Agrobex 750×100 – czerwiec 2017

Z kraju

Echo Investment pozyskuje kredyt na 62 mln zł

Echo Investment zawarła Raiffeisen Bank SA umowę kredytową o wartości 62 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki. – To dla nas szczególnie znacząca umowa kredytowa ponieważ z Raiffeisen Bank Polska SA przy finansowaniu projektów inwestycyjnych współpracujemy już od 2011 roku, a podpisany teraz kredyt potwierdził zaufanie banku do Grupy Echo oraz realizowanej przez naszą spółkę strategii. ...

Czytaj »

REGION – pierwszy nabór dla wojewódzkich funduszy OŚiGW

Od 1 lutego do 29 września br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował wnioski w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION”. Planowana łączna alokacja środków na 2017 r. to 200 mln zł, w tym dla funduszu podstawowego – 50 mln zł, dla zobowiązania wieloletniego ...

Czytaj »

Inwestorzy chcą realizować projekty z Xcity Investment

Inwestorzy zainteresowani uczestnictwem w dwóch, prowadzonych przez Xcity Investment postępowaniach na wybór inwestorów dla realizacji projektów deweloperskich złożyli biznesową część odpowiedzi na zaproszenie. Udziałem w postępowaniu dotyczącym realizacji projektu przy ul. Szczęśliwickiej 62 zainteresowanych jest 8 inwestorów, zaś 5 chce realizować projekt przy Al. Jerozolimskich 140. – Cieszy nas tak duże zainteresowanie naszymi projektami. Potwierdza ono atrakcyjność oferty Xcity Investment ...

Czytaj »

NFOŚiGW: fundusze na zmniejszenie uciążliwości wydobycia kopalin

Od 23 stycznia do 30 listopada 2017 r. można ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo. Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin”. W tym naborze do wykorzystania jest 100 mln zł w formie dotacji i pożyczki. Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z ...

Czytaj »

Rynek nieruchomości w Polsce na IX Europejskim Kongresie Gospodarczym

Dziewiąta edycja najważniejszego spotkania biznesowego w Europie Centralnej odbędzie się w dniach 10-12 maja 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Podczas tegorocznego IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego nie zabraknie sesji związanych z rynkiem nieruchomości w Polsce: Nieruchomości komercyjne w Europie i Polsce* Brexit, „efekt Trumpa”, kryzys Unii Europejskiej. Jak sytuacja geopolityczna wpływa na klimat inwestycyjny w sektorze nieruchomości komercyjnych ...

Czytaj »

NFOŚiGW wydaje miliardy na walkę ze smogiem

Około 10 mld zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza na poprawę jakości powietrza w Polsce. Środki unijne i krajowe – dostępne w kilkunastu działaniach i programach priorytetowych, koordynowanych i tworzonych przez NFOŚiGW – pozwalają na bieżąco podejmować kompleksowe działania inwestycyjne, edukacyjne i monitoringowe. Program o nazwie Region to tylko jedna z propozycji NFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji ...

Czytaj »

Zarządcy centrów handlowych będą je rozbudowywać i modernizować

Na rynku powierzchni handlowych przybywać będzie inwestycji w modernizację i rozbudowę istniejących obiektów – oceniają przedstawiciele Atrium Group. Zarządca 21 galerii handlowych w Polsce chce w kolejnych kilku latach powiększyć swoje obiekty o ok. 70 tys. mkw. powierzchni najmu brutto (GLA). Łączna wartość planowanych przez spółkę inwestycji wyniesie ok. 120 mln euro i obejmie rozbudowę warszawskich centrów handlowych Atrium Promenada ...

Czytaj »

Ministerstwo Kultury odkupiło od Echo Investment były hotel Cracovia

Budynek dawnego hotelu „Cracovia” będzie własnością Muzeum Narodowego w Krakowie. Umowę sprzedaży nieruchomości zawarto dzisiaj w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w obecności wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego. Nowy właściciel planuje w przyszłości otworzyć w miejscu Cracovii galerię designu i architektury. Echo Investment nabyło hotel Cracovia w 2011 roku. Spółka planowała zastąpienie budynku zespołem nowoczesnych ...

Czytaj »

NFOŚiGW: 7 mln zł dla PJB na ochronę obszarów cennych przyrodniczo

Do końca stycznia 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czeka na wnioski od państwowych jednostek budżetowych (PJB) w ramach programu priorytetowego Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej w zakresie części 1. Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Planuje się, że w tym naborze przekazanych zostanie w sumie do 7 mln zł w formie bezzwrotnych dofinansowań. Zakres tematyczny naboru ...

Czytaj »

Ponad 300 mln zł na modernizację szkół artystycznych

Aż 114 szkół muzycznych i plastycznych w Polsce zostanie poddanych modernizacji energetycznej dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na ten cel z Funduszu Spójności przeznaczono prawie 303,5 mln zł dotacji w ramach poddziałania ,,Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. Całkowity koszt projektu wyniesie 377 mln zł. Umowę w tej sprawie 22 grudnia br. podpisali w Narodowym ...

Czytaj »