Fotografia wnętrz
Finansowanie pomostowe

Będzie ustawa antyodorowa?

We wtorek (7 maja) w Sejmie zebrał się zespół ds. debaty publicznej, którego skład wraz z ekspertami omówi projekt ustawy antyodorowej. To ustawa od lat oczekiwana przez mieszkańców wielu regionów Polski. Prace nad nią trwają już trzy lata.Resort wielokrotnie podkreślał, że unormowanie zagadnienia uciążliwości zapachowej i uporządkowanie legislacyjne jest zadaniem bardzo skomplikowanym (fot. shutterstock.com)

Według planów Ministerstwa Środowiska ustawa antyodorowa mogłaby zacząć obowiązywać już od lipca tego roku.
Według założeń projektu duże hodowle zwierząt, będą mogły powstawać w odległości nie mniejszej niż 500 metrów od innych budynków, a małe zakłady – nie mniejszej niż 210 metrów i nie większej niż 500 metrów.
W projekcie zaznaczono jednak, że te restrykcje nie będą obowiązywać, jeśli właściciel zakładu uzyska zgodę na jego budowę od wszystkich właścicieli mieszkań czy domów znajdujących się w pobliżu.

Problem przykrego zapachu towarzyszy mieszkańcom różnych części kraju od lat. Generują go zakłady produkcyjne, hodowle zwierząt, oczyszczalnie ścieków, kompostownie, składowiska odpadów. Od lat mówi się o konieczności kompleksowego uregulowania tego problemu. Ale jak dotąd, nie udało się wprowadzić stosownych rozwiązań prawnych.

Nad ustawą, która pomogłaby walczyć z przykrym zapachem, pracuje od lat Ministerstwo Środowiska.

– Ministerstwo Środowisko, zauważając rosnący problem uciążliwości zapachowej, potwierdzony napływającymi interpelacjami poselskimi, zapytaniami senatorskimi, skargami mieszkańców, apelami samorządów, zintensyfikowało prace w zakresie uregulowania przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej rozpoczęły się we wrześniu 2016 r. po zakończeniu prac nad „Kodeksem przeciwdziałania uciążliwości zapachowej” – informuje resort środowiska.

Prace na długo stanęły jednak w miejscu. W ubiegłym roku, 14 maja, wystąpiono do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wpisanie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Na początku tego roku, zgłoszono wniosek o przedłożenie projektu do rozpatrzenia przez Zespół ds. Programowania Prac Rządu. W lutym Ministerstwo Środowiska otrzymało od Centrum Analiz Strategicznych KPRM opinię pozytywną do projektu wraz z uwagami.
Celem ustawy jest, po pierwsze, określenie bezpiecznej odległości, w jakiej mogą powstawać od domostw przedsiębiorstwa, które mogą generować przykre zapachy, po drugie sprecyzowanie sposobu wyznaczania tej odległości. Ustawa musi ponadto wskazać organy, które będą zobligowane do uwzględniania takiej odległości.

x

Zobasz także

NSA: Blok Wechty nielegalny

Jak donosi portal epoznan powołując  się na „Gazetę Wyborczą” bezprecedensową decyzję wydał Naczelny Sąd Administracyjny.NSA ...

Kwartalnik „Nieruchomości@”

Resort sprawiedliwości prezentuje pierwsze wydanie kwartalnika naukowego „Nieruchomości@”. Czasopismo, które powstało z inicjatywy Patryka Jakiego, ...

Standard lokali socjalnych

Do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka napływają sprawy, w których klienci opisują warunki panujące w przyznawanych ...

Polska pustynią Europy

Polska jest jednym z najbardziej ubogich w wodę krajów Unii Europejskiej. Statystycznie na jednego Polaka rocznie przypada ...

Pranie a estetyka budynku

Wieszanie na suszarce bielizny osobistej o dyskusyjnej estetyce oraz pościeli i odzieży, która zasłania częściowo ...