кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Prawo

Licytacja spółdzielczego własnościowego lokalu zgodna z konstytucją

Możliwość wystąpienia przez spółdzielnię mieszkaniową z żądaniem przymusowej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat eksploatacyjnych nie narusza konstytucyjnych gwarancji ochrony praw majątkowych – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną S.K. dotyczącą spółdzielni mieszkaniowych (żądanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji w związku z długotrwałym zaleganiem z zapłatą opłat za lokal lub rażącym, ...

Czytaj »

Ostatnie ustawy Sejmu tej kadencji

Podczas ostatniego w tej kadencji posiedzenia Sejm przyjął ustawy o wsparciu spłat kredytów mieszkaniowych, odnowy obszarów zdegradowanych, związków metropolitalnych oraz zmian w wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.Państwo wesprze posiadaczy kredytów mieszkaniowych w spłacie rat To cel ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Ustawa obejmie osoby, które zaciągnęły kredyty m.in. na zakup ...

Czytaj »

Efektywniejsze zarządzanie nieruchomościami wojska

Dziś 1 października wchodzi w życie ustawa o restrukturyzacji Agencji Mienia Wojskowego. Przyjęte przez Sejm rozwiązania przewidują połączenie Agencji Mienia Wojskowego (AMW) i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Zmiana jest podyktowana względami organizacyjnymi i ekonomicznymi – obie agencje mają podobne struktury i zbliżony zakres działania. Ich połączenie ułatwi nadzór nad agencją szefa MON i pozwoli lepiej gospodarować zasobami Skarbu Państwa. Według szacunków ...

Czytaj »

Sejm zmienił prawo w nieruchomościach

Podczas 101 posiedzenia Sejm uchwalił kilka ustaw lub ich nowelizacji wprowadzające nowe przepisy dotyczące nieruchomości i inwestycji.Dopłaty dla gmin na zakup byłych mieszkań zakładowych przeznaczonych na lokale socjalne Sejm przyjął nowelizację ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Zgodnie z nim gminy, kupujące byłe mieszkania zakładowe, będą mogły skorzystać ze wsparcia z Funduszu ...

Czytaj »

SN o sprawach wywłaszczeniowych

Sąd Najwyższy rozstrzygnął pytanie prawne rzecznika praw obywatelskich dotyczace spraw wywłaszczeniowych i orzekł, że umowy sprzedaży nieruchomości nie są nieważne z tego tylko powodu, że naruszają prawo poprzedniego właściciela do zwrotu nieruchomości wywłaszczonej, która stała się zbędna na cele publiczne. Co do zasady, nieruchomości wywłaszczone na cele publiczne mogą zostać wykorzystane wyłącznie w takim właśnie celu; wymagają tego konstytucyjne gwarancje ...

Czytaj »

Obowiązują wyższe kary za nielegalne reklamy

Samorządy będą mogły teraz skutecznie przeciwdziałać degradacji krajobrazu. Umożliwia to wchodząca w życie 11 września nowelizacja niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Samorządy będą mogły dzięki niej dbać o estetykę przestrzeni publicznej. Ustawa wdraża sporządzoną 20 października 2000 r. we Florencji Europejską Konwencję Krajobrazową, która w stosunku do Polski weszła w życie 1 stycznia 2005 r. Samorządy ...

Czytaj »

Poprawka przeciwko czyscicielom kamienic

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli końcowy kształt nowelizacji ustaw: Kodeks karny, Prawo budowlane oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Nowe przepisy obejmują ochroną lokatorów kamienic. Nowelizacja wprowadza karę 3 lat więzienia za utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego. Nowe przepisy przewidują też karę 3 lat pozbawienia wolności za zmuszanie innej osoby do określonego zachowania poprzez przemoc pośrednią (np. szantaż ...

Czytaj »

Obowiązują już korzystne zmiany w programie Mieszkanie dla Młodych

Od 1 września obowiązują korzystne zmiany w programie Mieszkanie dla Młodych. To efekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, która weszła w życie 1 września 2015 r. Zmiany wynikają z analizy dotychczasowej realizacji programu. Ustawa między innymi zwiększa wysokość dofinansowania państwa w zakupie mieszkań oraz obejmuje programem nieruchomości z rynku wtórnego. Jest to zmiana ...

Czytaj »

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Nie trzeba będzie zwracać bonifikt przy wcześniejszym sprzedaniu mieszkania kupionego od gminy, jeśli potem kupimy mieszkanie spółdzielcze.29 sierpnia 2015 r. weszły w życie zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z nowymi przepisami za pieniądze ze sprzedaży mieszkania z gminną bonifikatą będzie można kupić także spółdzielcze mieszkanie własnościowe. Dotychczas osoby, które zakupiły od gminy mieszkanie z bonifikatą, mogły je sprzedać ...

Czytaj »

RPO o wypłacalność spółdzielni mieszkaniowych

Rzecznik praw obywatelskich wystapił do ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie ochrony mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych przed skutkami niewypłacalności spółdzielni. W skargach do rzecznika podnoszone są obawy, że w obecnym stanie prawnym mieszkańcy budynków spółdzielczych (członkowie spółdzielni, ale także osoby niebędące członkami spółdzielni) nie są skutecznie chronieni przed skutkami niewypłacalności spółdzielni. Stosunki prawne regulowane ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. ...

Czytaj »
chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!