Finansowanie pomostowe

Co z tuczarnią w Gowarzewie

We wrześniu 2017 r. wnioskodawca wszczął w Urzędzie Gminy Kleszczewo postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla tuczarni

w miejscowości Gowarzewo. Toczone zgodnie z przepisami prawa postępowanie, w ramach którego wszystkie upoważnione do tego organy (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) złożyły swoje opinie o braku obowiązku sporządzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a uczestniczące w nim strony, którym umożliwiono wypowiedzenie się, nie wniosły wątpliwości ani środków zaskarżenia, zakończyło się decyzją środowiskową wydaną 13 marcu bieżącego roku. O wydanej decyzji środowiskowej poinformowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kleszczewo, poprzez informacje w gablotach sołectw Gowarzewo i Szewce, a także na ekoportalu, gdzie informacje dotyczące przedsięwzięcia zamieszczane były począwszy od złożenia wniosku przez inwestora – link do strony zamieszczony jest w zakładce „Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku” na stronie BIP Gminy Kleszczewo.

Zakończone w marcu br. w zgodzie z obowiązującymi wymogami prawa postępowanie dotyczące zamiaru realizacji inwestycji, wzbudziło w ostatnich dniach niezadowolenie dużej grupy mieszkańców. Przychylając się do pisemnej prośby mieszkańców Gminy, Wójt Gminy zdecydował się podjąć mediacje w kierunku polubownego rozwiązania problemu. Według posiadanej informacji dotąd wnioskodawca nie zwrócił się do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę, a postępowanie mediacyjne jest na początkowym swym etapie.

x

Zobasz także

6.lokali komunalnych

W obecności mieszkańców, a także przedstawicieli Rady Miejskiej, burmistrz Dariusz Urbański i Prezes MG Sport ...

Informator Mosiński 03.2019

Władze gminy zapraszają do lektury cyfrowego wydania marcowego numeru „Informatora Mosińskiego”. Wersja papierowa – już ...

Na spacery wokół Glinianek

Ścieżka pieszo-rowerowa na Gliniankach z małą infrastrukturą edukacyjną – gotowa dla spacerowiczów. Obecnie ogłoszony został ...

Śnieżycowy Jar – trudności

W związku z ćwiczeniami wojsk pancernych w dniach 1-31 marca br. na poligonie w Biedrusku, ...

Spalarnia nie truje

Poznańska Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) nie wpływa na pogorszenie jakości powietrza. Łączna emisja ...