Agrobex 750×200 – czerwiec 2017
Agrobex 750×100 – czerwiec 2017

Budownictwo odżywa

W czerwcu 2017 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 11,6 proc. r/r, a w stosunku do maja br. o 16,7%, natomiast produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 4,5 proc. r/r, a o 2,7 proc. w stosunku do maja br. – podał GUS.

Produkcja budowlano-montażowa odżywa. W czerwcu była ona wyższa r/r o 11,6 proc., a w ciągu pierwszych 6. miesięcy br. – o 7,6 proc. Co prawda baza zeszłoroczna jest bardzo niska – w czerwcu 2016 r. produkcja budowlano-montażowa była niższa r/r o 13 proc., a w 1. półroczu ubr. – o 11,9 proc. Wszystko wskazuje jednak na to, że po wielu miesiącach spadków w marcu br. nadeszło ożywienie. Wyniki czerwca je potwierdzają. Ożywienie wynika prawdopodobnie z podjęcia wreszcie inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy unijnych – tak na poziomie centralnym, jak i w regionach. Trudno byłoby bowiem osiągnąć wzrost produkcji w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 27,4 proc. r/r, gdyby nie uruchomienie wreszcie pieniędzy europejskich. Ale mogło do tego dojść także dzięki zwiększonym wpływom do budżetu państwa (z VAT, akcyzy, a także dzięki wpływowi zysku z NBP), bo fundusze unijne wymagają także kapitału krajowego.

Jednak ważne jest nie tylko widoczne od marca br. ożywienie w budownictwie, ale także jego charakter – czy jest ono trwałe. Na to pytanie trudno na razie jednoznacznie odpowiedzieć, bowiem baza dla inwestycji infrastrukturalnych, czyli wzrost produkcji w podmiotach prowadzących roboty specjalistyczne jest jeszcze relatywnie słaby – tylko o 4 proc.

Natomiast niepokoi słaby wzrost w jednostkach zajmujących się wznoszeniem budynków – jedynie o 1,2 proc. Większość ich działalności związana jest z inwestycjami przedsiębiorstw, a to oznacza, że wzrost nakładów firm na budynki ciągle jest bardzo słaby. To nie jest dobry sygnał dla wzrostu gospodarczego, szczególnie że w 1. kwartale 2017 r. nakłady inwestycyjne na budynki i budowle spadły r/r o ponad 11 proc.

Poprawa sytuacji w budownictwie, które generuje ok. 7 proc. PKB, jest ważna nie tylko dla wzrostu gospodarczego, ale także, a może przede wszystkim dla firm budowlanych, szczególnie tych z sektora MŚP, które w wielu przypadkach znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Rosnąca produkcja w budownictwie jest szansą na to że przetrwają. Jednak należy pamiętać, że duża część produkcji budowlano-montażowej realizowana jest w trybie zamówień publicznych. A to oznacza, że zmieniający się w wyniku decyzji rządu poziom minimalnych wynagrodzeń zwiększa koszty realizacji umów zawartych przez przedsiębiorstwa budowlane z publicznymi partnerami. Jednocześnie strona publiczna nie chce akceptować tego ustawowego wzrostu kosztów i aneksować umów. Może to doprowadzić wiele mniejszych firm do utraty zdolności do dalszej działalności gospodarczej. Rząd musi mieć tego świadomość i trwale rozwiązać ten problem przez automatyczne aneksowanie umów.

Produkcja sprzedana przemysłu także wzrosła. Jednak przemysł nie może się zdecydować, czy w 2017 r. koniunktura gospodarcza mu sprzyja, czy też nie. Po bardzo dobrym styczniu (wzrost produkcji sprzedanej o 9 proc. r/r), mieliśmy znacznie słabszy luty (wzrost jedynie o 1,2 proc.). Świetny marzec (wzrost o ponad 11 proc.) poprzedził spadek w kwietniu (o 0,6 proc.) i ponowny wzrost w maju (o 9,1 proc.). A teraz mamy ponownie słabszy czerwiec ze wzrostem produkcji sprzedanej na poziomie 4,5 proc.

Przyczyną tych wahań jest na pewno sektor górnictwo i wydobywanie, którego produkcja sprzedana spadła w ciągu 6. miesięcy 2017 r. o 4,5 proc., ale także zamówienia eksportowe. Widać wyraźnie, że w miesiącach o wysokiej dynamice produkcji przemysłu to firmy z branż eksportowych dominują. Oznacza to, że rynek krajowy, a szczególnie jego inwestycyjna część, jeszcze nie ruszyła w tempie pozwalającym na stabilny, wysoki wzrost produkcji sprzedanej całego przemysłu.

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Konfederacja Lewiatan

x

Zobasz także

Rynkowe zmiany

Poza podwyżką kosztów realizacji inwestycji deweloperskich, istotny wpływ na rynek nowych mieszkań będą miały nowe ...

Czas na inwestycje

Rok temu analitycy rynku kapitałowego przestrzegali, że z uwagi na Brexit oraz wygraną Donalda Trumpa ...

Trendy branży budowlanej

Usługi budowlane cieszą się coraz większym zainteresowaniem za strony klientów. Jak zauważa Jacek Staniszewski, dyrektor ...

Mieszkaniowe prognozy

Kredyty hipoteczne są obecnie tak tanie, jak nigdy wcześniej. Jednocześnie na horyzoncie widać sygnały sugerujące, ...

Podzwonne dla MdM

2 stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego, administrujący Mieszkaniem dla Młodych,   zacznie przyjmować wnioski o dofinansowanie ...