Finansowanie pomostowe

Finanse

Banki szybkie i hojne

Chcesz kupić mieszkanie jeszcze w tym roku i potrzebujesz kredytu? Czasu jest niewiele, ale jest szansa, że w kilku bankach dostaniesz kredyt w ciągu dwóch tygodni. I to całkiem spory Każdy kto brał kiedyś kredyt hipoteczny wie, jak długi i męczący to proces: umowy, dokumenty, zaświadczenia, potwierdzenia, sąd, notariusz, agent nieruchomości… Lekką ręką na załatwienie wszystkich tych formalności trzeba przeznaczyć ...

Czytaj »

Ekologiczne złotówki

W ślad za oczekiwaniami społeczeństwa podążają instytucje finansowe, tworząc oferty wspierające środowisko naturalne. Wystarczy przywołać kilka liczb, dotyczących finansowania odnawialnych źródeł energii przez Bank Ochrony Środowiska. Dynamika zmian w tym obszarze jest ogromna. Od początku istnienia BOŚ Banku przyznano 3510 kredytów na OZE o łącznej kwocie prawie 9 mld zł. Jednak o prawdziwym boomie na ekologię możemy mówić dopiero w ...

Czytaj »

Podatki od nieruchomości w Poznaniu

Na swej ostatniej sesji w minionej kadencji radni Poznania uchwalili nowe wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. W stosunku do obecnego roku wzrastają o 2,6 proc. Roczna wysokość stawek podatku od nieruchomości od gruntów ustalona została następująco:– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m ...

Czytaj »

Stopy bez zmian, ale kredyty tanieją

Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Pozostaną więc one na historycznie najniższych poziomach. Już od pół roku trzymiesięczny WIBOR (wskaźnik, który jest podstawą wysokości oprocentowania m.in. kredytów hipotecznych) oscyluje w okolicach 3,8-3,9 proc. Ostatni raz tak długi okres stabilizacji (a nawet dłuższy – trwał trzy kwartały) tego wskaźnika mieliśmy od połowy 2006 roku. W rezultacie raty ...

Czytaj »

330 kredytów z dopłatą NFOŚiGW

Od uruchomienia Słonecznego EKOkredytu – kredytu z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup i montaż kolektorów słonecznych – minęły 3 miesiące. W tym czasie BOŚ Bank udzielił 330 kredytów dla zwolenników stosowania Odnawialnych Ĺšródeł Energii we własnych domach. Coraz więcej Polaków gotowych jest zainwestować w instalacje solarne. Dowodem jest duże zainteresowanie kredytami finansującymi zakup i montaż ...

Czytaj »

Ślub, wesele, kredyt i co dalej?

Spacer do ołtarza, przysięga, podpis dla urzędu i zabawa do białego rana. Ale co później? Jak rozpocząć nowy rozdział młodego życia, gdy w perspektywie mieszkanie z teściową lub kredyt na 40 lat… Ci, którzy mogą liczyć na lokum rodziców zwykle nie spieszą się z kredytami. Jednak jest cała rzesza młodych, dla których pieniądze z banku to jedyne wyjście, żeby mieszkać ...

Czytaj »

Hipoteki: Jesienne kuszenie klientów

Rozpoczęta we wrześniu ofensywa na rynku kredytów hipotecznych rozkręca się na dobre. Kwartał dopiero się rozpoczął, a zmiany w ofertach kredytów hipotecznych wprowadziło już co najmniej siedem banków. O 2,6 pkt proc. obniżył we wrześniu marże kredytów w złotych Bank BPH. To wyraźny sygnał, że bank wraca do gry na rynku hipotek. Osobom posiadającym 25-procentowy wkład własny BPH udzieli kredytu ...

Czytaj »

Pomoc do 300 tys. zł dla powodzian

Osoby, które od maja br. straciły domy w wyniku powodzi, osuwiska czy huraganu mogą otrzymać pomoc w wysokości do 300 tysięcy złotych. Pomoc może być przyznana, jeżeli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o nakazie rozbiórki zniszczonego budynku, a poszkodowani chcą się przeprowadzić na teren niezalewowy. Jeśli natomiast poszkodowani będą chcieli zamieszkać w wybudowanych przez gminę mieszkaniach komunalnych lub budynkach ...

Czytaj »

Przybyło 10 mld zł kredytów hipotecznych

W sierpniu zadłużenie z tytułu kredytów zaciąganych na nieruchomości wzrosło o 9,8 mld zł, osiągając wartość 251,8 mld zł. Jak wynika z danych NBP, za ten wzrost odpowiadają głównie kredyty walutowe. Na kredyty zaciągnięte w walutach obcych przypadło 7,7 mld zł, co oznacza wzrost o 5,01 proc. Warto zauważyć, że w tym samym czasie frank szwajcarski, w którym denominowana jest ...

Czytaj »

Stopy w Szwajcarii bez zmian – na długo

Zgodnie z oczekiwaniami Narodowy Bank Szwajcarii nie zmienił dziś (16 września) stóp procentowych. Co więcej, obniżył prognozy inflacji aż do 2013 roku. Być może na podwyżki stóp trzeba będzie poczekać dłużej niż się sądzi. Według najnowszych prognoz SNB inflacja w Szwajcarii przekroczy 2 proc. (poziom pożądany przez bank centralny) dopiero w 2013 roku. W poprzedniej projekcji inflacyjnej (z czerwca) sądzono, ...

Czytaj »