Finansowanie pomostowe

Bloki w ogrodzie karmelitów

Miejscowe plany dla rejonu Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Solnej, dla terenów na Umultowie i dla Łaciny trafią na sesję z pozytywną opinią radnych. Również przystąpienia do planów m.in. dla os. Przyjaźni uzyskały akceptację radnych z Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji.

Radni z Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji opiniowali przystąpienia do sporządzenia czterech miejscowych planów: dla rejonu ul. Wrzesińskiej, ul. Liliowej i rejonu ul. Beskidzkiej oraz północnej części os. Przyjaźni. Wywołanie tego ostatniego planu ma na celu uchronienie przed niekontrolowaną zabudową na tym osiedlu. Wszystkie uchwały o przystąpieniu uzyskały poparcie komisji.

Pozytywną opinię uzyskały też gotowe do uchwalenia projekty miejscowych planów. Jest wśród nich plan dla fragmentu klinu zieleni w rejonie ul. Jaśkowiaka, który ma chronić ten obszar przyrodniczy przed zabudową, a jednocześnie dopuszcza na dalszej części inwestycje, ale w takim sposób by nie zagrażały klinowi zieleni.

Radni dali też zielone światło planowi dla terenów na Łacinie za centrum handlowym „Posnania”, które obecnie nie są jeszcze zabudowane. Chodzi o dostosowanie obowiązującego planu do powstałego tam układu drogowego oraz zabezpieczenie terenu zielonego jak i typu zabudowy, który ma mieć charakter śródmiejski.

Wreszcie nowy miejscowy plan, jeśli uchwalą go na sesji radni, będzie miał teren w obrębie ul. Solnej i Działowej, gdzie mieści się Ogród Jordanowski, tereny Uniwersytetu Artystycznego i część klasztornego ogrodu. Plan modyfikuje dotychczasowe zapisy w taki sposób, żeby ułatwić obsługę komunikacyjną planowanej inwestycji mieszkaniowej na terenie obecnych ogrodów klasztoru ojców karmelitów. Zmodyfikowany przebieg drogi zwiększa też teren zielony, który zostanie zachowany. Oprócz tego plan pozawala UAP inaczej posadowić planowany nowy budynek równolegle do ul. Solnej, a nie jak do tej pory prostopadle. Plan zakłada też likwidację terenu przewidzianego pod pomnik w osi widokowej al. Marcinkowskiego.

x

Zobasz także

Zamiast bruku zieleńce

Już tej jesieni rozpocznie się przebudowa placu przed Starym Browarem od strony ulicy Ratajczaka. Będzie ...

Nowy DPS na Strzeszynie

Budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, z miejscami dla stu pensjonariuszy powstanie przy ulicy Żołnierzy ...

Szlakiem graffiti i neonów

68 puntów z muralami i graffiti, 18 działających reklam neonowych oraz 8 starych szyldów oraz ...

Kobiecy mural na Jeżycach

Ponad 16 tys. złotych potrzeba, aby ogrodzenie posesji przy ulicy Dąbrowskiego ozdobił murali z wizerunkami ...

Park miejski na Dębcu

Powstał kolejny nowy park miejski – tym razem na Dębcu. Jego powierzchnia to 2,6 hektara ...