Prawo

Uniwersytet Przyrodniczy przegrał ze szpitalem przy Lutyckiej spór o ziemię

Uniwersytet Przyrodniczy przegrał ponownie spór ze Szpitalem Wojewódzkim przy Lutyckiej w Poznaniu o ponad 20 hektarów ziemi. Uczelnia traci też kolejny hektar na rzecz sąsiedniego szpitala MSW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce wydał w lutym wyrok, aby wykreślić z ksiąg wieczystych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako użytkownika wieczystego terenu przy ulicach Lutyckiej, Strzeszyńskiej, Juraszów, po Dojazd. Spór trwa od ...

Czytaj »

Działki na Malcie należą do Poznania

Sąd Apelacyjny w Poznaniu podtrzymał stanowisko sądu niższej instancji i na mocy już prawomocnego wyroku Miasto Poznań nie zapłaci Drukarni i Księgarni św. Wojciecha za bezumowne korzystanie z terenów na Malcie. Po latach procesowania wyszło na jaw, że działki, do których prawo uzurpował sobie Kościół, należą jednak do miasta. Jesienią ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Poznaniu odrzucił pozew należącej do ...

Czytaj »

Garaż to luksus?

Resort administracji i cyfryzacji przygotował projekt, który nie tylko nie kończy absurdalnej dyskusji o podatku od garaży, ale jeszcze ją podgrzewa – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Obecnie tylko część podatników płaci podatek od nieruchomości za garaż według 10-krotnie wyższej stawki niż za mieszkanie (stawka maksymalna od budynków pozostałych to 7,73 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej, a od mieszkalnych – ...

Czytaj »

Winnych nie ma, miasto zapłaci

Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził ponad 2 mln zł odszkodowania na rzecz SAP-Property – dewelopera, który wybudował na poznańskim Grunwaldzie Dwór Marcelin. To już drugie odszkodowanie za błędy miejskich urzędników przy tej inwestycji. Zapłaci Miasto Poznań, czyli my, poznaniacy. Dwór Marcelin to dwa apartamentowce między ul. Marcelińską i Lubeckiego. Wybudowała je warszawska firma SAP-Property. Przed trzema laty poznański sąd potwierdził, ...

Czytaj »

Sąd Najwyższy: użytkowanie wieczyste wygasa, hipoteka pozostaje

Użytkownik wieczysty otrzymujący użytkowany grunt na własność w drodze decyzji administracyjnej, przejmuje go wraz z ustanowionymi na nim hipotekami – zdecydował Sąd Najwyższy. Początkiem sprawy było przejęcie przez gminę Rewal (woj. zachodniopomorskie) prawa do użytkowania wieczystego działki znajdującej się na terenie nadmorskiej miejscowości Pogorzelica. Działkę wcześniej użytkowała spółka, która jednak popadła w tarapaty finansowe i w roku 2006 zrzekła się ...

Czytaj »

Na „działkach” stare po nowemu

Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych zaczęła obowiązywać w niedzielę 19 stycznia. Zawiera ona zdecydowaną większość zapisów projektu obywatelskiego, dzięki czemu użytkownicy działek w ROD mogą być spokojni, że najważniejsze z ich praw zostały odpowiednio zabezpieczone. Zgodnie z założeniami projektu popartego przez blisko milion obywateli, ogrodów nie dotknie ,,rewolucja”. Przypomnijmy, że w lipcu 2012 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował wywodzące się ...

Czytaj »

RPO o dochodzie miesięcznym w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Do rzecznika praw obywatelskich napływają liczne skargi obywateli dotyczące interpretacji pojęcia „dochodu miesięcznego” uprawniającego do udzielenia 50 procent bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za ...

Czytaj »

Bez podatku od sprzedaży części nieruchomości

Od 1 stycznia zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości są prostsze. Wszystko dzięki temu, że w Polsce nie podlega opodatkowaniu sprzedaż mieszkań po upływie 5 lat od ich nabycia. Sprzedane od stycznia nieruchomości nie będą więc opodatkowane, jeśli ich nabycie nastąpiło przed 2009 rokiem. Znika także ulga meldunkowa. Jeszcze dwa lata temu sprzedając nieruchomość właściciel mógł podlegać jednemu z trzech systemów rozliczania ...

Czytaj »

Co z ustawą o ogródkach działkowych?

Rzecznik praw obywatelskich skierował wystąpienie do marszałka Senatu RP w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Dnia 21 stycznia 2014 r. moc obowiązującą stracą m.in. przepisy przyznające działkowcom prawo do zajmowanych przez nich działek. W wyroku z dnia 11 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z konstytucją zasadniczej części ustawy o rodzinnych ogrodach ...

Czytaj »

Bank „naciąga” spółdzielnie

W skargach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich – informuje ministra infrastruktury i rozwoju – spółdzielnie mieszkaniowe podnoszą, że Bank Gospodarstwa Krajowego opracował zasady przekształcania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność, ustalając jednocześnie opłaty za czynności bankowe wykonywane w związku z przekształceniem. Dla spółdzielni mieszkaniowych opłaty te są bardzo wysokie i stanowią poważne obciążenie finansowe. W ocenie rzecznika argumenty ...

Czytaj »