Bolechowo 750×200 – maj 2017

Z regionu – powiat poznański

Rusza budowa Centrum Kształcenia w Swarzędzu

Powiat poznański rozpoczyna budowę Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu. – Dzięki inwestycji wartej 34 miliony złotych kształcenie zawodowe w naszym powiecie zyska europejski poziom. 20 milionów złotych na rozbudowę pozyskaliśmy z Unii – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. W piątek 14 lipca w starostwie powiatowym w Poznaniu podpisano umowę na rozpoczęcie prac. Wykonawca – firma Budimex – ma 14 miesięcy ...

Czytaj »

Miliony złotych na węzły przesiadkowe w powiecie poznańskim

11 węzłów przesiadkowych powstanie w najbliższych latach dzięki współpracy powiatu poznańskiego z gminami. To oznacza, że mieszkańcy wyremontowaną drogą lub nową ścieżką rowerową dojadą do stacji PKP, czy pętli autobusowej, gdzie wygodnie zaparkują auto lub rower. Tam przesiądą się na kolej lub autobus, którym bezpiecznie dotrą na przykład do Poznania. Dla każdego z tych projektów partnerem jest powiat poznański. W ...

Czytaj »

Cztery podpoznańskie gminy z unijnym dofinansowaniem na poprawę transportu

– To jest już druga odsłona przedsięwzięć związanych z rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych Aglomeracji Poznańskiej, realizowanych przy wsparciu środków unijnych z WRPO 2014+ w ramach ZIT dla MOF Poznania – oświadczył dziś marszałek Marek Woźniak przed podpisaniem kolejnych czterech umów o dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w obszarze transportu miejskiego oraz tzw. niską emisją. Beneficjentami wsparcia pochodzącego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu ...

Czytaj »

W środę absolutorium w powiecie poznańskim

Blisko 50 milionów złotych na drogi powiatowe, jeszcze więcej bo 64,1 mln zł na edukację. Z kolei 25 mln zł na pomoc społeczną, a na ochronę zdrowia prawie 17 mln zł. To największe ubiegłoroczne wydatki powiatu poznańskiego. Radni na środowej sesji będą głosować nad udzieleniem absolutorium dla zarządu powiatu w Poznaniu. Ubiegłoroczne dochody w budżecie powiatu poznańskiego wyniosły 254.460.420,51 zł, ...

Czytaj »

9 milionów z Unii dla Owińsk

Blisko 9 milionów złotych unijnej dotacji otrzyma powiat poznański na rewaloryzację wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach, który znajduje się na terenie ośrodka szkolno-wychowawczego dla niewidomych. W wyniku realizacji projektu, mającego międzynarodowy zasięg, do zwiedzania zostaną udostępnione pomieszczenia o łącznej powierzchni ponad 1900 m kw. Na korytarzach i na klatkach schodowych zamontowane będą m.in. trójwymiarowe naklejki posadzkowe ułatwiające dotykową orientację ...

Czytaj »

1,2 miliona złotych na zabytki w powiecie poznańskim

Ponad 1,2 miliona złotych przeznaczył w tym roku powiat poznański na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych. Wśród 16 dotowanych obiektów znajdują się między innymi kościoły w Lusowie, Owińskach, Żydowie, Komornikach, Gułtowach, Chludowie, czy w Tulcach. Planowane remonty obejmą również dom typu landhaus z 1907 roku i budynek byłego dworca kolejowego w Puszczykowie, a także zespół zamkowy w Kórniku oraz ...

Czytaj »

Powiat poznański inwestuje miliony w edukację, komunikację i osoby niepełnosprawne

– Ten rok jest rekordowy jeśli chodzi o pozyskanie przez powiat poznański środków zewnętrznych. Ogólna kwota dotacji rządowych, czy unijnych to obecnie ok. 70 milionów złotych. A wszystko wskazuje na to, że może być ona jeszcze wyższa. Szacujemy nawet 90 milionów złotych. Edukacja, komunikacja i transport oraz wsparcie Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach to główni adresaci dotacji zewnętrznych – ...

Czytaj »

Warto i trzeba inwestować w kapitał ludzki

Marszałek Marek Woźniak, w imieniu instytucji zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 podpisał dziś umowy z miastem Poznań i powiatem poznańskim o dofinansowanie projektów związanych z edukacją zawodową. Projekty realizowane będą w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania. Beneficjentów podczas spotkania reprezentowali Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania oraz Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. – ...

Czytaj »

Od czwartku przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach

Od 6 kwietnia rozpocznie się przebudowa kolejnego odcinka ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach. W pierwszej kolejności ekipy drogowe będzie można spotkać na fragmencie drogi powiatowej od ulicy Kolejowej do ul. Szkolnej. Rozpoczęcie przebudowy oznacza zmiany w organizacji ruchu. Od czwartku będzie obowiązywał objazd dla jadących z Komornik do Poznania. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 5 milionów złotych. W pierwszym etapie ...

Czytaj »

16 mln zł z UE na drogę Kleszczewo-Swarzędz

Ponad 16 milionów złotych unijnej dotacji przyznano powiatowi poznańskiemu na kompleksową przebudowę drogi powiatowej 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (S5)-Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ulicą Olszynową). Inwestycja, której całkowity koszt szacowany jest na blisko 22 miliony złotych, ma zostać zrealizowana zaledwie w ciągu 2 lat. Na 7-kilometrowym odcinku drogi z nową i odwodnioną nawierzchnią, poszerzoną do 7 metrów, powstaną m.in. chodniki ...

Czytaj »