кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Prawo

RPO w sprawie oddziaływania farm wiatrowych

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra infrastruktury i budownictwa, ministra zdrowia oraz ministra środowiska w sprawie ochrony praw osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych. Do Biura RPO napływa coraz więcej skarg zaniepokojonych obywateli skarżących się na pogorszenie stanu zdrowia wywołane oddziaływaniem turbin wiatrowych, jak też na procedury lokalizowania i budowy farm wiatrowych. Obawy dotyczące bezpiecznego sytuowania elektrowni wiatrowych są też ...

Czytaj »

Obrona przed zbyt wysokimi opłatami za ogrzewanie

Płacenie rachunków to obowiązek, który dotyczy wszystkich korzystających z określonych świadczeń i usług. Problem w tym, że niektórych kosztów, np. związanych z utrzymaniem mieszkania, nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć. Wynika to przede wszystkim ze zbyt wysokich opłat za ogrzewanie. Co zatem powinniśmy zrobić w sytuacji, gdy kwoty widniejące na rachunkach zdecydowanie przekraczają nasze możliwości finansowe albo granice przyzwoitości? Przyczyn ...

Czytaj »

Jutro prezydent przedstawi projekt ustawy frankowej?

Jutro, w rocznicę „czarnego czwartku” 15 stycznia 2015 roku, prezydent Andrzej Duda przedstawi projekt ustawy o pomocy frankowiczom – zdradził w programie #dziejesienazywo w portalu money.pl i Wirtualnej Polski Michał Zenka ze stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Kancelaria prezydenta nie potwierdza, że Andrzej Duda złoży jutro projekt ustawy o pomocy frankowiczom, ale też nie zaprzecza. – Dzień się jeszcze nie skończył, ...

Czytaj »

RPO w sprawie ochrony praw właścicieli nieruchomości

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra infrastruktury i budownictwa o informacje w sprawie ochrony praw właścicieli nieruchomości przeznaczonych na realizację celów publicznych. W ocenie rzecznika dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony praw właścicieli nieruchomości przeznaczonych na realizację celów publicznych konieczne jest wykonanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, tj. wyroku z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie nieruchomości zamrożonych inwestycyjnie w planach ...

Czytaj »

Ziemia tylko dla rolników

Od 1 maja 2016 roku rynek obrotu ziemią w Polsce przestanie być wolny. Transakcje między osobami fizycznymi zostaną utrudnione, a do tego państwo nie wznowi sprzedaży swoich działek przez 5 lat. Zostało więc już niewiele czasu na sprzedaż lub zakup parceli na obecnych zasadach – przestrzega Lion’s Bank. Ministerstwo Rolnictwa do 25 stycznia br. prowadzi konsultacje społeczne projektu ustawy, która ...

Czytaj »

RPO o obrocie lokalami spółdzielczymi

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie ograniczenia obrotu lokalami spółdzielczymi. W sferze zainteresowania rzecznika praw obywatelskich pozostaje problem obrotu lokalami spółdzielczymi w sytuacji, gdy spółdzielni mieszkaniowej nie przysługuje tytuł prawny do gruntu pod budynkiem, w którym położone są lokale. Problem ten wyłonił się w związku z uchwałą siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 maja ...

Czytaj »

Wypis notarialny dla osoby trzeciej

Rzecznik praw obywatelskich wskazuje w wystąpieniu na unormowanie zawarte w ustawie Prawo o notariacie, regulujące wydawanie wypisów aktów notarialnych osobom trzecim, nie będącym stronami czynności notarialnej ani osobami, dla których zastrzeżono w akcie notarialnym prawo otrzymania wypisu. Ustawodawca przewidział drogę sądową dla rozstrzygnięcia czy osoba trzecia, w sytuacji braku zgody stron postępowania, może otrzymać wypis aktu notarialnego. Postanowienie sądu okręgowego ...

Czytaj »

Weszły w życie dwie ustawy

W życie weszły nowelizacje dwóch ustaw: o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych.Gminy otrzymają dopłaty na zakup byłych mieszkań zakładowych przeznaczonych na lokale socjalne 21 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Zgodnie z nią ...

Czytaj »

Czy przysługuje zażalenie na postanowienia nadzoru budowlanego?

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek ws. zaskarżania postanowień organów nadzoru budowlanego. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: czy na postanowienie nakładające obowiązek przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części, wydane w trybie art. 62 ust. 3 ustawy Prawo budowlane przysługuje zażalenie? Omawiany przepis ustawy Prawo budowlane uprawnia organy nadzoru budowlanego do nakazania ...

Czytaj »

Obiekty wielkopowierzchniowe tylko w planach miejscowych

11 listopada wchodzi w życie zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dotyczącym wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Według nowych zapisów jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw., w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa się obszary, na których mogą być one sytuowane. Lokalizacja tych obiektów może nastąpić wyłącznie na ...

Czytaj »
chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!