Ukraina

Budżet za dwa miesiące

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło:

  • dochody 91,6 mld zł, tj. 18,6 %
  • wydatki 80,4 mld zł, tj. 15,4 %
  • nadwyżka *) 11,3 mld zł,

*) różnica wynika z zaokrągleń kwot do mld zł

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2022 r.

W okresie styczeń – luty 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – luty 2021 r. o ok. 20,5 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 33,5% r/r (tj. ok. 12,0 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 31,1% r/r (tj. ok. 3,6 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 41,3% r/r (tj. ok. 2,8 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 12,4% r/r (tj. ok. 1,3 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 13,6% r/r (tj. ok.
    0,1 mld zł ).

W okresie styczeń – luty 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 5,5 mld zł i było wyższe o ok. 0,1 mld zł (tj. 1,3%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – luty 2021 r.

x

Zobasz także

Nie chcą kredytów

Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe złożonych w kwietniu br. spadła o 16,2 proc. rdr – ...

Ostatnie dni na PIT

Twój e-PIT to najprostszy sposób na rozliczenie podatku za 2022 rok. Podatnicy złożyli już ponad ...

Mały popyt na kredyty

Wartość kredytów mieszkaniowych, o które pytano, spadła o 37,6 proc. w lutym 2023 w ujęciu ...

Bank PKO ostrzega

Największy polski bank ostrzega przed oszustami. Ktoś podszywa się pod bank PKO BP i rozsyła ...

Fałszywe maile z MF i KAS

Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości w języku angielskim, których autor podszywa się pod Ministerstwo ...