Finansowanie pomostowe

Będzie ustawa antyodorowa?

We wtorek (7 maja) w Sejmie zebrał się zespół ds. debaty publicznej, którego skład wraz z ekspertami omówi projekt ustawy antyodorowej. To ustawa od lat oczekiwana przez mieszkańców wielu regionów Polski. Prace nad nią trwają już trzy lata.Resort wielokrotnie podkreślał, że unormowanie zagadnienia uciążliwości zapachowej i uporządkowanie legislacyjne jest zadaniem bardzo skomplikowanym (fot. shutterstock.com)

Według planów Ministerstwa Środowiska ustawa antyodorowa mogłaby zacząć obowiązywać już od lipca tego roku.
Według założeń projektu duże hodowle zwierząt, będą mogły powstawać w odległości nie mniejszej niż 500 metrów od innych budynków, a małe zakłady – nie mniejszej niż 210 metrów i nie większej niż 500 metrów.
W projekcie zaznaczono jednak, że te restrykcje nie będą obowiązywać, jeśli właściciel zakładu uzyska zgodę na jego budowę od wszystkich właścicieli mieszkań czy domów znajdujących się w pobliżu.

Problem przykrego zapachu towarzyszy mieszkańcom różnych części kraju od lat. Generują go zakłady produkcyjne, hodowle zwierząt, oczyszczalnie ścieków, kompostownie, składowiska odpadów. Od lat mówi się o konieczności kompleksowego uregulowania tego problemu. Ale jak dotąd, nie udało się wprowadzić stosownych rozwiązań prawnych.

Nad ustawą, która pomogłaby walczyć z przykrym zapachem, pracuje od lat Ministerstwo Środowiska.

– Ministerstwo Środowisko, zauważając rosnący problem uciążliwości zapachowej, potwierdzony napływającymi interpelacjami poselskimi, zapytaniami senatorskimi, skargami mieszkańców, apelami samorządów, zintensyfikowało prace w zakresie uregulowania przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej rozpoczęły się we wrześniu 2016 r. po zakończeniu prac nad „Kodeksem przeciwdziałania uciążliwości zapachowej” – informuje resort środowiska.

Prace na długo stanęły jednak w miejscu. W ubiegłym roku, 14 maja, wystąpiono do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wpisanie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Na początku tego roku, zgłoszono wniosek o przedłożenie projektu do rozpatrzenia przez Zespół ds. Programowania Prac Rządu. W lutym Ministerstwo Środowiska otrzymało od Centrum Analiz Strategicznych KPRM opinię pozytywną do projektu wraz z uwagami.
Celem ustawy jest, po pierwsze, określenie bezpiecznej odległości, w jakiej mogą powstawać od domostw przedsiębiorstwa, które mogą generować przykre zapachy, po drugie sprecyzowanie sposobu wyznaczania tej odległości. Ustawa musi ponadto wskazać organy, które będą zobligowane do uwzględniania takiej odległości.

x

Zobasz także

Pranie a estetyka budynku

Wieszanie na suszarce bielizny osobistej o dyskusyjnej estetyce oraz pościeli i odzieży, która zasłania częściowo ...

NIK o mieniu wojskowyn

Agencja Mienia Wojskowego rzetelnie i gospodarnie zarządzała nieruchomościami Skarbu Państwa. Wyjątki dotyczyły udzielania i realizacji ...

Kradzież prądu we wspólnocie

Kto płaci za prąd pobierany przez członka wspólnoty nielegalnie z instalacji części wspólnej na potrzeby ...

NIK o obrocie ziemią

Zmiany w obrocie ziemią rolna zahamowały tempo wzrostu cen ziemi rolnej i spowodowały zmniejszenie liczby ...

Darmowe dane geodezyjne

W drugim kwartale 2019 roku Rada Ministrów ma przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ...