowaniem dla historycznej architektury, nowoczesny i komfortowy – i jest już otwarty dla ...

Październik miesiącem miast

Jak zwykle o tej porze roku rozpoczęła się trwająca przez cały październik akcja Urban October, ...

Nowa Sól rowerową stolicą

Puchar Rowerowej Stolicy Polski pozostaje w Nowej Soli. Rowerzyści w całym kraju wykręcili ponad 3,6 ...