кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Prawo

92 posiedzenie Sejmu o nieruchomościach

Podczas ostatniego posiedzenia Sejm zajmował się kilkoma dokumentami związanymi z nieruchomościami lub działalnością firm w tym zakresie.Nowe prawo restrukturyzacyjne Sejm zakończył parlamentarne prace nad przepisami umożliwiającymi skuteczniejsze ratowanie przedsiębiorstw przed upadłością. Izba przyjęła w ostatecznym kształcie ustawę Prawo restrukturyzacyjne. Nowe regulacje przewidują m.in., że przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością – będzie mógł wybrać ...

Czytaj »

NIK o inwestycjach energooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że efekty ekologiczne inwestycji energooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej mogłyby być większe niż osiągane do tej pory i proponuje preferowanie innowacyjnych metod termomodernizacji. Inwestycje energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej spełniają swoje zadanie: przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii, a tym samym do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Obniżają też koszty eksploatacji. NIK stwierdziła jednak, że efekty ekologiczne ...

Czytaj »

NIK – luka remontowa pogłębia się

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała, że zarządcy nie podejmowali skutecznych działań dla zahamowania procesu dekapitalizacji najstarszych budynków komunalnych. Stan techniczny tych obiektów ciągle się pogarszał, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ciągły niedobór środków na remonty i modernizację sprawiał, że zarządcy często wykonywali remonty budynków jedynie w minimalnym zakresie, a gminy coraz częściej zmuszone były podejmować decyzje o rozbiórce ...

Czytaj »

Altany pozostaną na działkach

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która ma chronić przed rozbiórką altany postawione na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Nowelizacja jest konsekwencją orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 r. Orzeczenie to spowodowało, że działkowiec, który zbudował na działce obiekt w myśl prawa budowlanego (o właściwych wymiarach), ale niezgodnie z definicją altany przyjętą przez NSA ...

Czytaj »

Wysokie kary za nielegalne reklamy

Sejm ustalił ostateczne brzmienie tzw. ustawy krajobrazowej. Posłowie uzgodnili końcowy kształt rozwiązań zawartych w nowelizacji niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, które umożliwiają samorządom przeciwdziałanie degradacji krajobrazu i dbanie o estetykę przestrzeni publicznej. Ustawa wdraża sporządzoną 20 października 2000 r. we Florencji Europejską Konwencję Krajobrazową, która w stosunku do Polski weszła w życie 1 stycznia 2005 r. ...

Czytaj »

NIK o jakości robót drogowych nadzorowanych przez GDDKiA

Podczas prowadzenia największych inwestycji drogowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie potrafiła zapewnić wystarczająco dobrego nadzoru nad jakością robót drogowych – ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. Żadna z dróg oddanych do ruchu w latach 2008-2009 nie była objęta monitoringiem jakości. Wdrożono go w pełni od 2011 roku. W konsekwencji monitoringiem jakości robót nie objęto więc blisko 40 proc. dróg o łącznej długości ...

Czytaj »

TK: Banki nie stoją ponad prawem

Umożliwienie bankom wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych jest niezgodne z zasadą równego traktowania – stwierdził Trybunał Konstytucyjny 14 kwietnia 2015 r. Rozpoznał on połączone pytania prawne Sądu Rejonowego w Koninie Wydział V Gospodarczy dotyczące przepisów Prawa bankowego umożliwiających bankom wystawianie BTE. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo ...

Czytaj »

Nowelizacja prawa w sprawie altan podpisana

2 kwiatnia prezydent RP podpisał ustawę z 20 marca 2015 r. zmieniającą prawo budowlane i inne ustawy w zakresie dotyczącym altan na rodzinnych ogrodach działkowych. Nowelizacja ta ma na celu doprecyzowanie zapisów ustawy prawo budowlane w zakresie regulacji odnoszących się do budownictwa na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych, co pozwoli uniknąć w przyszłości wątpliwości, co do legalności postępowania osób wznoszących ...

Czytaj »

Otwarcie zawodu urbanisty, zniesienie samorządu zgodne z konstytucją

Otwarcie zawodu urbanisty, dopuszczenie do czynności z zakresu urbanistyki szerszego kręgu osób i zniesienie samorządu zawodowego urbanistów jest zgodne z konstytucją – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 24 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek grupy posłów na Sejm dotyczący otwarcia zawodu urbanisty oraz zniesienia samorządu zawodowego urbanistów. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:1. Art. 29 ust. 1 ustawy z 9 maja 2014 r. ...

Czytaj »

NIK – drzewa przegrywają z inwestycjami

W Polsce drzewa wciąż przegrywają z nowymi osiedlami, galeriami handlowymi i parkingami, bo wielu samorządowców na pierwszym miejscu stawia interes inwestorów, lekką ręką zgadzając się na wycinkę drzew – ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. Sadzone w ramach kompensacji nowe drzewa często są niskiej jakości, a niezabezpieczone i niepodlewane – szybko obumierają. NIK zwraca również uwagę, że samorządy bez wystarczających przesłanek umarzają ...

Czytaj »
chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!