BOŚ Bank startuje z dotacjami NFOŚiGW

Od 12 lipca wszyscy, którzy zechcą skorzystać z dopłat do instalacji kolektorów słonecznych, oferowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mogą ubiegać się o Słoneczny EKOkredyt w Banku Ochrony Środowiska. Bank Ochrony Środowiska wprowadza do swojej oferty nowy rodzaj kredytów na kolektory słoneczne. Jest to kolejne już rozszerzenie gamy produktów dostępnych w BOŚ SA dla klienta indywidualnego, który podejmuje działania sprzyjające ochronie środowiska. Niewątpliwą zachętą do skorzystania z tej oferty jest możliwość uzyskania dużej dotacji NFOŚiGW do ekologicznej inwestycji.
NFOŚiGW jasno określił wymogi stawiane osobom ubiegającym się o dofinansowanie. Wśród warunków mówi się m.in. o tym, że wnioskodawcą może być osoba fizyczna lub wspólnota mieszkaniowa, mająca prawo do dysponowania nieruchomością. Co więcej, budynek nie może być podłączony do sieci ciepłowniczej, a efekt przedsięwzięcia nie może być wykorzystywany w działalności gospodarczej. Szereg wymagań stawianych przez fundusz nie powinien jednak zniechęcać, biorąc pod uwagę korzyści osiągane z dopłaty. A ta może objąć nie tylko zakup kolektora, ale też sporządzenie niezbędnego projektu budowlanego, zakup nowego zasobnika wodnego, automatyki, aparatury pomiarowej i instalacji, ciepłomierza oraz montaż całego systemu.
Spełniając wspomniane warunki mamy możliwość uzyskania kredytu, a następnie dotacji NFOŚiGW, która wynosi 45 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym zakłada się, że ten koszt nie przekroczy 2500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego (kredyt może obejmować również pozostałe koszty). Jeśli mamy 4-osobową rodzinę i zdecydujemy się na zakup i montaż w systemie ciepłej wody użytkowej (nie ogrzewania), kolektora słonecznego o powierzchni 6 m kw., a poniesiony przez nas koszt i udzielony kredyt stanowić będzie 15 tys. zł, to dotacja NFOŚiGW spłaci nam 6,75 tys. zł, zaś sami będziemy spłacać w ratach pozostałe 8,25 tys. zł. BOŚ może rozłożyć te spłaty nawet na 8 lat.
Inwestor musi ocenić czy spełnia wymagania programu NFOŚiGW, ta informacja będzie weryfikowana przez BOŚ Bank, który ponadto będzie badał zdolność kredytową wnioskodawcy i możliwość zabezpieczenia kredytu.
– Pomimo, że lista warunków nie jest krótka, samą procedurę uzyskania kredytu oceniamy jako relatywnie prostą – mówi Anna Żyła, główny ekolog Banku Ochrony Środowiska.
Słoneczny EKOkredyt to kolejna propozycja BOŚ Banku dla klientów dbających o środowisko naturalne. Do tej pory mogli oni korzystać między innymi z Ekologicznego Kredytu Hipotecznego, a także preferencyjnych kredytów udzielanych we współpracy z WFOŚiGW.

x

Zobasz także

Konstytucja Marcowa na 10 zł

Narodowy Bank Polski informuje o wprowadzeniu do obiegu srebrnej monety kolekcjonerskiej o nominale 10 zł ...

NBP przewalutuje kredyty

Udział NBP w przewalutowaniu kredytów frankowych pomógłby zapobiec wahaniom kursu złotego – ocenił dla PAP ...

Ulga mieszkaniowa w PIT

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia, które przedłuży ...

Czy już znasz PIFE?

Nie znacie się na Funduszach Europejskich, ale potrzebujecie dofinansowania? Jest darmowa pomoc! Choć Fundusze Europejskie ...

O co oskarżamy banki

Najważniejsze skargi obywateli z 2019 r. na działania banków Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił prezesowi Związku ...