Fotografia wnętrz

Prawo

Nowe zasady projektowania

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury   i budownictwa Andrzeja Adamczyka nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Najistotniejsze zmiany przepisów rozporządzenia – infografika Budowa na granicy działki Budynek zlokalizowany na granicy działki może przylegać do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce, jeżeli jego wysokość ...

Czytaj »

NSA o drzwiach zewnętrznych

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę właścicieli mieszkania, którzy wymienili na nowe drzwi wejściowe do mieszkania. Zrobili to jednak źle. Drzwi otwierały się bowiem na zewnątrz, a nie do środka mieszkania. W ten sposób utrudnili innym mieszkańcom dostęp do lokali znajdujących się na tym samym piętrze oraz korzystanie z klatki schodowej. Sąsiedzi zawiadomili więc powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, licząc na to, ...

Czytaj »

Jak wycenić nieruchomość

– Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych są niezbędnym elementem prawidłowo funkcjonującego rynku nieruchomości. Rolą standardów jest ujednolicenie praktyki wyceny nieruchomości, a w konsekwencji doprowadzenie do sytuacji, gdy dyskusja na temat wartości nieruchomości oparta będzie na faktach i zdarzeniach rynkowych, a nie na różnym, czasami wzajemnie sprzecznym rozumieniu zasad i sposobów wyceny przez poszczególnych rzeczoznawców majątkowych. Wierzę, że praca i zaangażowanie Rady ...

Czytaj »

Budowla to nie budynek

13 grudnia 2017 r. zapadł kluczowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który odrzucił jako niezgodne z Konstytucją stanowisko, że obiekt spełniający definicję budynku może być budowlą.Problem z definiowaniem obiektów budowlanych i naliczania podatku dotyczył np. silosów czy stacji transformatorowych • Orzeczenie to otwiera podatnikom możliwość dochodzenia nienależnie pobranego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami nawet od dnia zapłaty podatku do dnia jej ...

Czytaj »

Bezprawne opłaty przyłączeniowe

Gminy nie mogą pobierać od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Organy gminy aktami prawa miejscowego (uchwałami) dotyczącymi warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej wprowadzają często obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej. Chodzi o możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci. W piśmie skierowanym 7 sierpnia 2017 r. do wszystkich prokuratorów regionalnych Zastępca ...

Czytaj »

Ujęto oszustów mieszkaniowych

Wyłudzali mieszkania, domy i grunty. Zatrzymano 5 osób. – Zatrzymani są podejrzani o wyłudzenia mieszkań, domów i gruntów o wartości kilku milionów złotych. Wśród zatrzymanych jest mężczyzna, przeciwko któremu aktualnie w sądzie toczy się proces. Jest on oskarżony w tzw. aferze mieszkaniowej wykrytej przez poznańskich policjantów w 2010 roku – wyjaśnia Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. Policjanci zajmowali się sprawą ...

Czytaj »

Kodeks budowlańców

– Z jednej strony konieczna jest stabilność przepisów prawa. Ale też prawo musi rozwiązać najczęściej pojawiające się wątpliwości i problemy. To umożliwi stworzenie warunków do lepszego funkcjonowania samorządu zawodowego – mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas spotkania z przedstawicielami izb architektów i inżynierów budownictwa. Wystąpienie wiceministra Żuchowskiego 12 grudnia 2017 r. wiceminister Tomasz Żuchowski spotkał się z przedstawicielami ...

Czytaj »

Pomoc pro bono

Jednym z niezbywalnych praw człowieka jest prawo do pomocy ze strony państwa. W tym i pomocy prawnej. Między innymi o tym dyskutowano podczas I Kongresu Praw Obywatelskich. Na stronie RPO można przeczytać zapisy ze wszystkich paneli. My polecamy panel o bezpłatnej pomocy prawnej. W dżungli polskiego prawa dostęp do takiej pomocy staje się podstawowym prawem obywatelskim System nieodpłatnej pomocy prawnej ...

Czytaj »

Resort o nowej ustawie

W odpowiedzi na wystąpienie RPO dotyczące ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.    ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze Minister Infrastruktury i Budownictwa przesłał pismo, w którym przyznał, że pewne rozwiązania przyjęte ostatecznie w ustawie zmieniającej mogą budzić wątpliwości interpretacyjne. Dlatego też w ministerstwie w ostatnim czasie trwały intensywne prace nad ...

Czytaj »

Wyłudzono 6 milionów złotych

Prokuratura Rejonowa Poznań – Stare Miasto w Poznaniu wszczęła postępowanie w sprawie oszustwa dotyczącego kwoty około 6 mln zł. Zarząd jednej – według poznańskich mediów chodzi o blok na osiedlu Przyjaźni 24 wybudowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Winogrady-  reprezentowany przez swego pełnomocnika, złożył pisemne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie około 6 ...

Czytaj »