Finansowanie pomostowe

Prawo

Będzie ustawa antyodorowa?

We wtorek (7 maja) w Sejmie zebrał się zespół ds. debaty publicznej, którego skład wraz z ekspertami omówi projekt ustawy antyodorowej. To ustawa od lat oczekiwana przez mieszkańców wielu regionów Polski. Prace nad nią trwają już trzy lata.Resort wielokrotnie podkreślał, że unormowanie zagadnienia uciążliwości zapachowej i uporządkowanie legislacyjne jest zadaniem bardzo skomplikowanym (fot. shutterstock.com) Według planów Ministerstwa Środowiska ustawa antyodorowa ...

Czytaj »

Ziemia nie tylko dla kleru

Sejm znowelizował w piątek ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według nowych przepisów działki rolne do 1 hektara będzie mogła kupić osoba niebędąca rolnikiem. Obecnie jest to 0,3 hektara. Ustawa trafi teraz do Senatu. Za uchwaleniem ustawy głosowało 239 posłów, przeciw było 144, a 21 wstrzymało się od głosu. Odrzucono wszystkie poprawki (19) zgłoszone przez posłów PO-KO oraz Kukiz’15. Ustawa zakłada ...

Czytaj »

Rejenci o przekształceniach

Sprzedaż mieszkania bez zaświadczenia z gminy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność może się skończyć dla nabywcy przykrą niespodzianką: dostanie za kilka miesięcy informację, że musi jeszcze ponieść dodatkową opłatę przekształceniową. Na problem zwraca uwagę resort sprawiedliwości, który jednak nie chce dawać żadnych wytycznych, jak sobie z problemem poradzić u notariusza i w sądzie. Dlatego RPO pyta Krajową Radę Notarialną, ...

Czytaj »

Status własności działek

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o ujawnianiu przez organy administracji publicznej prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych Starostwa i gminy są nieskuteczne w ujawnianiu prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych. Mimo iż, zgodnie z prawem własność wszystkich nieruchomości samorządowych i Skarbu Państwa powinna zostać uregulowana najpóźniej do listopada 2013 r., to – w przypadku skontrolowanych przez NIK jednostek – nadal nie zrobiono tego w stosunku do 23 proc. ...

Czytaj »

Spory architekta z inwestorem

Wnioski kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają uwagę na problem ochrony integralności utworów architektonicznych. Chodzi o konkurencję uprawnień twórcy-architekta oraz praw nabywcy projektu, będącego najczęściej inwestorem bądź właścicielem obiektu wzniesionego na bazie projektu. Z perspektywy inwestora bądź właściciela przeszkodą w korzystaniu z takiego obiektu jest każdorazowa konieczność uzyskania zgody architekta na dokonanie zmian, w tym celowych z punktu widzenia użytkownika ...

Czytaj »

2. czytanie ustawy o ziemi

Sejmowa komisja rolnictwa opowiedziała się w czwartek za projektem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, wraz z poprawkami – najważniejsze dotyczą zmiany przepisów w sprawie ograniczenia nabywania gruntów rolnych na terenie miast. Projekt trafi do drugiego czytania w Sejmie. Na terenie miast będzie można nabyć działkę tylko do 1 hektara (fot.wladyslawowo.pl) Sejmowa komisja rolnictwa, do której został skierowany rządowy projekt o ...

Czytaj »

Szybsze pozwolenia na budowę

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło projekt nowelizacji prawa budowlanego. Zakłada on – w celu uczynienia „bardziej czytelnym zakresu odpowiedzialności projektanta oraz organów administracji” – podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. – Rozróżnienie elementów projektu budowlanego, które będą podlegały weryfikacji przez organ administracji publicznej od elementów, za których prawidłowe sporządzenie odpowiadać będą wyłącznie ...

Czytaj »

Ulgi wojewody jak Miasta

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał dwa pierwsze zarządzenia dotyczące bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na ich postawie m.in. przewidziano bonifikatę od jednorazowej opłaty dotyczącej gruntów będących przed przekształceniem własnością Skarbu Państwa na terenie Poznania. Bonifikata wyniesie 75 proc. Pierwsze zarządzenie wojewody Zbigniewa Hoffmanna określa warunki udzielenia bonifikaty i wysokość stawek procentowych od opłaty ...

Czytaj »

Kolejne bonifikaty Poznania

Wejście w życie przepisów o zniesieniu użytkowania wieczystego daje możliwość przekształcenia od razu lub w ciągu 20 lat. Miasto uchwaliło już bonifikatę przy jednorazowej opłacie za przekształcenie w wysokości 75%, teraz radni ustanowili bonifikatę dla tych którzy opłatę będą mieli rozłożoną na 20 lat, wyniesie ona 50% corocznej raty. fot. Poznan Film Commission Od nowego roku weszły w życie zmiany ...

Czytaj »

#GruntToWłasność

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotuje pakiet usprawnień w ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. To efekt analizy realizacji uwłaszczenia Polaków przez samorządy w pierwszym kwartale funkcjonowania ustawy. Celem zmian jest usprawnienie przekształcenia i wyeliminowanie sytuacji, w których samorządy mogą blokować powszechne uwłaszczenie Polaków. „Musimy przyspieszyć procedury, żeby zaświadczenia trafiły do właścicieli jeszcze w tym roku. W ustawie uwłaszczeniowej daliśmy ...

Czytaj »