Ładowarki emu.energy

Będzie ustawa antyodorowa?

We wtorek (7 maja) w Sejmie zebrał się zespół ds. debaty publicznej, którego skład wraz z ekspertami omówi projekt ustawy antyodorowej. To ustawa od lat oczekiwana przez mieszkańców wielu regionów Polski. Prace nad nią trwają już trzy lata.Resort wielokrotnie podkreślał, że unormowanie zagadnienia uciążliwości zapachowej i uporządkowanie legislacyjne jest zadaniem bardzo skomplikowanym (fot. shutterstock.com)

Według planów Ministerstwa Środowiska ustawa antyodorowa mogłaby zacząć obowiązywać już od lipca tego roku.
Według założeń projektu duże hodowle zwierząt, będą mogły powstawać w odległości nie mniejszej niż 500 metrów od innych budynków, a małe zakłady – nie mniejszej niż 210 metrów i nie większej niż 500 metrów.
W projekcie zaznaczono jednak, że te restrykcje nie będą obowiązywać, jeśli właściciel zakładu uzyska zgodę na jego budowę od wszystkich właścicieli mieszkań czy domów znajdujących się w pobliżu.

Problem przykrego zapachu towarzyszy mieszkańcom różnych części kraju od lat. Generują go zakłady produkcyjne, hodowle zwierząt, oczyszczalnie ścieków, kompostownie, składowiska odpadów. Od lat mówi się o konieczności kompleksowego uregulowania tego problemu. Ale jak dotąd, nie udało się wprowadzić stosownych rozwiązań prawnych.

Nad ustawą, która pomogłaby walczyć z przykrym zapachem, pracuje od lat Ministerstwo Środowiska.

– Ministerstwo Środowisko, zauważając rosnący problem uciążliwości zapachowej, potwierdzony napływającymi interpelacjami poselskimi, zapytaniami senatorskimi, skargami mieszkańców, apelami samorządów, zintensyfikowało prace w zakresie uregulowania przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej rozpoczęły się we wrześniu 2016 r. po zakończeniu prac nad „Kodeksem przeciwdziałania uciążliwości zapachowej” – informuje resort środowiska.

Prace na długo stanęły jednak w miejscu. W ubiegłym roku, 14 maja, wystąpiono do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wpisanie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Na początku tego roku, zgłoszono wniosek o przedłożenie projektu do rozpatrzenia przez Zespół ds. Programowania Prac Rządu. W lutym Ministerstwo Środowiska otrzymało od Centrum Analiz Strategicznych KPRM opinię pozytywną do projektu wraz z uwagami.
Celem ustawy jest, po pierwsze, określenie bezpiecznej odległości, w jakiej mogą powstawać od domostw przedsiębiorstwa, które mogą generować przykre zapachy, po drugie sprecyzowanie sposobu wyznaczania tej odległości. Ustawa musi ponadto wskazać organy, które będą zobligowane do uwzględniania takiej odległości.

x

Zobasz także

Rejenci o przekształceniach

Sprzedaż mieszkania bez zaświadczenia z gminy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność może się skończyć ...

Status własności działek

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o ujawnianiu przez organy administracji publicznej prawa własności nieruchomości w ...

Spory architekta z inwestorem

Wnioski kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają uwagę na problem ochrony integralności utworów architektonicznych. Chodzi ...

2. czytanie ustawy o ziemi

Sejmowa komisja rolnictwa opowiedziała się w czwartek za projektem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, wraz ...

Szybsze pozwolenia na budowę

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło projekt nowelizacji prawa budowlanego. Zakłada on – w celu uczynienia ...