кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Prawo

Pomoc ofiarom ulgi podatkowej

Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejny korzystny dla obywateli wyrok – sprawa zawisła dzięki interwencji RPO- w sprawie ofiar tzw. ulgi meldunkowej. NSA podzielił pogląd RPO, że niespełnienie wymogów formalnych podatnika przy ubieganiu się o ulgę mieści się w pojęciu interesu publicznego Umarzania zaległości podatkowych nie powinno ograniczać się wyłącznie do zdarzeń absolutnie nadzwyczajnych lub losowych – uznał ponadto NSA 2 ...

Czytaj »

Znikają zabytki archeologiczne

NIK opublikowała raport o ochronie zabytków archeologicznych odkrytych podczas inwestycji budowlanych. Zabytki archeologiczne, odkryte podczas realizacji inwestycji budowlanych, nie są odpowiednio chronione. Nie są one nawet prawidłowo ewidencjonowane ani inwentaryzowane. W rezultacie państwo nie ma pełnej wiedzy, dotyczącej liczby odkrytych zabytków, w jakich placówkach i w jakich warunkach są przechowywane, a także czy są udostępniane. NIK proponuje wprowadzenie spójnego systemu ...

Czytaj »

Kto odbiera odpady zielone?

Gmina nie musi odbierać odpadów zielonych z nieruchomości? Zapadł właśnie w tej sprawie ważny wyrok przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu      Gminy zostały zobowiązane przez ustawodawcę do utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które zapewniają przyjmowanie także odpadów zielonych. Tym samym ustawodawca przewidział sytuację, w której te odpady są przyjmowane w PSZOK-ach – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. ...

Czytaj »

Stobnica w rękach nadzoru

– Decyzje o kontynuacji budowy w Puszczy Noteckiej i sposobie jej rozliczenia leżą tylko i wyłącznie w gestii nadzoru budowlanego – mówi Henryk Kowalczyk, minister środowiska w programie „Money. To się liczy”. Minister przyznał, że resort nie wstrzyma budowy zamku, bo nie są to jego kompetencje. Powiedział wprost:  „Ja budowy nie wstrzymam” Nadzór budowlany może wydać nakaz rozbiórki. Jeśli tak ...

Czytaj »

Eksmisje z Mieszkań Plus

Na nic apele organizacji lokatorskich. Na nic uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ułatwiającą eksmisje. Nowe prawo będzie stosowane przy wynajmie lokali z programu „Mieszkanie+” – Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości przyczyni się do zwiększenia podaży nieruchomości dostępnych pod budownictwo mieszkaniowe – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta. Podpisaniem „kluczowej dla programu ...

Czytaj »

Jaki dom takie rachunki

Powoli dociera do naszej świadomości fakt, że dzięki nowoczesnym urządzeniom takim jak lodówki, kuchenki, pralki, oświetlenie a także przez umiejętne projektowanie budynków możemy obniżyć swoje rachunki. Korzystanie z takich urządzeń podnosi tzw. efektywność energetyczną. Jak państwo, gospodarka i społeczeństwo oszczędzają energię zbada Najwyższa Izba Kontroli. Podczas panelu zorganizowanego przez Izbę eksperci wskazali najważniejsze problemy związane z efektywnością energetyczną. Zgodnie z ...

Czytaj »

Wpis do rejestru zabytków

Dzięki wielu interwencjom Rzecznika Praw Obywatelskich właściciel nieruchomości będzie zawiadamiany o wpisie do rejestru zabytków. Przewiduje to projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które ma być wydane w czwartym kwartale 2018 r. To odpowiedź resortu na wystąpienie RPO, który od lat upomina się o prawa właścicieli obiektów włączanych do ewidencji zabytków. Dziś regulacje ustawowe nie przewidują ochrony prawnej dla ...

Czytaj »

Można z psem do parku

Zgodnie Konstytucją wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny. Wprowadzenie zakazu wprowadzania pasów  na tereny parków miejskich bez ustawowej podstawy umożliwiającej zróżnicowanie w tym zakresie stanowi naruszenie zasady równości przez organ samorządu gminnego – ocenił Naczelny Sąd Administracyjny.   Rada Miasta Lublina wprowadziła zakaz wprowadzania psów w parku miejskiego (fot. pixabay) Rada Miasta ...

Czytaj »

Prokuratura „oddaje” klucze

Prokuratorzy składają pozwy mające na celu przywrócenie prawa własności nieruchomości np. mieszkania. Chodzi o osoby, które z różnych – zwykle niezawinionych przez siebie przyczyn – utracili je wskutek wadliwie lub podstępnie zawartych umów w formie aktów notarialnych. W tego typu sprawach prokuratorzy przystępują również do postępowań, które już toczą się przed sądami. Podejmowanie takich działań zalecił prokuratorom zastępca prokuratora generalnego ...

Czytaj »

„Komunalki” bez barier

Osoby z niepełnosprawnościami już teraz powinny otrzymywać od gmin lokale na wynajem pozbawione barier architektonicznych – uważa RPO. – To jest absolutne minimum – uważa dr Adam Bodnar. W kwietniu 2019 r. wchodzi w życie przepis, według którego gminy będą musiały określać wymogi wobec tych lokali – tak aby były dostosowane do danego rodzaju niepełnosprawności. Będą wymogi wobec lokali dla ...

Czytaj »
chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!