Bolechowo 750×200 – maj 2017

Bogaci i bardzo biedni

Jednostki samorządu terytorialnego, które mają wysokie dochody, niekoniecznie muszą zaliczać się do zamożnych i odwrotnie:

te z niskimi dochodami – do biednych. Miarodajny wynik daje dopiero przeliczenie ich na jednego mieszkańca. Jakie więc dochody gminy osiągnęły w minionym roku? Regionalne Izby Obrachunkowe przeanalizowały wydatki gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca.Dane z 2 808 jednostek samorządu terytorialnego wykazały znaczne różnice.Obok bardzo zamożnych samorządów, z dochodami przekraczającymi 5 tys. zł per capita, były i takie, w których dochody nie przekraczały 1 tys zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego rosną kolejny rok z rzędu. W zeszłym suma ich dochodów ogółem wyniosła, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 5 983 zł. To o 7,6 proc. więcej niż w roku 2016, a po uwzględnieniu wskaźnika cen towarów i usług – o 5,6 proc. Rok wcześniej dochody JST zamknęły się kwotą 5 560 zł per capita, przy porównywalnej dynamice – 7,4 proc.

Rok 2017 był pierwszym pełnym rokiem realizacji rządowego programu „Rodzina 500+” jako zadania zleconego samorządom. Przełożyło się to na dalszy wzrost dynamiki ich dochodów z tytułu dotacji celowych – 15,6 proc., do kwoty 1 623 zł. W 2016 roku odnotowano wzrost o 22,1 proc., do 1 404 z).

Transfery z budżetu państwa na program „Rodzina 500+” stanowiły 619 zł, czyli 38,1 proc., wszystkich dotacji celowych przekazanych do budżetów samorządów. W przypadku subwencji ogólnej, podobnie jak w latach ubiegłych, wzrost był minimalny – o 2,4 proc., do kwoty 1 413 zł; w 2016 roku – 1 380 zł.

Dochody własne samorządów wzrosły o 6,2 proc. – do kwoty 2 947 zł. W 2016 r. było 2 776 zł. Te z tytułu podatków i opłat lokalnych o 4,5 proc. (do kwoty 1 029 zł) oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym o 9,7 proc. (1 386 zł).

Dochody ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca, obliczone na podstawie danych z 2 808 JST, wykazywały znaczną niejednorodność. Obok bardzo zamożnych samorządów, z dochodami przekraczającymi 5 tys. zł per capita były i takie, w których dochody nie przekraczały 1 tys. zł.

Do pierwszej grupy zaliczają się miasta na prawach powiatu. 83,1 proc. spośród nich ma dochody per capita powyżej 5 000 zł (w 2016 r. – 69,2 proc.). Do grupy drugiej należą województwa – żadne nie ma dochodów per capita niższych niż 1 tys. zł, oraz powiaty, spośród których 48,4 proc. (61,5 proc. w 2016 r.) ma dochody nie przekraczające 1 tys. zł. Dochody pozostałych 51,6 proc. są niższe niż 2 tys. zł.

Źródło:portalsamorzadowy.pl

x

Zobasz także

ZUS już wysyła PIT-y

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich, którzy w ...

Srebrna 10-złotówka

24 stycznia 2019 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 ...

PIT wypełni skarbówka

Idą zmiany! Teraz PIT wypełni za Ciebie fiskus. Wielu z nas powoli otrzymuje od pracodawców ...

Przyjęto budżet na 2019 r.

Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2019. Budżet na 2019 r. pozwala na realizację polityki ...

CBA wkracza do NBP

Dostępne oświadczenia majątkowe Martyny Wojciechowskiej, byłej radnej i obecnej dyrektor departamentu komunikacji i promocji w ...