Prawo

Kierowniczka wydziału ksiąg wieczystych skazana

Dwa miesiące więzienia w zawieszeniu na dwa lata – na taką karę Sąd Okręgowy w Zielonej Górze skazał Zofię P., byłą kierowniczkę wydziału ksiąg wieczystych Sadu Rejonowego w Poznaniu. Sąd odwoławczy utrzymał w mocy wyrok sadu pierwszej instancji, który w ubiegłym roku zapadł w Świebodzinie. Sprawa wyszła na jaw na przełomie lat 1997 i 1998. Zofia P. i jej ówczesna ...

Czytaj »

Rozporządzenie w sprawie szkolenia audytorów energetycznych

15 lutego wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Rozporządzenie stanowi realizację delegacji ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. ...

Czytaj »

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców, pośredników i zarządców nieruchomości

Z dniem 31 stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 11, poz. 66). Rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące sposobu i trybu przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Wszczynając postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej, minister zawiadamia osobę, której niniejsze postępowanie dotyczy, ...

Czytaj »

Będzie wyrok w sprawie Kulczykparku

Zakończył się przewód sądowy w sprawie tzw. „Kulczykparku”. Sąd zakończył postępowanie dowodowe. Oskarżyciel publiczny rozpoczął w poniedziałek 4 lutego mowę końcową, ale z uwagi na jej obszerność dokończenie odroczono do 18 lutego. W tym dniu prokurator podsumuje swoje dowody i powie jakich kar żąda dla oskarżonych. Następnie mowy końcowe wygłoszą adwokaci, a ostatnie słowo również sami oskarżeni. Być może tego ...

Czytaj »

Ministerstwo Infrastruktury uprości procesy inwestycyjne

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje trzy pakiety ustaw, które mają uprościć i usprawnić procesy inwestycyjne. Resort chce m. in. zrezygnować z pozwoleń na budowę wzmacniając odpowiedzialność uczestników procesu. Nowe przepisy będą wprowadzane w krótszym i dłuższym dystansie czasowym. Pierwszy pakiet krótkoterminowy, pilny dotyczy racjonalizacji ustaw określających funkcjonowanie procesu inwestycyjnego. W szczególności chodzi tu o prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ...

Czytaj »

Studium uchwalone

Po prawie rocznych konsultacjach i kilkunastu godzinach burzliwej debaty poznańscy radni przyjęli nowe studium zagospodarowania przestrzennego dla Poznania. Oznacza to, że miasto może rozwijać się w sposób uporządkowany, bez chaosu i kolejek inwestorów, którzy czekają na decyzje – budować czy nie. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to obszerny dokument określający rozwój miasta w poszczególnych rejonach. Zapisane jest w nim ...

Czytaj »

Ganek niekonstytucyjny

Anna i Leon R. wybudowali ganek wejściowy przy budynku mieszkalnym bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Pomimo zobowiązania nie dostarczyli dokumentów w celu legalizacji samowoli budowlanej. Wobec tego powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał rozbiórkę ganku. Anna i Leon R. odwołali się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, który decyzję uchylił. Organ odwoławczy stwierdził, iż przy ponownym rozpatrywaniu sprawy organ pierwszej instancji ...

Czytaj »

W budownictwie mieszkaniowym dla wszystkich 7 proc. VAT

Utrzymanie stawki VAT na niezmienionym poziomie umożliwiło wydanie przez ministra finansów rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT z dnia 24 grudnia 2007 r. Jego przepisy weszły w życie 1 stycznia 2008 r. Podkreślić należy fakt, że Polska jest prekursorem takiego rozwiązania, ponieważ rozporządzenie to, po uprzednim uzyskaniu akceptacji przez ministrów finansów UE, weszło w życie jeszcze przed nowelizacją unijnej dyrektywy ...

Czytaj »

Zmiana wymogów w uzyskaniu licencji dla pośredników i zarządców nieruchomości

Od 1 stycznia 2008 r. osoby z wyższym wykształceniem, ukończonymi studiami podyplomowymi oraz praktyką zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami mogą otrzymać licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości bez konieczności złożenia egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. 1 stycznia 2008 roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ...

Czytaj »

Nie będzie VAT-u od działek rolnych

Jedna z ogólnopolskich gazet poinformowała, że Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż osoby, które sprzedają grunty rolne jako działki budowlane, nie muszą od tych transakcji uiszczać podatku VAT. Prawda jest taka, że NSA tylko uchylił wyrok WSA w Olsztynie, ale z uzasadnienia orzeczenia wynika, że rzeczywiście VAT był pobierany niesłusznie. Trudno przypuszczać, aby urzędy skarbowe „dyskutowały” z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, ...

Czytaj »