кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Bogaci i bardzo biedni

Jednostki samorządu terytorialnego, które mają wysokie dochody, niekoniecznie muszą zaliczać się do zamożnych i odwrotnie:

te z niskimi dochodami – do biednych. Miarodajny wynik daje dopiero przeliczenie ich na jednego mieszkańca. Jakie więc dochody gminy osiągnęły w minionym roku? Regionalne Izby Obrachunkowe przeanalizowały wydatki gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca.Dane z 2 808 jednostek samorządu terytorialnego wykazały znaczne różnice.Obok bardzo zamożnych samorządów, z dochodami przekraczającymi 5 tys. zł per capita, były i takie, w których dochody nie przekraczały 1 tys zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego rosną kolejny rok z rzędu. W zeszłym suma ich dochodów ogółem wyniosła, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 5 983 zł. To o 7,6 proc. więcej niż w roku 2016, a po uwzględnieniu wskaźnika cen towarów i usług – o 5,6 proc. Rok wcześniej dochody JST zamknęły się kwotą 5 560 zł per capita, przy porównywalnej dynamice – 7,4 proc.

Rok 2017 był pierwszym pełnym rokiem realizacji rządowego programu „Rodzina 500+” jako zadania zleconego samorządom. Przełożyło się to na dalszy wzrost dynamiki ich dochodów z tytułu dotacji celowych – 15,6 proc., do kwoty 1 623 zł. W 2016 roku odnotowano wzrost o 22,1 proc., do 1 404 z).

Transfery z budżetu państwa na program „Rodzina 500+” stanowiły 619 zł, czyli 38,1 proc., wszystkich dotacji celowych przekazanych do budżetów samorządów. W przypadku subwencji ogólnej, podobnie jak w latach ubiegłych, wzrost był minimalny – o 2,4 proc., do kwoty 1 413 zł; w 2016 roku – 1 380 zł.

Dochody własne samorządów wzrosły o 6,2 proc. – do kwoty 2 947 zł. W 2016 r. było 2 776 zł. Te z tytułu podatków i opłat lokalnych o 4,5 proc. (do kwoty 1 029 zł) oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym o 9,7 proc. (1 386 zł).

Dochody ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca, obliczone na podstawie danych z 2 808 JST, wykazywały znaczną niejednorodność. Obok bardzo zamożnych samorządów, z dochodami przekraczającymi 5 tys. zł per capita były i takie, w których dochody nie przekraczały 1 tys. zł.

Do pierwszej grupy zaliczają się miasta na prawach powiatu. 83,1 proc. spośród nich ma dochody per capita powyżej 5 000 zł (w 2016 r. – 69,2 proc.). Do grupy drugiej należą województwa – żadne nie ma dochodów per capita niższych niż 1 tys. zł, oraz powiaty, spośród których 48,4 proc. (61,5 proc. w 2016 r.) ma dochody nie przekraczające 1 tys. zł. Dochody pozostałych 51,6 proc. są niższe niż 2 tys. zł.

Źródło:portalsamorzadowy.pl

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

Zadłużenie polskich gmin

Ostrowice to najbardziej zadłużona gmina per capita, Warszawa zaś ma największy dług całkowity – wynika ...

Ile Polacy zarabiają?

Rządowa agencja opublikowała raport, który brutalnie rozprawia się z informacjami o przeciętnych zarobkach Polaków.   ...

Wydatki Kancelarii Prezydenta RP

Kilka tysięcy na oświetlenie budynku, kilkadziesiąt tysięcy złotych za przeglądanie akt więźniów i po 10 ...

Podatek katastralny?

Rząd pod naciskiem Brukseli zmienił podatek od sklepów. Teraz zapłacą go wszyscy oddający budynki w ...

Poradnik wakacyjny MF

Już po raz dziewiąty w ramach wspólnej akcji „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?”, 53 ...