Co w Starej Papierni?

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu chce wykorzystać obiekty przy ul. Szyperskiej do działalności bieżącej i prorozwojowej, stworzyć bazę dla Uczelnianego Centrum Cyfrowego.

Rada Osiedla Stare Miasto oczekuje m.in., że tak przeobrażone miejsce, będzie również częściowo otwarte na mieszkańców i inicjatyw społeczne. Projekt uchwały w tej sprawie opiniowała Komisja Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego.

Projekt uchwały w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz od ceny sprzedaży budynków i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomości miejskiej przy ul. Szyperskiej dotyczył nieruchomości położonej w obrębie zespołu urbanistyczno-architektonicznego, zabudowanej wolno stojącym budynkiem mieszkalnym (dworkiem), objętym ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków oraz trzema budynkami po byłej fabryce papieru. Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W ubiegłym roku Uniwersytet Artystyczny wystąpił z wnioskiem o rozważenie możliwości przedłożenia Radzie Miasta uchwały o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Uniwersytetu nieruchomości przy ul. Szyperskiej. W przypadku pozyskania, obiekt stanowiłby bazę dla Uczelnianego Centrum Cyfrowego, dającego możliwość współpracy z przemysłem, zwłaszcza meblarskim, architektoniczno-budowlanym, opakowań, gier komputerowych. Obiekt mógłby umożliwi realizację zadań bieżących, jak i prorozwojowych. W zakresie działań bieżących mógłby realizować m.in. funkcje: modelarni technologii nowych i tradycyjnych, laboratorium Wydziału Malarstwa i Rysunku UAP, laboratorium Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP, zaplecza dla pracowni projektowych: mebla, designu, ubioru i scenografii. Uniwersytet Artystyczny otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które zostanie przeznaczone na przebudowę i zakup wyposażenia dla budynków „Starej papierni”. Łączna wartość projektu to ponad 39 mln zł. Władze Miasta są zainteresowane rozwojem Uniwersytetu Artystycznego na przedmiotowej nieruchomości. Cena rynkowa nieruchomości to 8.230.000 zł – cena rynkowa działek gruntu bez budynków i innych urządzeń; 3.207.000,- zł – cena rynkowa budynków i innych urządzeń posadowionych na gruncie. Projekt uchwały zakłada wyrażenie zgody na udzielenie Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu 99% bonifikaty od I opłaty oraz opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 8, 9 w użytkowanie wieczyste oraz 76% bonifikaty od ceny sprzedaży budynków i innych urządzeń.
Wiecej na poznan.pl
Fot. Rada Osiedla Stare Miasto – grafika artykułu

x

Zobasz także

Nowe „zebry” na Dworcowym

Radny Paweł Sowa zwrócił się w interpelacji o wytyczenia nowego przejścia dla pieszych po zachodniej ...

Spuszczanie wody z Malty

Każdego dnia poziom wody w Jeziorze Maltańskim obniża się od kilku do kilkunastu centymetrów. Obecnie ...

Drzewo dla Poznańczyka

Las Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych otwarto 10 października na terenie Nadleśnictwa Babki, w leśnictwie Drapałka, ...

Zburzono zabytek

Zburzono budynek historycznego magazynu przy ul. Szyperskiej. Będą konsekwencje wobec inwestora Deweloper, spółka VIRKE celowo ...

120 nowych drzew

W miejsce wyciętych około 100 drzew w okolicach przebudowywanego ronda Rataje zostanie zasadzonych około 120 ...