Prawo

R. Grobelny jest niewinny

Niespełna półtorej godziny potrzebował Sąd Apelacyjny w Poznaniu, aby wydać wyrok w sprawie Kulczykparku. Sąd utrzymał w mocy wyrok sprzed roku. Wówczas Sąd Okręgowy w Poznaniu uniewinnił Ryszarda Grobelnego, Michała Paryska i troje współpracowników prezydenckich: Bogumiłę S., Andrzja K. i Krzysztofa U. od zarzutu złamania prawa. Wyrok jest prawomocny. Rozprawa rozpoczęła się 28 czerwca punktualnie o godzinie 11. Do sądu ...

Czytaj »

Przy pomocy HFPCz wygrali z gminą

Mec. Łukasz Gorek (kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak) reprezentujący pro bono klientów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka skutecznie przeprowadził negocjacje z władzami gminy Kowale Oleckie i doprowadził do podpisania aktu notarialnego, mocą którego gmina odkupiła od państwa D. sprzedaną im wcześniej nieruchomość. Państwo D. zwrócili się do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z prośba o pomoc wskazując, że zakupiona przez nich w przetargu ...

Czytaj »

Otwarcie zawodów pośrednika i zarządcy

Sejm RP zakończył prace nad przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości projektem I ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. W głosowaniach Sejm rozpatrzył 173 senackie poprawki, z których większość miała charakter redakcyjny. Teraz ustawa trafi do podpisu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Najważniejsze zmiany w dostępie do zawodów jakie wprowadza projekt: Dotyczące zawodu pośrednika i zarządcy nieruchomości Sejm zdecydował o całkowitym ...

Czytaj »

RPO w sprawie hipoteki odwróconej

Rzecznik praw obywatelskich wystąpiła do ministra gospodarki w sprawie rozwiązań dotyczących tzw. hipoteki odwróconej. Rzecznik praw obywatelskich przekazała kolejne wnioski dotyczące utworzenia ram prawnych dla tzw. hipoteki odwróconej. Pomimo przedłużającego się stanu braku regulacji rozwija się obecnie model tzw. sprzedażowy, oparty na instytucji renty lub dożywocia. Wciąż natomiast brak standardowej regulacji, która odnosiłaby się do modelu kredytowego i miałaby w ...

Czytaj »

RPO w sprawie wysokich kosztów lustracji spółdzielni mieszkaniowych

Rzecznik praw obywatelskich wystąpiła do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wysokich kosztów lustracji spółdzielni mieszkaniowych. Rzecznik praw obywatelskich podjął kilka lat temu problem dotyczący wysokich kosztów lustracji spółdzielni, przeprowadzanych przez związki rewizyjne spółdzielni mieszkaniowych. Zagadnienie to nie doczekało się wówczas regulacji ustawowej, mimo iż zarówno ówczesny minister sprawiedliwości, jak i minister infrastruktury dostrzegli wady istniejących przepisów. Do ...

Czytaj »

Miesiąc na zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym to za krótko

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodne z konstytucją było przyznanie podatnikom w latach 2007-2008 tylko miesiąca na zgłoszenie spadku do urzędu skarbowego, co było warunkiem zwolnienia z podatku. Obecnie termin ten wynosi sześć miesięcy. Termin na zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym wynika z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a liczy się go od ...

Czytaj »

Każdy ma prawo do mieszkania

Mieszkanie w spokojnych, godnych i odpowiednich warunkach to życzenie milionów ludzi na świecie. Wielu z nich dane jest jednak żyć w domach o lichej konstrukcji, bez dostępu do wody pitnej i elektryczności. Powszechne ubóstwo, brak możliwości podjęcia pracy, uzyskania edukacji, opieki medycznej czy materiałów budowlanych oznacza, że to prawo, to iluzja, że prawo do mieszkania nie może być zapewnione – ...

Czytaj »

Zmienia się prawo w zakresie przekształcania gruntów

26 maja bieżącego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmiany w regulacjach mają duży wpływ na osoby i podmioty pomnażające swój kapitał poprzez odsprzedaż przekształconego gruntu rolnego. Na starych zasadach status działki z rolnej na budowlaną można będzie zmienić tylko w przypadku ziemi o klasie bonitacyjnej od IV do VI. W przypadku wszystkich gruntów ...

Czytaj »

Prawo do lokalu socjalnego

Rzecznik praw obywatelskich skierował wystąpienie do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie braku uprawnienia do lokalu socjalnego osób zajmujących mieszkania nienależące do publicznego zasobu mieszkaniowego i tym samym pozbawienia ich stosownej ochrony. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianach kodeksu cywilnego sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec ...

Czytaj »

Przezorny zawsze z umową

Osoby, które zdecydowały się na wynajem swojej nieruchomości często borykają się z wieloma problemami: niepłaceniem przez lokatorów czynszu w wyznaczonym terminie, dewastowaniem mieszkania czy podnajmowaniem lokalu osobom trzecim. Najlepiej więc zabezpieczyć się odpowiednio skonstruowaną umową. Właściciele mieszkań próbują się chronić na różne sposoby. Sprawdzają i poddają skrupulatnej selekcji potencjalnych najemców. Najlepiej jednak zabezpieczyć się odpowiednio skonstruowaną umową. Warto wiedzieć, że ...

Czytaj »