Bolechowo 750×200 – maj 2017

Aktualności

Konsultacje wschodniego klina zieleni

Rozpoczynają się konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wschodni Klin Zieleni A” w Poznaniu, część a. W związku z prowadzonymi pracami odbędzie się spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, którego tematem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii mieszkańców dotyczących tego obszaru. Spotkanie odbędzie się w środę, 7 października br. o godz. 17 ...

Czytaj »

Schetynówka w Ruminie

W Ruminie k/Konina uroczyście odano do użytku wyremontowany odcinek drogi powiatowej Konin-Posoka-Rzgów-Podbiel. Inwestycję wsparł program rządowy. Projekt został zrealizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przez powiat koniński w partnerstwie z gminą Stare Miasto oraz gminą Rzgów. Oddana do użytku „schetynówka” w Wielkopolsce ma ponad dwa kilometry długości. Łączny koszt inwestycji wyniósł 4.339.122 zł. BKK

Czytaj »

Nowy produkt dla inwestorów

NWAI Dom Maklerski stworzył produkt New World Real Estate skierowany do osób chcących inwestować w nieruchomości. Zadaniem spółki New World Real Estate będzie zakup i wynajem nieruchomości mieszkaniowych o powierzchni od 20 do 50 mkw. zapewniających rentowność na poziomie minimum 5 proc. netto w skali roku. Minimalny próg inwestycyjny został ustalony na 100 tys. zł, zaś termin składania zapisów upływa ...

Czytaj »

Kontrole obiektów wielkopowierzchniowych

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane z 2007 roku wprowadziła na właścicieli lub zarządców obiektów wielkopowierzchniowych obowiązek przeprowadzania dwukrotnych w ciągu roku przeglądów stanu technicznego tej kategorii obiektów. Obowiązek ten dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m kw. oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m kw. Jednak nie wszyscy właściciele lub zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych zlecają osobom do tego ...

Czytaj »

Kiekrz do konsultacji

MPU w Poznaniu organizuje konsultacje projektów mpzp „Północno-Zachodni Klin Zieleni” cz. H – rejon rzeki Przeźmierki oraz cz. G Kiekrz Zachód. Drugi etap konsultacji społecznych z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ma na celu omówienie koncepcji projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zebranie opinii mieszkańców w tej sprawie. Ich zdanie będzie miało wpływ na podejmowane decyzje. Spotkanie odbędzie się w ...

Czytaj »

Nowe wskaźniki przeliczeniowe

Od dziś, 1 października zaczyna obowiązywać nowy, ustalany półrocznie przez wojewodę, wskaźnik przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w Wielkopolsce. Na najbliższe półrocze wynosi on 4930 zł dla Poznania i 3043 zł dla województwa wielkopolskiego, z wyłączaniem miasta Poznania. Wysokość wskaźnika ma istotne znaczenie dla ustalania stawek czynszu lokali mieszkalnych, kaucji mieszkaniowych, dodatków mieszkaniowych, uzyskania kredytów mieszkaniowych. ...

Czytaj »

Park Rataje do wglądu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu wyłożyła do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Park Rataje II”. Projekt wyłożony będzie do 28 października. Do 12 listopada przyjmowane będą wnioski mieszkańców do tego projektu. Prezydent miasta ma 21 dni na ich rozpatrzenie i wprowadzenie ewentualnych zmian. Jeżeli zmiany te nie będą wymagały uruchamiania dodatkowych procedur administracyjnych, plan będzie mógł zostać przedłożony ...

Czytaj »

Quadro dla City Parku

Kompleks mieszkaniowy City Park przy ul. Wyspiańskiego, zaprojektowany przez Sławomira Rosolskiego dostanie w tym roku nagrodę J. B. Quadro – dowiedziały się nieoficjalnie poznanskie-nieruchomosci.pl. To jedyny naprawdę udany przykład przebudowy dawnego zespołu koszarowego na cele mieszkaniowe. Osiedle ma swój odrębny styl i klimat, odróżniający je od innych zespołów mieszkaniowych. Nagrodę przyznaje wyłonione przez prezydenta Poznania jury za najciekawszy projekt architektoniczny ...

Czytaj »

Porozmawiaj o Golęcinie

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu planuje konsultacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Golęcina. Poznańska MPU przygotowuje projekty planów miejscowych „Otoczenie Jeziora Rusałka” oraz „W rejonie ulicy Golęcińskiej”. Plany znajdują się na etapie przed opiniowaniem i uzgadnianiem. Wobec tego zaplanowano II etap konsultacji społecznych. Zdanie poznaniaków będzie miało wpływ na podejmowane przez urbanistów decyzje. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 1 października o ...

Czytaj »

ZDM pomaga zbierać liście

Od sześciu lat Zarząd Dróg Miejskich rozdaje poznaniakom worki na liście zbierane z administrowanego przez niego pasa drogowego. Właściciele posesji przylegających do chodników zobowiązani są do uprzątnięcia liści opadłych z miejskich drzew. Mieszkańców obowiązują tu takie same zasady, jak przy zimowym utrzymaniu ulic i chodników. – Wiemy, że opadające jesienią liście to kłopot dla osób dbających o porządek wokół swoich ...

Czytaj »