Bolechowo 750×200 – maj 2017
Agrobex 750×100 – czerwiec 2017

Prawo

Poważne wątpliwości RPO

Niemal od momentu uchwalenia, w dniu 20 lipca 2017 r., ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa spółdzielczego, do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi, dotyczące objętej nią problematyki. Ze skarg tych wynika przede wszystkim daleko idąca niepewność co do tego, w jaki sposób interpretować niejasne, bardzo ogólne i niespójne z całym systemem prawa spółdzielczego ...

Czytaj »

Kryzysowa woda

Duże aglomeracje miejskie w Polsce nie są przygotowane na brak wody pitnej spowodowany zdarzeniami kryzysowymi dotyczącymi systemu wodociągowego. Plany, jakimi dysponują podmioty odpowiedzialne za jej dostawy oparte są na niekompletnych danych, a zapotrzebowanie na wodę obliczane jest jedynie w odniesieniu do liczby mieszkańców. Kalkulacje pomijają na przykład potrzeby zakładów produkujących żywność. Istnieje też realne ryzyko, że w przypadku wystąpienia kryzysu, ...

Czytaj »

Eksmisja „na bruk” bezprawna

Wniosek w sprawie jednego z zapisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji   skierował do TK w 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. We wniosku wskazywał, że przepis ten nie zapewnia ochrony przed eksmisją „na bruk” w wypadkach, gdy obowiązek opuszczenia mieszkania wynika z decyzji administracyjnej, a nie z wyroku sądu, zaś postępowanie egzekucyjne jest prowadzone w trybie administracyjnym. ...

Czytaj »

ZKZL żąda 6. milionów

Radio Poznań informuje o karze dla byłego zarządcy – Zespołu Zarządców Nieruchomości z Warszawy, naliczonej przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych z Poznania, za niewywiązanie się z zadań zawartych w umowie. Ponad 6 mln zł kary ma zapłacić były zarządca miejskimi kamienicami. |   Przedstawiciele Zespołu Zarządców Nieruchomości z Warszawy odmówili komentarza w sprawie – informują dziennikarze dawnego Radia Merkury.

Czytaj »

Mieszkanie + bez eksmisji?

Czy przepisy umożliwiające realizację programu Mieszkanie+ nie zmniejszają ochrony przed eksmisją na bruk ludzi w naprawdę trudnej sytuacji? Oto kolejne wystąpienie Rzecznika w sprawie najmu instytucjonalnego: Podejmując po raz kolejny problem, swoje uwagi i wątpliwości Rzecznik Praw Obywatelskich skierował tym razem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Pomimo zastrzeżeń przedstawionych w wystąpieniu z dnia 7 sierpnia 2017 r., że wprowadzony najem ...

Czytaj »

Za wodę i ścieki drożej?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa. Efektywny nadzór nad ustanawianiem cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – jest jednym z najistotniejszych celów przygotowanego projektu nowelizacji ustawy. Przewidziano rozwiązania, które będą zabezpieczać interes odbiorców usług ...

Czytaj »

Zanim kupisz mieszkanie

Coraz więcej osób decyduje się na zakup mieszkania na rynku pierwotnym. Sprzyjają temu liczne promocje organizowane przez deweloperów, konkurencyjne ceny oraz możliwość wyboru najdogodniejszej i najbardziej pasującej nam inwestycji pod względem lokalizacji czy rozkładu mieszkania. Spotkanie w biurze sprzedaży to jeden z pierwszych etapów na drodze do zakupu mieszkania. Dobrze się do niego należycie przygotować. OKOLICA INWESTYCJI Przed wizytą w ...

Czytaj »

Projekt budowlany inaczej

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa proponuje zmiany m.in. w prawie budowlanym i  ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt został przekazany do konsultacji publicznych, a Ministerstwo planuje skierować ustawę do Sejmu jeszcze w 2017 r. Projekt ma stworzyć grunt pod wdrożenie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i wprowadzać zmiany zgodne z jego założeniami. Ustawa powinna uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. Wydaje się jednak, że ...

Czytaj »

Nowe prawo spółdzielcze

Prawo spółdzielcze od dawna wymagało poważnych zmian i  udoskonalenia. Trybunał Konstytucyjny wydał kilka orzeczeń, w których orzekł o niekonstytucyjności niektórych przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych. O konieczności wprowadzenia zmian mówiło się już w poprzedniej kadencji Sejmu, więc powinno cieszyć, że ustawa nareszcie została znowelizowana. Najbardziej radykalnym rozwiązaniem jest eliminacja tzw. członków oczekujących, którzy na walnych zgromadzeniach często byli narzędziami w rękach ...

Czytaj »

Bezpieczny zakup mieszkania

Decyzja o zakupie mieszkania najczęściej niesie za sobą niemało stresu i poważne zobowiązania finansowe.       Dlatego przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę na kilka elementów, które ograniczą ryzyko związane z taką transakcją, co pozwoli ostatecznie uniknąć rozczarowania, a często także dużych kłopotów. Radca prawny wskazuje, na co należy zwrócić szczególną uwagę. 1. Własność i współwłasność To pierwsza i najważniejsza kwestia, ...

Czytaj »