Nickel 750×200 – Dąbrówka

Z regionu – wielkopolska

Działki pod Mieszkania+

W Wielkopolsce już 25 samorządów wskazało nieruchomości  pod Mieszkania Plus.   Wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski wraz z wicewojewodą wielkopolskim Marleną Maląg wziął udział w konferencji poświęconej Krajowemu Zasobowi Nieruchomości i innym inicjatywom legislacyjnym resortu. Jednym z głównych tematów spotkania była realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus. Otwierając konferencję wicewojewoda zwróciła uwagę na znaczenie współpracy samorządów i strony rządowej w ...

Czytaj »

Dla kogo WRPO 2014+

 Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisze   w czwartek umowy o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) projektów dotyczących miejskiego transportu publicznego i tzw. niskiej emisji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (ZIT dla AKO) oraz wzmacniających efektywność energetyczną, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w sektorze ...

Czytaj »

Strefa przemysłowa w Pile

W Pile  powstaje nowa strefa przemysłowa w rejonie ulic Krzywej i Długosza,   oprócz prowadzonych prac projektowych, prowadzone są prace porządkowe związane z nieruchomościami. Efektem tego jest podpisany wczoraj akt notarialny z Zakładami Graficznymi. Ruch ten pozwoli Gminie Piła na dalsze inwestycje. Szczegóły w komunikacie poniżej W siedzibie Urzędu Miasta Piły został podpisany akt notarialny pomiędzy Gminą Piła a Zakładami ...

Czytaj »

Ulica 22 Lipca passe

Ulica 22 lipca w Jaraczewie będzie nosić nazwę 11 Listopada; a w Jarocinie ulica Karola Świerczewskiego zostanie przemianowana na Edmunda Rogalskiego Wojewoda wielkopolski wydał zarządzenie zastępcze w sprawie nazw ulic w Jarocinie i Jaraczewie. W obu przypadkach Zbigniew Hoffmann wziął pod uwagę sugestie samorządów. To pierwsze nazwy ulic w Wielkopolsce, które zostaną zmienione w trybie zarządzenia zastępczego na bazie ustawy ...

Czytaj »

Zmiana nazw 100 ulic

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zaprasza samorządy, stowarzyszenia czy osoby prywatne do składania propozycji nowych nazw ulic w miejsce dotychczasowych propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny. Wojewoda wielkopolski w lipcu br. powołał zespół ds. wykonania ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zespół wojewody zweryfikował wszystkie nazwy ...

Czytaj »

Wiadukt w Nowym Tomyślu

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 3 listopada 2017 roku został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy trzech samorządów przy opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wiaduktu nad torami kolejowymi w Nowym Tomyślu, czyli budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 305 od ulicy Kolejowej do ul. Celnej. Inwestycja rozwiąże problem tworzących się korków przy zamkniętym przejeździe kolejowym. List intencyjny podpisali: wicemarszałkowie Województwa ...

Czytaj »

Będą pieniądze na DK 22 i 92

Minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził do realizacji 22 Programy Inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 3,75 mld zł. Są to zadania związane z budową autostrad, prowadzeniem prac przygotowawczych do budowy dróg ekspresowych, budową obwodnic i rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do ruchu o nacisku 11,5 t/oś. Zadania te mają również poprawić bezpieczeństwo ...

Czytaj »

Dotacje dla targowisk

3 listopada 2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 zaplanowano podpisanie umów o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) przedsięwzięć dotyczących „Inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał ponad 11,5 mln zł z PROW 2014-2020 szesnastu ...

Czytaj »

O bezpieczeństwo energetyczne

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg spotkała się 30 października z prezesem zarządu Enea Operator Andrzejem Kojro. Podczas spotkania przedstawiono realizowane i planowane inwestycje w bezpieczeństwo zasilania odbiorców energii elektrycznej prowadzone przez Enea Operator na terenie województwa wielkopolskiego. Jedną z kluczowych inwestycji realizowanych przez spółkę energetyczną na pięciu 110 kv jest przebudowa linii napowietrznej Kromolice – Nagradowice – Kromolice – Swarzędz oraz ...

Czytaj »

S5: Zgoda na węzeł Lipno

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann 26 października 2017 r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla kolejnego odcinka drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na terenie Wielkopolski. Decyzja dotyczy węzła Lipno. Wydana decyzja obejmuje budowę bezkolizyjnego węzła drogowego Lipno, który powstanie na skrzyżowaniu projektowanej drogi S5 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 5 (po zrealizowaniu inwestycji stanie się z mocy prawa ...

Czytaj »