Agrobex 750×200 – czerwiec 2017
Nickel 750×100 – Dąbrówka

Prawo

Odwrócona hipoteka coraz bliżej

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. W stosunku do wcześniejszych założeń niespodzianką jest brak regulacji w zakresie tzw. renty hipotecznej, czyli podobnego produktu wprowadzonego w 2008 r. przez fundusze hipoteczne. Kilka lat trwa już epopeja, w której główną rolę odgrywa odwrócony kredyt hipoteczny, który w międzyczasie stał się jednym z najbardziej oczekiwanych produktów na rynku finansowym. Ma ...

Czytaj »

Eksperci o obywatelskim projekcie ws. użytkowania wieczystego

Opłaty za użytkowanie wieczyste to ważny dochód gmin, z którego z pewnością łatwo nie zrezygnują, jednak szczególnie mieszkańcom dużych aglomeracji opłaty te bardzo dają się we znaki – wskazują eksperci, komentując obywatelski projekt ws. opłat za użytkowanie wieczyste. Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste” przygotowało obywatelski projekt ustawy ws. zmniejszenia opłat wieczystego użytkowania i przekształcenia w prawo własności. Przewiduje on m.in. trzykrotne ...

Czytaj »

Niejasny wykup mieszkań TBS

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie doprecyzowania przepisów regulujących zasady sprzedaży mieszkań zakupionych na zasadzie kredytu preferencyjnego. W dniu 11 października 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, której celem było umożliwienie przekształcania praw do ...

Czytaj »

Jak liczyć głosy na „walnym”?

Na tle spraw wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich powstała wątpliwość dotycząca zasad liczenia głosów podczas głosowania na walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej. W statutach wielu spółdzielni przyjęto zasadę określoną w ustawie prawo spółdzielcze, że przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Głosów „wstrzymujących się” w ogóle się nie uwzględnia. Natomiast ...

Czytaj »

Określone przepisy o wywłaszczeniu niekonstytucyjne

Kwestionowany przepis w zakresie, w jakim za nieruchomość zbędną uznaje nieruchomość wywłaszczoną przed 27 maja 1990 r., na której w dniu złożenia wniosku o zwrot, a nie później niż przed 22 września 2004 r., zrealizowano cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jest niezgodny z konstytucją – orzekł Trybunał. 6 marca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...

Czytaj »

RPO: uporządkować stan prawny spółdzielczości

Od połowy 2007 roku rzecznik praw obywatelskich prowadzi korespondencję z ministrami kierującymi resortem budownictwa, dotyczącą problemów wynikających w praktyce z częstych zmian przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Resort podzielił szereg sygnalizowanych przez RPO wątpliwości, jednak nie podjął w tym zakresie jakiejkolwiek inicjatywy ustawodawczej. Do zagadnień poruszanych przez rzecznika należy kwestia rozliczania wkładów mieszkaniowych wpłaconych w związku z uzyskaniem spółdzielczego lokatorskiego ...

Czytaj »

Eksmisja do noclegowni, de facto na bruk?

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nadal wpływają liczne skargi od obywateli dotyczące niedostatecznej – w ich ocenie – ochrony przed eksmisją na bruk. Negatywną ocenę obowiązujących regulacji podzielają organizacje społeczne zajmujące się pomocą dla osób bezdomnych. Szczególny niepokój budzą skargi dotyczące osób eksmitowanych na podstawie przepisu kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym komornik po bezskutecznym upływie 6 miesięcy, podczas których ...

Czytaj »

Uniwersytet Przyrodniczy przegrał ze szpitalem przy Lutyckiej spór o ziemię

Uniwersytet Przyrodniczy przegrał ponownie spór ze Szpitalem Wojewódzkim przy Lutyckiej w Poznaniu o ponad 20 hektarów ziemi. Uczelnia traci też kolejny hektar na rzecz sąsiedniego szpitala MSW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce wydał w lutym wyrok, aby wykreślić z ksiąg wieczystych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako użytkownika wieczystego terenu przy ulicach Lutyckiej, Strzeszyńskiej, Juraszów, po Dojazd. Spór trwa od ...

Czytaj »

Działki na Malcie należą do Poznania

Sąd Apelacyjny w Poznaniu podtrzymał stanowisko sądu niższej instancji i na mocy już prawomocnego wyroku Miasto Poznań nie zapłaci Drukarni i Księgarni św. Wojciecha za bezumowne korzystanie z terenów na Malcie. Po latach procesowania wyszło na jaw, że działki, do których prawo uzurpował sobie Kościół, należą jednak do miasta. Jesienią ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Poznaniu odrzucił pozew należącej do ...

Czytaj »

Garaż to luksus?

Resort administracji i cyfryzacji przygotował projekt, który nie tylko nie kończy absurdalnej dyskusji o podatku od garaży, ale jeszcze ją podgrzewa – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Obecnie tylko część podatników płaci podatek od nieruchomości za garaż według 10-krotnie wyższej stawki niż za mieszkanie (stawka maksymalna od budynków pozostałych to 7,73 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej, a od mieszkalnych – ...

Czytaj »