кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Cztery podpoznańskie gminy z unijnym dofinansowaniem na poprawę transportu

– To jest już druga odsłona przedsięwzięć związanych z rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych Aglomeracji Poznańskiej, realizowanych przy wsparciu środków unijnych z WRPO 2014+ w ramach ZIT dla MOF Poznania – oświadczył dziś marszałek Marek Woźniak przed podpisaniem kolejnych czterech umów o dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w obszarze transportu miejskiego oraz tzw. niską emisją.

Beneficjentami wsparcia pochodzącego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) są cztery podpoznańskie gminy: Dopiewo, Suchy Las, Czerwonak i Kórnik.

Podczas spotkania obecni byli wójtowie Adrian Napierała z Dopiewa, sucholeski Grzegorz Wojtera, Jacek Sommerfeld z Czerwonaka oraz Jerzy Lechnerowski, burmistrz Kórnika.

Warte 45 mln zł projekty realizowane będą w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przekazał na nie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+) ponad 35 mln zł.

To jest już druga odsłona przedsięwzięć związanych z rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych Aglomeracji Poznańskiej, realizowanych przy wsparciu środków unijnych z WRPO 2014+ w ramach ZIT dla MOF Poznania. W ten sposób tworzymy dobre podstawy do budowy Kolei Metropolitalnej. Naszym nadrzędnym celem jest udrożnienie przepływu mieszkańców w obrębie metropolii, a także obniżenie emisji CO₂, m.in. poprzez zakup nowego taboru autobusowego – powiedział marszałek Marek Woźniak i przypomniał, że wcześniej umowy na dofinansowanie podobnych projektów podpisano już z gminami Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Pobiedziska i Kostrzyn.

Realizacja zaplanowanych przez podpoznańskie gminy inwestycji przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego, ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, zwiększając jednocześnie atrakcyjność, komfort oraz bezpieczeństwo transportu zbiorowego. Tym samym poprawi się poziom i jakość życia mieszkańców. Projekty obejmują budowę węzłów przesiadkowych, parkingów P&R (Park & Ride) i B&R (Bike & Ride) wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych, dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych, a także zakup taboru niskoemisyjnego.

Włodarze gmin podkreślali, że realizacja zaplanowanych inwestycji, przy wsparciu finansowym ze środków unijnych z WRPO 2014+ jest szansą na zniwelowanie wielu obecnie istniejących i utrudniających życie mieszkańców problemów komunikacyjnych.

Dla Jacka Sommerfelda, wójta Czerwonaka to historyczny dzień, bo gmina po raz pierwszy otrzymuje 17 mln zł na trzy węzły przesiadkowe: Czerwonak, Owińska i Bolechowo. Największym zadaniem jest węzeł przesiadkowy Owińska o wartości 11 mln 157 tys. zł. Dofinansowanie wynosi 9 mln 450 tys. zł. Węzeł Bolechowo kosztować ma ponad 4,7 mln zł, a dofinansowanie – 4 mln zł. Na przebudowę węzła Czerwonak wartości 4 mln 192 tys zł gmina otrzymała prawie 3,5 mln zł.

Projekty obejmują modernizacje parkingów P&R i B&R w tych trzech miejscowościach wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych. Zbudowane zostaną także ścieżki pieszo-rowerowa: wzdłuż ul. Szkolnej Czerwonak–Kicin, przy drodze wojewódzkiej 196 Czerwonak–Miękowo oraz wzdłuż ul. Obornickiej Bolechowo–Osiedle Szlachęcin. Gmina wykona też infrastrukturę związaną z modernizacją ul. Lipowej w Owińskach oraz myśli o stworzeniu węzła przesiadkowego Czerwonak-Osiedle.

Gmina Dopiewo będzie rozbudowywać dwa węzły przesiadkowe: Dopiewo i Palędzie.

Chcemy, żeby kolej metropolitalna stała się wewnętrzną, podstawową – zapewnia wójt Adrian Napierała.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy Palędzie kosztował będzie 8,6 mln zł. Będzie tam parking „parkuj i jedź” na 127 miejsc + 3 dla niepełnosprawnych i 2 dla autobusów; tablica informująca o liczbie miejsc wolnych, infokiosk, 2 wiaty z 24 miejscami na rowery, 5 ławek, biletomat, 2 tablice informacyjne, 2 wiaty przystankowe, 19 lamp, system kamer. Nastąpi połączenie ul. Poznańskiej w Dąbrówce z dworcem kolejowym, budowa i przebudowa skrzyżowań oraz 400 m ścieżek dla rowerów i pieszych.

