Finansowanie pomostowe

Prawo

Rur nie ma, jest rachunek

Wspólnota mieszkaniowa wymieniała instalację wodno-kanalizacyjną, na co nie zgodzili się właściciele jednego z mieszkań W efekcie nowe rury ominęły ich lokal. Kosztami tych prac Wspólnota obciążyła właścicieli, ale sąd prawomocnie oddalił jej pozew o zapłatę 8,5 tys. zł Po roku w tym samym sądzie wydano jednak nakaz zapłaty tej kwoty, a komornik wszedł na konto pozwanych Prawo zakazuje dwa razy ...

Czytaj »

Nie chcą hałasu lotnisk

Parlament poprawia właśnie ustawę, którą przed rokiem Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjną: na złożenie wniosku o odszkodowanie dawała tylko dwa lata od decyzji rozpoczynającej budowę lub rozbudowę lotniska Parlament do 15 marca powinien zmienić te przepisy. Początkowo senacki projekt dawał mieszkańcom realną szansę na uzyskanie odszkodowań, teraz jednak coraz bardziej zmierza w stronę ochrony interesów przedsiębiorców i państwa Rzecznik Praw ...

Czytaj »

Prawo nieruchomości

W Poznaniu 10 kwietnia odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo Nieruchomości: Biznes Wobec Intensywnych Przemian Prawnych. Konferencję organizuje ELSA. Konferencja składać się będzie z dwóch paneli eksperckich oraz jednego panelu studencko-doktoranckiego. Podczas Konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane m.in.: – ze specustawą mieszkaniową oraz -transakcjami na rynku nieruchomości komercyjnych. Udział bierny jest bezpłatny, a każda zapisana osoba otrzyma certyfikat uczestnictwa. ...

Czytaj »

Zasady wynajmu komunalek

Obowiązujące od 2005 roku zasady wynajmu lokali komunalnych w Pułtusku są nieważne – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Sąd uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich i stwierdził nieważność zaskarżonych postanowień uchwały Rady Miejskiej Pułtuska. Wyrok nie jest prawomocny. Przez kilkanaście lat w Pułtusku obowiązywały zasady wynajmu lokali gminnych niezgodne z ustawą o ochronie praw lokatorów. Osoba, która dwukrotnie odmówiła przyjęcia wskazanego lokalu, ...

Czytaj »

Mieszkańcy Ławicy czekają

Senacka Komisja Wspólna Samorządu i Administracji Państwowej rozpoczęła pracę nad nowelizacją ustawy Prawo o ochronie środowiska. Chodzi o grunty wokół lotnisk, które prawem lokalnym zostały oznaczone jako obszar ograniczonego użytkowania. Nowelizacja ma być wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który odniósł się do przepisów ograniczających do dwóch lat czas na złożenie przez właściciela nieruchomości wniosku o odszkodowanie. Według projektu nowelizacji, okres ten ...

Czytaj »

Rekultywacja poza kontrolą

Rekultywacja poza kontrolą Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła raport na temat rekultywacji terenów po eksploatacji kopalin. Starostowie nie zapewnili skutecznej i prawidłowej rekultywacji terenów po wydobyciu kopalin. W tej kwestii wykazali się całkowitą biernością. Obowiązek rekultywacji gruntów w całości spoczywa na przedsiębiorcy, który prowadził wydobycie kopalin. Jednak to starosta ma dopilnować, aby została ona przeprowadzona właściwie oraz w terminie. Tymczasem nie ...

Czytaj »

Zasady wynajmu komunalek

Rada gminy nie może w sposób dowolny określać dodatkowych, pozaustawowych kryteriów wynajmu lokali komunalnych Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach rozpoznał skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miasta Skarżysko-Kamienna i podzielił jego stanowisko 6 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach rozpoznał skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miasta Skarżysko-Kamienna, dotyczącą wynajmowania lokali komunalnych. Powodem zaskarżenia uchwały były ...

Czytaj »

Krok po kroku do własności

Jak uzyskać 75 procent zniżki za przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności? Komu przysługuje bonifikata i jak rozpocząć załatwianie niezbędnych formalności? Wyjaśniamy. Poznaniacy, którzy wniosą opłatę jednorazową, mogą liczyć na dużą bonifikatę Koniec z użytkowaniem wieczystym. W lipcu ubiegłego roku Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. ...

Czytaj »

Dla kogo lokal komunalny

Dla kogo lokal komunalny Pani Elżbiecie odmówiono lokalu komunalnego, argumentując że jest właścicielką połowy domu – gdzie mieszka jej były mąż, który się nad nią znęcał – i dwóch nieruchomości rolnych Władze dzielnicy Praga-Południe uznały, że może albo zamieszkać z byłym mężem, albo sprzedać ziemię i kupić sobie mieszkanie Do skargi kobiety do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przyłączył się RPO, według ...

Czytaj »

Rząd jak samorząd

Sejm przyjął w czwartek senacką nowelizację o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, która przewiduje, że na gruntach należących do Skarbu Państwa bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nie będzie niższa niż zaproponowana przez lokalny samorząd. Za ustawą głosowało 411 posłów, wstrzymał się jeden poseł, nikt nie był przeciw. Co w noweli? Senacka nowelizacja ustawy przewiduje, że jeżeli lokalny samorząd ...

Czytaj »