Ładowarki emu.energy

Prawo

Hipoteka na nowych zasadach

Od 22 lipca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o kredycie hipotecznym. Nowe przepisy mają lepiej chronić klientów banków i ułatwić spłatę zadłużenia. Osoby zainteresowane kredytem hipotecznym spotkają się z nowymi regulacjami. Prawo, które obowiązuje od 22 lipca 2017 r., ma sprzyjać ochronie kredytobiorców. Klienci banków, zapoznając się z ofertą, będą mieli wgląd w warunki kredytu, dzięki przykładowi symulującemu jego profil. ...

Czytaj »

Rząd do RPO w sprawie reprywatyzacji

Kompleksowa regulacja kwestii związanych z zaspokajaniem tzw. roszczeń reprywatyzacyjnych stanowi wyzwanie dla każdego rządu. Nie sprostał do tej pory żaden rząd. Nie znaczy to jednak, iż zagadnienie to nie pozostaje w sferze zamierzeń Rady Ministrów kierowanej przez premier Beatę Szydło – pisze do rzecznika praw obywatelskich w imieniu pani premier minister Henryk Kowalczyk. Przekazuje też przeprosiny za opóźnienie w przekazaniu ...

Czytaj »

Pałace w Stawianach i Pawłowie Skockim wracają do Chłapowskich

Dwa zespoły dworsko-parkowe w Stawianach i Pawłowie Skockim w Wielkopolsce wracają do rodziny Chłapowskich. W poznański sąd zdecydował, że z ksiąg wieczystych nieruchomości zostanie wykreślony Skarb Państwa. Decyzja jest prawomocna.Fot. Gmina Skoki Zespoły parkowe zostały przejęte na mocy dekretu PKWN z 1944-ego roku o reformie rolnej. Sąd – powołując się na dwie decyzje wojewody w tej sprawie – uznał, że ...

Czytaj »

Roszczenia za bezumowne korzystanie z działki

Kiedy przedawnia się roszczenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe? Sąd Najwyższy ogłosił wyrok w tej sprawie. W dniu 12 maja Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 5/17, podjął uchwałę dotyczącą terminu przedawnienia roszczenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Wniosek złożyły osoby fizyczne, wspólnicy spółki cywilnej, którzy prowadzą hotel na nieruchomości wchodzącej w skład ich wspólnego ...

Czytaj »

Odpowiedzialność za wodociąg pod działką

Właściciel nieruchomości, przez którą przebiegają urządzenia wodociągowe gminy, może żądać ustanowienia służebności oraz dochodzić od gminy wynagrodzenia za korzystanie z jego własności. Sąd Najwyższy podzielił  stanowisko rzecznika praw obywatelskich zgłoszone w postępowaniu przed Sądem Najwyższym  i w uchwale z dnia 13 kwietnia 2017 r. stwierdził, że: „Właściciel nieruchomości, na której znajduje się sieć wodociągowa, może żądać ustanowienia służebności przesyłu obciążającej tę ...

Czytaj »

Dziś Dzień Pośrednika – są darmowe konsultacje

Pośrednicy z blisko stu biur nieruchomości z całego kraju czekają na pytania konsumentów. Już dziś 30 marca, podczas akcji „Drzwi otwarte”, każdy zainteresowany może skorzystać z bezpłatnych porad ekspertów Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Równocześnie – w przededniu święta pośredników – rząd zapowiada zmiany w prawie, gwarantujące większą profesjonalizację rynku. Konsumenci, którzy 30 marca zapukają do drzwi wybranych biur nieruchomości, mogą ...

Czytaj »

Kredyty hipoteczne będą miały przejrzyste zasady

16 marca Senat debatował nad ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, uchwaloną przez Sejm 24 lutego 2017 r. Jest to pierwsza ustawa, która kompleksowo reguluje zagadnienia związane z udzielaniem kredytów hipotecznych na cele nabycia nieruchomości przez konsumentów. Ustawa implementuje unijną dyrektywę w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. Ustawa o ...

Czytaj »

Przedawnienie roszczeń spółdzielni

Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech lat – orzekł 9 marca br. Sąd Najwyższy. SN w składzie siedmiu sędziów rozpoznał w Izbie Cywilnej zagadnienie prawne w sprawie o sygn. III CZP 69/16 i podjął uchwałę następującej treści: (art. 118 k.c.). Powyższa uchwała została podjęta ...

Czytaj »

Sankcje finansowe za brak OC pośrednika i zarządcy nieruchomości

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC będą nakładane kary finansowe. To jedna ze zmian do projektu ustawy na nowo opisującej zawody pośrednika i zarządcy nieruchomości, które proponuje resort infrastruktury i budownictwa. Informacja o planowanych zmianach pojawiła się w opublikowanym niedawno raporcie z konsultacji społecznych dotyczących projektu zmieniającego ustawę o gospodarce nieruchomościami. Przed trzema laty zawody związane z rynkiem nieruchomości przeszły deregulację. ...

Czytaj »

Nowelizacja ustawy o OZE pilnie potrzebna

Braku faworyzowania projektów wspieranych ze środków publicznych, uregulowania trybu zaskarżenia rozstrzygnięć aukcyjnych, wprowadzenia koszyka aukcyjnego dla elektrowni wodnych domaga się Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan w ustawie o odnawialnych źródłach energii. – Propozycje pracodawców idą w tym kierunku, aby przy rozstrzyganiu wyników aukcji cena w ofercie wytwórcy, który uzyskał pomoc inwestycyjną była odpowiednio powiększona o ekwiwalent tej pomocy, dzięki czemu ...

Czytaj »