кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Co z tuczarnią w Gowarzewie

We wrześniu 2017 r. wnioskodawca wszczął w Urzędzie Gminy Kleszczewo postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla tuczarni

w miejscowości Gowarzewo. Toczone zgodnie z przepisami prawa postępowanie, w ramach którego wszystkie upoważnione do tego organy (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) złożyły swoje opinie o braku obowiązku sporządzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a uczestniczące w nim strony, którym umożliwiono wypowiedzenie się, nie wniosły wątpliwości ani środków zaskarżenia, zakończyło się decyzją środowiskową wydaną 13 marcu bieżącego roku. O wydanej decyzji środowiskowej poinformowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kleszczewo, poprzez informacje w gablotach sołectw Gowarzewo i Szewce, a także na ekoportalu, gdzie informacje dotyczące przedsięwzięcia zamieszczane były począwszy od złożenia wniosku przez inwestora – link do strony zamieszczony jest w zakładce „Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku” na stronie BIP Gminy Kleszczewo.

Zakończone w marcu br. w zgodzie z obowiązującymi wymogami prawa postępowanie dotyczące zamiaru realizacji inwestycji, wzbudziło w ostatnich dniach niezadowolenie dużej grupy mieszkańców. Przychylając się do pisemnej prośby mieszkańców Gminy, Wójt Gminy zdecydował się podjąć mediacje w kierunku polubownego rozwiązania problemu. Według posiadanej informacji dotąd wnioskodawca nie zwrócił się do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę, a postępowanie mediacyjne jest na początkowym swym etapie.

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

Przetarg na 3 parkingi P&R

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który wyłoni wykonawcę II etapu budowy systemu parkingów Park&Ride ...

Konsultacje i ankieta

Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawach planów dla wsi Krosno i ...

Trzy ronda w Kozichgłowach

Zakończono prace związane z przebudową i modernizacją głównej ulicy w Kozichgłowach – Marszałka Józefa Piłsudskiego. ...

Blask dworca w Czerwonaku

Od jesieni ubiegłego roku trwały prace związane z przebudową i rewitalizacją budynku dawnego dworca kolejowego ...

Stacja PKM w Swarzędzu

Swarzędz przystąpił do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – umowę uroczyście podpisano na swarzędzkim dworcu kolejowym. To ...