Ukraina

Co z „dziurą toruńską”

Konkretnie chodzi o teren pomiędzy Mostem Uniwersyteckim i ulicą Libelta położony wzdłuż ulicy Roosevelta. Miasto jesienią ubiegłego roku ogłosiło konkurs na zagospodarowanie 13 hektarów powierzchni. Zadaniem uczestników konkursu było połączenie w jak najlepszy sposób Jeżyc ze Starym Miastem. – Projektowane rozwiązanie powinno brać pod uwagę zabytkowe sąsiedztwo po wschodniej i zachodniej stronie torów kolejowych. Jednocześnie z uwagi na liczne ograniczenia, wynikające ze zlokalizowanych tam obiektów infrastruktury technicznej, zaproponowane rozwiązania muszą uwzględniać rentowność nowych inwestycji – mówił jesienią Piotr Sobczak, Architekt Miasta. – Konkursem objęto tereny, które przez lata przeznaczone były pod komunikację kolejową i kołową, stanowiąc wyraźną granicę, początkowo pomiędzy miastem i otaczającymi wsiami, a wraz z rozwojem Poznania pomiędzy miastem a osiedlami. Od początku teren ten był niedostępny dla mieszkańców, korzystających wyłącznie z mostów. W XXI wieku zlikwidowano tory odstawcze i wprowadzono tory tramwajowe Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, uzyskując wolną przestrzeń. Dostęp mieszkańców do tego terenu jest jednak ograniczony ze względów bezpieczeństwa – dodał.

W tym tygodniu poznaliśmy rozstrzygnięcia konkursowe. W pierwszym etapie złożono 16 prac, z których 6 trafiło do drugiego etapu. Ostatecznie nie przyznano pierwszej nagrody. W ocenie sędziów żadna z prac nie spełniła całkowicie celu postawionego uczestnikom.

II nagrodę, w wysokości 20 tysięcy złotych, zdobyli Seweryn Trzyna, Kamil Ziółkowski i Maciej Armanowski. – Laureaci zaproponowali pomiędzy ul. Libelta a Mostem Teatralnym postawienie trzech budynków wielkością pasujących do historycznych kamienic znajdujących się po przeciwnej stronie ul. Roosevelta. Nowe obiekty planowane jako inwestycja miejska lub państwowa byłyby zespołem budynków użyteczności publicznej, mogących stanowić siedziby obiektów kulturalnych (np. galeria sztuki), edukacyjnych (np. wydział uczelni) lub urzędowych. Kondygnacja na poziomie ulicy zawierałaby ogólnodostępne usługi, a poniżej – tunel dla trasy i przystanków tramwaju PST. Na terenie przewidziano miejsce dla parkingu samochodowego ukrytego w zieleni. Przestrzeń pomiędzy nowymi budynkami a torami kolejowymi przyjęłaby formę parku deszczowego – czytamy w opisie projektu. Pomiędzy mostami Teatralnym i Uniwersyteckim zaproponowano wybudowanie 4 obiektów – prywatnych i miejskich. Mogłyby to być biura, apartamenty i hotele. Pomiędzy nimi miałby powstać skwer.

III nagroda, w wysokości 10 tys. zł, trafiła do Wojciecha Stępnia, Marii Kaczorowskiej, Sylwii Kwiatkowskiej, Weroniki Lendzior, Stanisława Klajsa oraz Pawła Otockiego. – Laureaci założyli, że na działce pomiędzy ul. Libelta a Mostem Teatralnym rozwinięta zostanie istniejąca już tam zieleń. W północnej części może natomiast powstać trzykondygnacyjny budynek użyteczności publicznej, przeznaczony pod funkcje kulturalne i społeczne. Obiekt mógłby posiadać taras na dachu, a umieszczona w narożniku budynku wieża pełniłaby funkcję punktu widokowego. Z kolei na terenie od Mostu Teatralnego do Mostu Uniwersyteckiego zdobywcy III nagrody przewidzieli urządzenie dwóch przestrzeni o różnym charakterze i przeznaczeniu – zieloną i sportową. Ta ostatnia wyposażona byłaby w boiska do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę, uzupełniona o budynek mieszczący szatnie i toalety – opisuje magistrat. Zaplanowano tu dużo zieleni, a nawet sztuczne strumienie i oczka wodne.

Teraz nagrodzone projekty i wytyczne sądu konkursowego będą pomocne dla pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którzy będą opracowywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. – Równolegle Miasto Poznań przeprowadziło także konkurs studencki. Zgłoszono do niego aż 58 prac. Jurorzy przyznali trzy nagrody i trzy równorzędne wyróżnienia. I nagroda w wysokości 7 tys. zł trafiła do Marty Staniszewskiej i Martyny Domaradzkiej, studentek Wydziału Architektury Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu – kończą urzędnicy.
Źródło:wyborcza.pl

x

Zobasz także

Ulubiona zieleń poznaniaków

Zieleń w centrum Poznania i jeziora w lasach Wielkopolski są bohaterami akcji wyborcza.pl. Redakcja chciała ...

Niepokojące ratingi

Fitch Ratings utrzymał na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative) międzynarodowe długoterminowe ratingi ...

101.000 uchodźców w Poznaniu

W marcu 2022 r. największe polskie miasta i otaczające je gminy gościły prawie 70 proc. ...

Chcemy i pomagamy uchodźcom

Jesteśmy przygotowani do przyjmowania obywateli Ukrainy, którzy coraz liczniej pojawiają się w Polsce – podkreślił ...

Nowe oblicze Podgórnej

Kamienica przy ul. Podgórnej wyburzana. Pierzeja tej ulicy w centrum Poznania całkowicie się zmieni Konserwator ...