Ładowarki emu.energy

Prawo

„Kulczykpark” – prezent czy inwestycja?

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu ponownie rozpoczął się proces przeciwko Ryszardowi Grobelnemu, prezydentowi Poznania. Na ławie oskarżonych zasiedli także: Michał Parysek, były członek Zarządu Miasta, Krzysztof U., były architekt miejski i dwoje ówczesnych szefów ZGiKM „Geopoz” – Bogumiła Sz. i Andrzej K. Prokuratura zarzuca im, że w wyniku błędnych działań doprowadzili do milionowych strat w budżecie miejskim Poznania. W 2002 ...

Czytaj »

Poświadczenie dziedziczenia u notariusza

Od początku marca, z pięciomiesięcznym opóźnieniem, został uruchomiony system informatyczny, który daje notariuszom możliwość potwierdzania nabycia spadku przez spadkobierców. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, miała na celu usprawnienie procedury nabywania spadków przez spadkobierców. Przyznanie rejentom uprawnienia do wydawania aktów poświadczenia dziedziczenia na pewno odciążyło sądy i dało ...

Czytaj »

Będzie łatwiejsza eksmisja

Ponad 7 tys. spraw eksmisyjnych prowadzą rocznie komornicy. Gdyby prawo nie chroniło tak bardzo lokatorów, eksmisji byłoby zapewne więcej. Obowiązujące przepisy nie sprzyjają właścicielom. Nowelizacja przepisów zaproponowana przez rząd ma zapewnić większe prawa właścicielom mieszkań. Obowiązujące przepisy nie sprzyjają właścicielom, pozbawiając ich praktycznie możliwości pozbycia się lokatorów, nawet takich, którzy korzystają z mieszkania bez umowy. Pan Tomasz jest właścicielem mieszkania ...

Czytaj »

Cudzoziemcy zaczną teraz kupować domy?

Zgodnie z generalną zasadą zawartą w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nabycie nieruchomości wymaga specjalnego zezwolenia wydawanego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, o ile sprzeciwu nie wniesie minister obrony narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych minister rozwoju rolnictwa i wsi. Od 1 maja obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej mogą nabywać bez zezwolenia na terenie Polski tzw. drugie domy. ...

Czytaj »

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Słabnący złoty sprawia, iż ceny nieruchomości w Polsce stają się coraz bardziej atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów. Warto zatem poznać zasady nabywania nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców. Podstawowym aktem prawnym regulującym poruszany problem jest ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – zwana dalej Ustawą. W Polsce obowiązuje zasada, iż nabycie przez cudzoziemca nieruchomości wymaga zezwolenia. ...

Czytaj »

Renowacja budynków przy wsparciu budżetu

19 marca weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, stanowiąca podstawę prawną rządowego programu poprawy stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich termomodernizacji. Program ten integruje dotychczasowy program termomodernizacji z nowymi elementami wsparcia działalności remontowej i modernizacyjnej. Wprowadza on także dodatkowe możliwości dla właścicieli budynków mieszkalnych objętych w przeszłości czynszem regulowanym. Wsparcie będzie w każdym ...

Czytaj »

Premia na remont i wkład własny

Premie z książeczek mieszkalnych założonych przed 23 października 1990 r. można wykorzystać również na remont mieszkania. Od kwietnia można je będzie także przeznaczyć na spłatę starego kredytu w spółdzielni oraz jako wkład własny do banku. Rozszerzył się zakres działań, na które można otrzymać premie gwarancyjne ze starych książeczek mieszkaniowych. W kraju jest jeszcze około 1,5 mln książeczek z prawem do ...

Czytaj »

Rewolucja w zamówieniach publicznych

Zmianę przepisów dotyczących zamówień publicznych planuje rząd. Zmianie ulec ma przede wszystkim procedura odwoławcza. – Obradowaliśmy nad kluczowym projektem dotyczącym zamówień publicznych. Chcemy szybko uzyskać efekt, który przyśpieszy proces inwestycyjny, poprzez brak możliwości blokowania przetargów. Chodzi o to, żeby przebiegały one nie tylko transparentnie ale i szybko – zwłaszcza w przypadku autostrad – mówił po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów premier ...

Czytaj »

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie

Jak zabezpieczyć się, żeby nie zostać z niczym w przypadku upadłości dewelopera? Odpowiada dr Mirosław Babiaczyk – radca prawny, partner w kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy. Jak kupić bezpiecznie mieszkanie od dewelopera, żeby w razie upadłości firmy nie zostać z niczym? – Co do zasady nie istnieje możliwość zabezpieczenia się przed tym, że deweloper ogłosi upadłość w okresie pomiędzy podpisaniem ...

Czytaj »

Będzie niższy podatek dla wynajmujących mieszkanie?

Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało niższą stawkę podatku ryczałtowego z przychodu za najem okazjonalny. Ma to eliminować przypadki zawierania umów najmu „na czarno”. Czy to rozwiązanie pomoże w walce z dość rozległą na tym rynku szarą strefą? Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw zakłada ponowne wprowadzenie ...

Czytaj »