Ukraina

Budżet za dwa miesiące

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło:

  • dochody 91,6 mld zł, tj. 18,6 %
  • wydatki 80,4 mld zł, tj. 15,4 %
  • nadwyżka *) 11,3 mld zł,

*) różnica wynika z zaokrągleń kwot do mld zł

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – luty 2022 r.

W okresie styczeń – luty 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – luty 2021 r. o ok. 20,5 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 33,5% r/r (tj. ok. 12,0 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 31,1% r/r (tj. ok. 3,6 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 41,3% r/r (tj. ok. 2,8 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 12,4% r/r (tj. ok. 1,3 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 13,6% r/r (tj. ok.
    0,1 mld zł ).

W okresie styczeń – luty 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 5,5 mld zł i było wyższe o ok. 0,1 mld zł (tj. 1,3%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – luty 2021 r.

x

Zobasz także

Granica na 10-złotówce

27 stycznia 2022 roku Narodowy Bank Polski wyemitował srebrną monetę kolekcjonerską „Ochrona polskiej granicy wschodniej” ...

Zagrożony kredyt złotówkowy

O tym, że osoby, które zaciągnęły kredyty denominowane we franku, coraz częściej decydują się na ...

Jaka siła złotego

Złoty ma za sobą nieudany tydzień. Analitycy nie spodziewają się jego wzmocnienia przed końcem roku. ...

Boom na kredyty hipoteczne

Doradcy kredytowi przyznają, że jeszcze nigdy w ich karierze nie mieli tak napiętego grafiku. A ...

Rating Polski bez zmian

1 października 2021 r. agencja ratingowa S&P ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na ...