Prawo

Opłata za deszczówkę bezprawna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że uchwała Rady Miasta Poznania ze stycznia 2009 r. wprowadzająca opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, czyli tzw. deszczówkę została uchwalona z naruszeniem prawa. Sąd orzekł również, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana. Skargę na uchwalone przez poznańskich radnych przepisy złożyła Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Grunwald”. Rada Miasta Poznania uchwałą ze stycznia 2009 ...

Czytaj »

Konin skarży ministerstwo

Urząd Miejski w Koninie zaskarżył do sądu Ministerstwu Infrastruktury. Pozew dotyczy zwrotu ponad 7 milionów złotych, które miasto miało otrzymać za budowę drugiego mostu na Warcie, lecz resort ich odmówił. Pieniądze te miały być wypłacone po rozliczeniu inwestycji, jednak nigdy do Konina nie dotarły. Konin na budowę mostu otrzymał dotację z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Pieniądze płacono w transzach. Ostatnią ...

Czytaj »

20 tysięcy złotych za lód na schodach

Nieodśnieżenie chodnika przed posesją może bardzo drogo kosztować. W przyszłym tygodniu do sądu ma trafić sprawa o zadośćuczynienie za upadek na zaśnieżonych i oblodzonych schodach przed centrum Plaza. Poszkodowana domaga się 20 tysięcy złotych odszkodowania. Przed rokiem, dzień po świętach Bożego Narodzenia pani Agnieszka będąca w 8 miesiącu ciąży wybrała się na zakupy do centrum Plaza. Gdy wychodziła z niego ...

Czytaj »

Wyceny nieruchomości niezgodne z konstytucją

Zasady wyceny nieruchomości są niezgodne z konstytucją. 9 lutego 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczące zasad wyceny nieruchomości. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi do kryterium faktycznego jej wykorzystywania w sytuacjach, ...

Czytaj »

Dawid znów wygrał z Goliatem

Gmina Kórnik nie musi zapłacić Polskim Sieciom Energetycznym ponad 65 milionów złotych. Sąd Okręgowy w Poznaniu w środę, 3 lutego, oddalili pozew PSE przeciwko samorządowi w Kórniku, uznając, że zawarta w 2005 roku umowa gwarantująca PSE, iż zrealizują energetyczną inwestycję, była nieważna i nie mogła wywołać jakichkolwiek skutków prawnych. Proces rozpoczął się tydzień temu. Sąd chciał, aby strony podjęły rozmowy ...

Czytaj »

Bonifikaty za przekształcanie są niekonstytucyjne

Obligatoryjne udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność jest niezgodne z konstytucją. Taka jest podstawowa sentencja z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał rozpoznał połączone wnioski Rady Miasta Józefowa, Rudy Śląskiej oraz Radkowa dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Obecne brzmienie kwestionowanych przepisów nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek stosowania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa ...

Czytaj »

Polskie Sieci Energetyczne przeciw gminie Kórnik

W przyszłą środę Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłosi wyrok w sprawie roszczenia 65 mln złotych od gminy Kórnik przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dziś, 27 stycznia bezskutecznie sąd wypytywał obie strony o możliwość zawarcia ugody. W Sądzie Okręgowym w Poznaniu ruszył proces wytoczony gminie Kórnik przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Spółka domaga się od samorządu 65 mln zł tytułem odszkodowania za straty ...

Czytaj »

Wane zgromadzenie czy zebranie przedstawicieli

W związku z licznymi wątpliwościami natury prawnej dotyczącymi najwyższych organów spółdzielni mieszkaniowych oraz zbliżającym się okresem odbywania posiedzeń tych organów, Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury przedstawia opinię w sprawie stosowania art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej usm) w kontekście przepisów intertemporalnych art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy ...

Czytaj »

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

7 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zaproponowane w nowelizacji zmiany mają głównie na celu wyeliminowanie wątpliwości, które pojawiły się w dotychczasowej praktyce stosowania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W szczególności zmodyfikowano przepisy regulujące tryb udzielania bonifikat przy zbywaniu nieruchomości, umożliwiając ...

Czytaj »

Do sądu za mur oporowy

Do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto trafił akt oskarżenia przeciwko właścicielowi firmy Wechta o niedopełnienie obowiązku naprawy lewobrzeżnego muru oporowego nadbrzeża rzeki Warty. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego zawiadomił Prokuraturę Rejonową Poznań Stare Miasto o niedopełnieniu obowiązku naprawy lewobrzeżnego muru oporowego nadbrzeża rzeki Warty przez właściciela posesji, na terenie której mur jest położony. W sprawie tej przeprowadzono postępowanie, w toku którego ...

Czytaj »