Finansowanie pomostowe

Budownictwo na terenach gmin

W 2018 roku gminy przekazały inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe 874,6 ha gruntów – wynika z danych opublikowanych przez GUS. Dla porównania: w roku 2017 było to 815 ha, a wcześniej – w 2013 roku – 738 ha.

Z przekazanych inwestorom w 2018 r. gruntów 81,7 proc. przeznaczono pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Z ogólnej powierzchni gruntów przekazanych pod budownictwo mieszkaniowe 58,6 proc. stanowiły grunty w miastach.

Przekazane grunty w poszczególnych regionach

W całkowitej powierzchni gruntów przekazanych w 2018 r. pod budownictwo mieszkaniowe największe udziały miały województwa:

dolnośląskie (14,3 proc.),
śląskie (11,3 proc.),
warmińsko-mazurskie (10,5 proc.),
wielkopolskie (9,5 proc.);

najmniejsze zaś:

świętokrzyskie (1,3 proc.),
podlaskie (1,5 proc.),
lubelskie (2,7 proc.),
opolskie (2,8 proc.).

W odniesieniu do gruntów znajdujących się w zasobach gmin z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe najwięcej gruntów przeznaczono na ten cel w województwach:

warmińsko-mazurskim (6,2 proc.),
wielkopolskim (6 proc.),
kujawsko-pomorskim (5,8 proc.),
podkarpackim (4,2 proc.);

najmniej zaś w:

małopolskim (0,8 proc.),
łódzkim (1,5 proc.),
podlaskim (1,9 proc.),
pomorskim (2,6 proc.).

W ogólnej powierzchni gruntów (28 308,6 ha) znajdujących się w zasobie gminnym przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, budownictwo jednorodzinne stanowi 78,7 proc., z czego w miastach – 64,9 proc., na wsi – 97 proc.

x

Zobasz także

Wing nabył Echo Investment

Wing, wiodąca węgierska spółka działająca w sektorze nieruchomości, podpisała umowę przedwstępną zakupu pakietu większościowego akcji ...

Poznań musi być zielony

Jesiony, lipy, dęby, klony oraz wiele innych gatunków – w sumie jesienią, wzdłuż poznańskich ulic ...

Umowa na Teatr Muzyczny

Nowa siedziba Teatru Muzycznego w Poznaniu wzniesiona zostanie na działce u zbiegu ul. Św. Marcin ...

Budowa Centrum Senioralnego

W Poznaniu ruszyła budowa największego w Polsce kompleksowego centrum senioralnego – w środę uroczyście wmurowano ...

Nowe nazwy ulic i placów

Rada Miasta zadecydowała o nowych nazwach dla ulic, skwerów, parku i jednej szkoły. Zlikwidowano też ...