Fotografia wnętrz

Budżet po 10.miesiącach

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2019 r.

dochody 332,9 mld zł, tj. 85,9%
wydatki 336,1 mld zł, tj. 80,7%
deficyt 3,2 mld zł, tj. 11,2%

W okresie styczeń – październik 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 332,9 mld zł i były wyższe o 23,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – październik 2018 r. o ok. 20,1 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były wyższe o 6,3% r/r (tj. ok. 8,9 mld zł),
dochody z podatku PIT były wyższe o 12,3% r/r (tj. ok. 5,9 mld zł),
dochody z podatku CIT były wyższe o 18,0% r/r (tj. ok. 5,2 mld zł),
dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 0,2% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),
dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,2% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł).

W okresie styczeń – październik 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 27,3 mld zł i było wyższe o ok. 3,3 mld zł (tj. 13,7%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2018 r.
Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2019 r. wyniosło 336,1 mld zł, tj. 80,7% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (302,9 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 33,1 mld zł, tj. 10,9%, głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 12,1 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. „13 emerytury”. Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 5,3 mld zł), oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 4,5 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 3,1 mld zł r/r w związku z rozkładem płatności w ciągu roku.

Więcej informacji nt. szacunkowego wykonania budżetu państwa na stronie resortu.

x

Zobasz także

Z cyklu „Odkryj Polskę”

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii ...

Nowy rzecznik finansowy

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 12 października 2019 r. powołał Mariusza Goleckiego na ...

Paderewski o nominale 19 zł.

2 października wszedł do obiegu nowy banknot o nominale 19 złotych. W pierwszym dniu banknot ...

Konkurs NBP dla szkół

Rusza XVIII edycja Konkursu na pracę pisemną – zapraszamy do udziału uczniów wszystkich szkół podstawowych ...

100-lecie polskiej flagi

14 sierpnia 2019 r. NBP wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł – ...