Fotografia wnętrz

Prawo

Po odszkodowanie za nacjonalizację do organu administracji

Jeszcze nie raz sądy będą musiały badać okoliczności wywłaszczenia wielu poznańskich nieruchomości, gdyż dopiero teraz, po ponad pięćdziesięciu latach, można wykazać, że decyzja o wywłaszczeniu nie była niczym uzasadniona. Uzyskanie potwierdzenia bezprawności działania urzędników w czasach PRL w prostej drodze prowadzi do żądania odszkodowania, ale tutaj bardzo często zaczynają się kłopoty. W 2005 roku Krystyna N. wniosła o odszkodowanie w ...

Czytaj »

Prokurator słusznie zaskarżył bonifikaty

Prokuratura nie tylko ściga przestępców, ale czuwa także nad przestrzeganiem prawa i praworządności, w tym także przez organy każdej polskiej gminy. W tym roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyniku interwencji Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu uznał, iż uchwała Rady Gminy w W. dotycząca zbywania bez przetargu nieruchomości komunalnych lokali mieszkalnych oraz oddawania takich nieruchomości w użytkowanie wieczyste, została wydana ...

Czytaj »

Okulary Grażyny Kulczyk

– Z uwagi na obecność mediów chciałabym po raz kolejny powtórzyć, iż kupując drugą część działki parku Dąbrowskiego nie myśleliśmy wtedy o rozbudowie Starego Browaru – mówiła przed sądem Grażyna Kulczyk. – Potrzebowaliśmy tego gruntu, aby wybudować drogę do pierwszej części inwestycji. Cztery lata później w tym samym rejonie miasta inwestor kupił grunt o 150 złotych taniej za metr kwadratowy ...

Czytaj »

Handel wielkopowierzchniowy z zezwoleniami

Z dniem 18 września 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Do ich funkcjonowania niezbędne jest uzyskanie zgody samorządu gminy. Zgodę muszą posiadać zarówno właściciele już działających obiektów jak i planowanych, aczkolwiek procedura w obu tych przypadkach jest różna. Przepisy ustawy dotyczą wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży ...

Czytaj »

Potrzebna charakterystyka energetyczna

7 września Sejm przyjął nowelizację ustawy prawo budowlane. Opracowana pod kierunkiem ministra Mirosława Barszcza i zgłoszona jako projekt poselski ustawa zawiera implementację tzw. „dyrektywy energetycznej” do prawodawstwa polskiego. Podczas 47 posiedzenia Sejm przyjął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego. Zmiany w ustawie Prawo budowlane przewidują wydawanie certyfikatów energetycznych dla budynków wprowadzanych do obrotu, czyli ...

Czytaj »

VAT na mieszkania nie wzrośnie

Sejm przyjął wczoraj ustawę o VAT wprowadzającą definicję budownictwa społecznego, a wraz z nią obniżoną stawkę VAT na mieszkania (do 150 m kw.) i domy (do 300 m kw.) od przyszłego roku. Bezterminowo będzie też działała ulga w podatku VAT dla osób budujących mieszkania systemem gospodarczym. Decyzja Sejmu to świetna wiadomość dla kupujących. Obydwie informacje są świetne dla kupujących mieszkania ...

Czytaj »

Rada Ministrów przyjęła dwa projekty nowelizacji ustaw

Podczas posiedzenia w dniu 4 września 2007 r. Rada Ministrów przyjęła dwa projekty przedłożone przez ministra budownictwa: nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji. W projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami zaproponowano przepisy, które usprawnią i przyspieszą procedurę dokonywania podziału nieruchomości. Jedna z ważniejszych zmian zakłada, że nie będzie można zawiesić postępowania w sprawie podziału ...

Czytaj »

Licencje bez egzaminu

24 sierpnia Sejm znowelizował ustawę o gospodarce nieruchomościami. Jedną z ważniejszych zmian jest zlikwidowanie egzaminów dla osób ubiegających się o licencję pośrednika oraz zarządcy nieruchomości. Egzaminy pozostają aktualne dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Podstawowym warunkiem zdobycia licencji w zawodach nieruchomościowych jest posiadanie wyższego wykształcenia. Jeżeli kandydat nie ukończył studiów z zakresu gospodarki nieruchomościami, dla zdobycia nowego zawodu musi ukończyć przedmiotowe ...

Czytaj »

Potrzeba 5 milionów mieszkań

Ministerstwo Budownictwa przygotowało założenia rządowego programu budownictwa mieszkaniowego. O jego najważniejszych rozwiązaniach mówił minister Andrzej Aumiller na konferencji poświęconej uwarunkowaniom budownictwa mieszkaniowego. W końcu 2006 roku na 1000 mieszkańców w Polsce przypadało 335 mieszkań. W Unii Europejskiej średnia wynosi 480 mieszkań. Prym pod tym względem wiedzie Hiszpania. Faktyczne potrzeby mieszkaniowe są większe, bowiem średnia nie obrazuje rzeczywistych braków. Dla rodzin ...

Czytaj »

Szefowie ,,Rolbanku” uniewinnieni

Rynek nieruchomości niczym system naczyń połączonych jest trwale związany z bankami. Bankructwo banków bądź utrata przez nie płynności finansowej oznacza ruinę nie tylko potentatów na rynku nieruchomości, ale przede wszystkim tych, którzy chcą z tym rynkiem współpracować. Na początku lat 90. w Poznaniu upadły dwa banki: ,,Posnania” i ,,Rolbnak”. Proces oskarżonych o doprowadzenie do upadku ,,Rolbanku” dobiegł właśnie końca. Po ...

Czytaj »