Fotografia wnętrz

Prawo

Piroman skazany

Od ognia i moru zachowaj nas Panie. Tak w średniowieczu modlili się wszyscy, gdyż nie było tygodnia, aby nie spłonął czyjś dobytek, nie było roku, aby nie docierały plotki o szerzącej się zarazie. Zdawać by się mogło, że w XXI wieku groźba pożaru została zredukowana do minimum. Niestety, wciąż pojawiają się piromani. Tragedia, która w 2005 rodzin dotknęła mieszkańców kamienicy ...

Czytaj »

Starsburg po stronie Trustu

Ani prezydent Poznania, ani instancje odwoławcze w postępowaniu administracyjnym, ani też sądy cywilne wszystkich instancji, z Sądem Najwyższym włącznie, jak się okazuje nie miały racji. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że polskie władze administracyjne i sądowe odmawiając rekompensaty za korzystanie z dróg powstałych na terenie prywatnym, naruszyły protokół Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i zasądził na rzecz trzech skarżących, ...

Czytaj »

Spór o linię energetyczną

O tym, że władzy trzeba patrzyć na ręce przekonuje kolejny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Stwierdził on nieważność decyzji wojewody i poprzedzającą ją decyzję starosty w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę czterotorowej linii energetycznej dla Polskich Sieci Energetycznych S.A. w jednej z wielkopolskich gmin. Odwołanie od decyzji wojewody (który utrzymał w mocy pozwolenie na budowę ...

Czytaj »

Szybciej do księgi wieczystej

Na przełomie 2007 i 2008 roku w Poznaniu zostanie zakończona tzw. „migracja” ksiąg wieczystych. Oznacza to, że wszystkie księgi wieczyste prowadzone przez poznański Sąd Rejonowy uzyskają ostatecznie formę elektroniczną i znajdą się w systemie Centralnej Informacji działającej przy wydziałach ksiąg wieczystych. Teraz odpis księgi wieczystej będzie można uzyskać w każdym sądzie niezależnie od miejsca położenia nieruchomości. Fakt ten spowoduje, że ...

Czytaj »

Zaliczka czy zadatek?

Klasyczna sytuacja na rynku mieszkaniowym. Pan Konrad T. chciał sprzedać swój dom, państwo Diana i Bartosz B. zapragnęli go kupić. Obejrzeli nieruchomość w jednej z podpoznańskich miejscowości i zgodzili się nabyć dom i działkę za 700.000 złotych. Państwo B. nie ukrywali od samego początku, że liczą na kredyt bankowy. W wyniku przeprowadzonych rozmów Konrad T. przygotował projekt umowy przedwstępnej nabycia ...

Czytaj »

Spółdzielnie mieszkaniowe dezinformują lokatorów

Władze niektórych spółdzielni mieszkaniowych wprowadzają w błąd lokatorów próbujących wykupić mieszkania. Twierdzą, że nie jest to możliwe przed zamianą wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. To nieprawda – informuje Urząd Miejski w Poznaniu. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z grudnia 2000 r., znowelizowana w czerwcu 2007 r. (weszła w życie 31 lipca 2007 r.) stworzyła lokatorom korzystne warunki nabywania mieszkań. Wielu ...

Czytaj »

Spółdzielnia to nie deweloper

Sąd Apelacyjny w Poznaniu nie tylko oddalił odwołanie Andrzeja G., ale nakazał mu także, aby wpłacił 1800 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego Spółdzielni Mieszkaniowej „S” w P. Andrzej G. żądał od spółdzielni mieszkaniowej 49.860,58 złotych tytułem odszkodowania za nieoddanie w terminie jego mieszkania. W wyniku tych perturbacji Andrzej G. poniósł wymierną szkodę i stąd żądanie zadośćuczynienia. Odstąpił on od umowy ...

Czytaj »

Budowlani wygrali ze spółdzielnią

Zasada, że zawartych umów należy dotrzymywać obowiązuje od czasów starożytnego Rzymu, którzy czerpali z dorobku Sumerów. Kiedy jednak jedna ze stron ma zapłacić duże pieniądze, o tym jak należy interpretować warunki umowy, które do czasu sporu nie budziły zastrzeżeń, decyduje najczęściej sąd. Zakład Budowlano-Handlowy „P” w G. zawarł w maju 2000 roku umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową „M” w G. o ...

Czytaj »

Po odszkodowanie za nacjonalizację do organu administracji

Jeszcze nie raz sądy będą musiały badać okoliczności wywłaszczenia wielu poznańskich nieruchomości, gdyż dopiero teraz, po ponad pięćdziesięciu latach, można wykazać, że decyzja o wywłaszczeniu nie była niczym uzasadniona. Uzyskanie potwierdzenia bezprawności działania urzędników w czasach PRL w prostej drodze prowadzi do żądania odszkodowania, ale tutaj bardzo często zaczynają się kłopoty. W 2005 roku Krystyna N. wniosła o odszkodowanie w ...

Czytaj »

Prokurator słusznie zaskarżył bonifikaty

Prokuratura nie tylko ściga przestępców, ale czuwa także nad przestrzeganiem prawa i praworządności, w tym także przez organy każdej polskiej gminy. W tym roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyniku interwencji Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu uznał, iż uchwała Rady Gminy w W. dotycząca zbywania bez przetargu nieruchomości komunalnych lokali mieszkalnych oraz oddawania takich nieruchomości w użytkowanie wieczyste, została wydana ...

Czytaj »