Ukraina

Prawo

Liczniki wody na działkach

Działkowe pompy, dzięki którym na wielu ogródkach działkowych jest dostęp do bieżącej wody, mogą stać się niebawem instalacją, której posiadanie związane będzie z dodatkowymi regularnymi kosztami. Urzędnicy doszukali się rozbieżności przepisów i praktyki, co może skutkować opłatami albo karami za złamanie prawa. „Abisynki”, czyli niewielkie studzienki, z których woda pozyskiwana jest przy użyciu hydraulicznych, ręcznych pomp, powszechnie kopano na pracowniczych lub ...

Czytaj »

Schron w każdym domu

Ministerstwo Obrony Narodowej planuje nowelizację przepisów o obronie cywilnej. Jednym z punktów nowelizacji ma być obowiązek budowy schronów lub pomieszczeń spełniających obronne parametry techniczne. Obowiązek ten miałby dotyczyć wszystkich nowych budynków mieszkalnych. O projekcie mówił na antenie radia RMF FM Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Jak wyjaśnił, nowy obowiązek dotyczyłby deweloperów. Przepisy miałyby ich zobligować do tego, aby w każdym nowym ...

Czytaj »

Wartość nieruchomości

Skarga nadzwyczajna RPO w sprawie o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości po zmianie planu miejscowego Data: 2024-02-16 podziel się tym na: twitter facebook Powódka bezskutecznie procesowała się z miastem o wartość swej nieruchomości – sądy oddaliły pozew, odmawiając jej odszkodowania Pogorszyły zatem jej sytuację prawną w stosunku do innych właścicieli. A wynikało to z zaniedbań gminy w prowadzeniu polityki przestrzennej  ...

Czytaj »

Koszt przyłącza do kanalizy

Problem kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Kolejne pismo RPO do MI Właściciele nieruchomości nadal skarżą się na wysokie koszty obowiązkowego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej Gdy tego nie uczynią, gmina może to nakazać lub sama wykonać i obciążyć ich kosztami Rzecznik Praw Obywatelskich kolejny raz przedstawia ten problem Ministrowi Infrastruktury RPO Marcin Wiącek ponownie zwraca uwagę resortowi na sytuację osób, ...

Czytaj »

Dodatek a „samowolka”

Legalność zamieszkiwania – bez wpływu na przyznanie dodatku węglowego. Wyrok WSA zgodny ze stanowiskiem Rzecznika Mieszkanka osiedla romskiego pod Limanową nie dostała dodatku węglowego – organy administracji uznały, że nie przysługuje on komuś, kto mieszka w domu wybudowanym bez pozwolenia   Z ustawy o dodatku nie wynika jednak, aby uznanie istnienia gospodarstwa domowego było uwarunkowane legalnością zamieszkiwania w danym domu ...

Czytaj »

Koniec z fajerwerkami

Lewica chce dać gminom narzędzia do ograniczenia stosowania petard i fajerwerków. Taki projekt złożyła już w Sejmie. Posłanka Daria Gosek-Popiołek podkreśla, że jest to odpowiedź na apele mieszkańców gmin i stowarzyszeń.  „To projekt, który daje gminom narzędzie do tego, aby na drodze uchwały mogły stosować zakaz stosowania fajerwerków i petard” Posłowie Lewicy złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie ...

Czytaj »

Nie płacił czynszu- więzienie

Nie jest tajemnicą, że dotychczas najemca mógł w zasadzie nie płacić, a i tak niewiele mu się działo. Najczęściej do rozstrzygnięcia sądowego zajmował mieszkanie, a właściciel musiał czekać i wnosić opłaty, aż łaskawie się wyprowadzi. Tym razem sytuacja najemcy uległa zmianie. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście poparł właściciela nieruchomości w sporze z najemcą.  Najemca nie płacił czynszu, a sąd uznał ...

Czytaj »

Ogródki działkowe zagrożone

We wrześniu weszła w życie znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak alarmuje Polski Związek Działkowców, w nowej ustawie są zapisy, które otwierają drogę do zlikwidowania większości ogrodów działkowych. Znowelizowana ustawa o planowaniu przestrzennym zobowiązuje gminy do opracowania i przyjęcia do końca 2025 r. tzw. planów ogólnych. W tych planach obszar gminy zostanie podzielony na tzw. strefy funkcjonalne. Ustawa ...

Czytaj »

Polemika to nie zniesławienie

Obywatel skrytykował działalność prezes spółdzielni mieszkaniowej, kwestionując jej rozliczenia finansowe i zasadność pewnych inwestycji  Czując się pomówioną, wytoczyła mu ona proces o zniesławienie z art. 212 Kodeksu karnego. Sąd uznał jego winę, ale postępowanie warunkowo umorzył Rzecznik Praw Obywatelskich składa kasację na korzyść obywatela, bo jego zarzuty mieściły się w granicach swobody wypowiedzi a nie wyczerpywały znamion przestępstwa Oskarżony działał ...

Czytaj »

Tarnów wygrywa z Sanguszkami

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie toczącego się od kilkunastu lat sporu sądowego samorządu Tarnowa ze spadkobiercami rodziny Sanguszków w sprawie własności dwóch działek usytuowanych na Górze Św. Marcina. NSA oddalił skargę kasacyjną rodziny Sanguszków. NSA tym samym potwierdził, iż na mocy reformy rolnej zrealizowanej na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN), właścicielem spornych działek stał się Skarb Państwa. W ten ...

Czytaj »