Ładowarki emu.energy

Bliżej rumuńskiego Sibiu

Marszałek Woźniak podpisał porozumienie o współpracy Wielkopolski z rumuńskim Okręgiem Sibiu.

„Korzystajmy ze wspólnej kultury i budujmy dobre relacje między ludźmi – to zadanie na dziś i jutro”

Rumuński Okręg Sibiu jest od dziś formalnie regionem partnerskim Wielkopolski. Podpisy na porozumieniu o współpracy złożyli w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa i Daniela Cîmpean, Przewodnicząca Rady Okręgu Sibiu. Strony zobowiązują się w nim do nawiązywania relacji między jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Wielkopolskiego i Okręgu Sibiu, promocji oraz wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń w takich obszarach jak administracja publiczna, kultura, turystyka, edukacja, badania i innowacje, gospodarka (w szczególności inteligentne specjalizacje i przemysły kreatywne), zdrowie, polityka społeczna, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich oraz dziedzictwo kulinarne i produkty regionalne.

Dzień rumuński w stolicy Wielkopolski sprawił, że kulturę rumuńską z jej kuchnią i produktami regionalnymi mieliśmy dziś dosłownie na wyciągnięcie ręki. Ten właśnie aspekt jest jednym ze szczególnie wyróżnianych w przyszłej współpracy Wielkopolski i Sibiu. „Już dziś możemy mówić o kuchni i produktach regionalnych, o kształceniu dualnym i wspólnych doświadczeniach w tych obszarach. Mamy sobie wiele do zaoferowania w dziedzinie kultury, tak bogatej w obu naszych regionach” – mówił na spotkaniu Marszałek Marek Woźniak. „Ale możemy też sobie wyobrazić współpracę chociażby w obszarze zdrowia, w którym nasze regiony borykają się z wieloma wyzwaniami”.

Zarówno Marszałek Woźniak, jak i przewodnicząca Daniela Cîmpean odwoływali się dziś do wspólnej historii, która łączy Polskę i Rumunię. „Wspólnie przeżywaliśmy wiek XX – czas wojny, w którym Rumunia okazała wielkie wsparcie dla Polski. A po nim czas wpływów Europy Wschodniej i opiekę Związku Radzieckiego. Dziś jesteśmy w XXI wieku i możemy cieszyć się naszą przyjaźnią i współpracą. Chcemy tworzyć wspólną Europę, zachowując swoją tożsamość” – podkreśliła Daniela Cîmpean. „Łączy nas historia, ale przede wszystkim członkostwo w UE i zamiar budowania bezpiecznej, demokratycznej przyszłości regionów. Warto wykorzystać walory Sibiu i Wielkopolski, żeby wspólnie realizować przedsięwzięcia – szczególnie te finansowane ze środków unijnych” – zaznaczył Marszałek. „Korzystajmy ze wspólnej i kultury i budujmy dobre relacje między ludźmi – to zadanie na dziś i jutro”.

Podpisane porozumienie formalizuje współpracę z Okręgiem Sibiu, którą Samorząd Województwa Wielkopolskiego nawiązał w 2016 roku. Radni wojewódzcy odwiedzili wówczas Rumunię, a w kwietniu 2017 roku delegacja Okręgu Sibiu złożyła rewizytę w Wielkopolsce. We wrześniu ubiegłego roku nasi rumuńscy partnerzy zaprezentowali się na stoisku Wielkopolski podczas targów „Smaki Regionów”. W ramach Wielkopolskiej Akademii Samorządności (WAS), staż w Urzędzie Marszałkowskim odbyło dwóch pracowników Rady Okręgu Sibiu, którzy zapoznawali się z naszymi doświadczeniami, związanymi z wdrażaniem i realizacją polityki regionalnej. WAS zainicjował w 2015 roku Marszałek Marek Woźniak. W ramach tego programu urzędnicy administracji regionalnej krajów Partnerstwa Wschodniego oraz regionów partnerskich Województwa Wielkopolskiego odbywają w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu staże, podczas których zapoznają się z praktyką funkcjonowania samorządu regionalnego w UE oraz naszymi doświadczeniami w zakresie rozwoju regionalnego, gospodarki, polityki społecznej, edukacji, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz melioracji.

Porozumienie stanowić będzie formalną podstawę do rozwijania i realizowania wspólnych projektów w przyszłości. „Zarówno w Polsce, jak i w Rumunii chcemy pogłębiać decentralizację Państwa – mamy w tej kwestii podobne poglądy i mam nadzieję, że nasza współpraca w tym obszarze będzie bardzo owocna. Liczymy bardzo, że podpisane dziś Porozumienie zostanie wypełnione treścią” – podsumował Marszałek Woźniak.

Kilka słów o Okręgu Sibiu.

Nazywany jest południowymi wrotami Siedmiogrodu. Sibiu (pol. Sybin, węg. Nagyszeben, niem. Hermannstadt) było jednym z siedmiu grodów założonych przez niemieckich kolonistów, które dały nazwę historycznej krainie. Ze społeczności sybińskich Niemców wywodzi się prezydent Rumunii Klaus Iohannis. Obok Rumunów i Niemców na etniczną mozaikę Okręgu Sibiu składają się również Węgrzy, którzy przez 500 lat panowali nad Siedmiogrodem. Jedną z największych atrakcji turystycznych okręgu jest trasa łącząca Transylwanię z południową Rumunią (Wołoszczyzną) – Droga Transfogaraska, która w najwyższym punkcie osiąga wysokość 2042 metrów. Sibiu jest gospodarzem największego w Rumunii międzynarodowego festiwalu teatralnego. O znaczeniu miasta na artystycznej mapie świata świadczy przyznanie w 2007 roku tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. W 2019 roku Okręg Sibiu jako Europejski Region Gastronomiczny będzie promować inny aspekt swojego dziedzictwa, czyli kulinaria. Nowy partner Województwa Wielkopolskiego zalicza się do czołówki regionów rumuńskich pod względem rozwoju gospodarczego.

x

Zobasz także

Rowery czwartej generacji

Na 21 marca planowane jest uruchomienie systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego czwartej generacji (PRM 4G). Trwają ...

Miejski Dworzec PKS

Radni miejscy zdecydowali o podziale spółki PKS Poznań S.A. Wydzielona część jej majątku – lokal ...

Golden Marketing Conference

W dniach od 19 do 20 marca na uczestników Golden Marketing Conference czeka ponad dwadzieścia ...

Strategia Polskich Mebli

Podczas największych targów meblowych w Polsce przedstawiono strategię marki dla polskiej branży meblarskiej, która ma ...

W Wiedniu to jest życie…

Po raz 10. z rzędu Wiedeń uznany został za najlepsze miejsce do życia w rankingu ...