Ładowarki emu.energy

Prawo

Nie można zakazać udzielania kredytów walutowych

Poselski projekt ustawy o zmianie Kodeksu cywilnego zakłada uznanie klauzul waloryzacyjnych przy kredytach za niedozwolone. Przepisy miałyby mieć zastosowanie także do umów już zawartych. To narusza zasadę, że prawo nie działa wstecz, budzi także wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją. Nie można też zakazać udzielania kredytów walutowych – uważa Konfederacja Lewiatan. Projekt przewiduje dodanie do katalogu klauzul niedozwolonych postanowień ...

Czytaj »

Rok 2017 będzie przełomowy dla Prawa budowlanego

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna omówiła kwestie związane z nowym Kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Opracowywany od 2016 r. Kodeks urbanistyczno-budowlany wraz z przepisami przygotowującymi do przyjęcia projektu, ma trafić pod obrady rządu. Członkowie powołanej w październiku ub.r. Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej podczas ostatniego posiedzenia omówili kwestie związane z Kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Poddane pod dyskusje regulacje mają umożliwić wprowadzenie nowelizacji w zakresie prawa budowlanego. Projekt ustaw przejściowych ...

Czytaj »

Remediacja terenów poprzemysłowych

Po wejściu w życie nowych rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz podejmowania działań naprawczych coraz więcej firm deweloperskich i budowlanych stanie przed wyzwaniem przeprowadzenia remediacji gruntu. Mimo że zmienione przepisy narzucają bardziej restrykcyjne normy w zakresie zanieczyszczeń ziemi, branża jest zgodna: remediacja to nieodzowna część rewitalizacji terenów poprzemysłowych, a doprecyzowanie przepisów usprawni ten proces. Remediacja ...

Czytaj »

Ustawa o kredycie hipotecznym: Klienci muszą się liczyć ze wzrostem opłat

Do Sejmu trafi niedługo projekt ustawy o kredycie hipotecznym. Obok korzystnych dla konsumentów zapisów, m.in. zakazujących sprzedaży łączonej, czy udzielania kredytów walutowych, znalazła się kontrowersyjna propozycja, która zakazuje bankom wypłacania wynagrodzenia pośrednikom finansowym. Przy ich wsparciu udzielana jest obecnie połowa kredytów. Zdaniem branży odbije się to przede wszystkim na klientach, którzy będą musieli się liczyć z dodatkowymi kosztami, ograniczoną ofertą ...

Czytaj »

NIK zbadała programy operacyjne

W trzech z dziewięciu zbadanych przez Najwyższą Izbę Kontroli konkursów, w których Urzędy Marszałkowskie wybierały projekty do dofinansowania z UE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, stwierdzono nieprawidłowości. Izba zwraca też uwagę na opóźnienia przy wykorzystywaniu unijnych funduszy przeznaczonych na lata 2014-2020 wynoszące ok. ośmiu miesięcy w porównaniu do wdrażania RPO na lata 2007-2013. Jeżeli nie zostaną wdrożone działania przyspieszające wydatkowanie ...

Czytaj »

Opłata za użytkowanie wieczyste

Do rzecznika praw obywatelskich napływają skargi od właścicieli lokali będących współużytkownikami wieczystymi gruntów zabudowanych wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi. Kwestionują oni obowiązujące zasady ustalania i aktualizowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Problem jest szczególnie dotkliwy dla mieszkańców dużych miast, gdzie wzrost wartości gruntów jest znaczący. Zdarza się też, że w przypadku gdy właściciel gruntów – Skarb Państwa, czy gmina – nie ...

Czytaj »

Kupno mieszkania przez cudzoziemca

Pan G. jest Chilijczykiem, który od kilku lat jest w związku z Polakiem i niedawno chciał kupić w Polsce mieszkanie. Problemem było to, że wymarzone lokum znajdowało się na terenie przygranicznym. Zgodnie z przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w takiej sytuacji – w celu zapewnienia obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego – obcokrajowiec musi uzyskać zezwolenie ministra spraw ...

Czytaj »

Łatwiej o inwestycje kolejowe

Ułatwienia zawiera nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, która weszła w życie 31 sierpnia 2016 r. Celem nowych przepisów jest uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem oraz realizacją kolejowych inwestycji infrastrukturalnych. Nowelizacja przewiduje m.in. zawieszenie postępowań w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji planowanych na obszarze objętym wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – do czasu ...

Czytaj »

Użytkowanie wieczyste zniknie, ale nie w spółdzielniach

Od 1 stycznia 2017 roku zacznie znikać użytkowanie wieczyste. W spółdzielniach mieszkaniowych ten mechanizm może jednak nie zadziałać. Największym poszkodowanym będą natomiast gminy, dla których opłaty z tytułu użytkowania wieczystego potrafią być ważnym elementem budżetu. Problemy mogą się też pojawić przy ubieganiu się o kredyt na mieszkania, które obejmie projekt ustawy – przestrzega Lion’s Bank. Już niebawem właściciele mieszkań w ...

Czytaj »

Zmiany w księgach wieczystych

– Mogę powiedzieć naszym obywatelom, że będzie bezpieczniej, lepiej, a będzie też taniej. W ciągu ostatnich kilku tygodni było ponad 100 tys. wniosków o wpis w księdze wieczystej. Tak rozpoczął konferencję prasową wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. W konferencji udział wziął również wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej Jacek Wojdyło. 1 lipca 2016 r.weszły w życie nowe przepisy dotyczące elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego (EPW), ...

Czytaj »