Na zintegrowany węzeł przesiadkowy Dopiewo gmina planuje wydać 3,2 mln zł. Projekt obejmuje parking „parkuj i jedź” na 100 miejsc + 8 dla niepełnosprawnych z tablicą informującą o liczbie miejsc wolnych oraz infrastrukturę: infokiosk, 1 wiata z 26 miejscami na rowery, 15 ławek, biletomat, 4 tablice informacyjne, 14 lamp i system kamer. Władze gminy zaplanowały też kampanię promocyjną „Kolej na kolej”. Dofinansowanie przyznane dla Dopiewa opiewa na prawie 7 mln 673 mln zł.

Realizacja węzłów przesiadkowych w Chludowie i Golęczewie w gminie Suchy Las ma na celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań–Piła, szczególnie po jej modernizacji, która się zaczyna. W ramach inwestycji powstaną dwa zintegrowane węzły przesiadkowe w Chludowie i Golęczewie. Wybudowanych zostanie około 5,8 km ciągów pieszo-rowerowych wraz z ich odwodnieniem. Powstaną dwa parkingi Park&Ride z 46 miejscami postojowymi dla samochodów w i 36 dla rowerów, wraz z budową oświetlenia i monitoringu. Budynek stacji w Golęczewie jest zabytkiem i PKP przekazały go na własność gminie. Poza budową węzła zostanie sfinansowany zakup 2 autobusów niskoemisyjnych, których bezpośrednim beneficjentem będzie Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las.

Szacowana całkowita wartość projektu 8 mln 165 tys. zł, a kiwota dofinansowania 6,6 mln zł.

Stacja kolejowa Kórnik oddalona jest od miasta o 5 kilometrów. Codziennie autobusy przewożą do Poznania 5 tysięcy pasażerów, ale tylko do Rataj. Chcemy przenieśąć ten ciężar na kolej umożliwiając latwy dojazd do stacji, żeby mieszkańcy mogli dojechać do centrum Poznania – wyjaśnia burmistrz Jerzy Lechnerowski.

W ramach projektu partnerskiego miasta i gminy Kórnik z powiatem poznańskim zaplanowano wybudowanie ścieżek rowerowych o łącznej długości ponad 2 km: wzdłuż drogi gminnej nr 329017 P od ul. Kolejowej w Szczodrzykowie do istniejącego chodnika przy DW nr 434 w Dziećmierowie; w ciągu ul. Dworcowej w Szczodrzykowie (droga wojewódzka nr 434) od torów kolejowych do ul. Ogrodowej; w ciągu drogi powiatowej nr 2476 P na odcinku DW nr 434–Runowo. Powstanie parking Park&Ride na 22 miejsca postojowe i Bike&Ride z wiatą dla 20 rowerów. Gmina zakupi 2 pojazdy niskoemisyjnego taboru autobusowego. Całkowity koszt projektu: 4 mln 913 tys. zł, kwota dofinansowania: 3 mln 785 tys. zł

Przypomnijmy, że ZIT-y to nowa forma współpracy samorządów, współfinansowana ze środków funduszy europejskich. Przy pomocy tego instrumentu partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego: Poznania oraz gmin i miast z obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie, może realizować wspólne cele i wskazywać przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Wsparcie w ramach ZIT udzielane jest w oparciu o Strategię ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania. Dokument ten, formułuje projekty strategiczne w zakresie rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (MOF). Jest to propozycja działań, które mają zapewnić większą spójność przestrzenną MOF Poznania oraz przyczynić się do wzrostu gospodarczego, rozwoju infrastruktury, poprawy komunikacji, polepszenia usług społecznych i zdrowotnych, a w konsekwencji mają prowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców całej metropolii. Obszar realizacji Strategii ZIT, tj. Miejski Obszar Funkcjonalny Poznania, obejmuje terytorium 22 gmin, w tym miasta Poznania i 17 gmin powiatu poznańskiego oraz czterech gmin z powiatów ościennych.

Dotychczas w ramach poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF” zarząd województwa wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 138 mln zł.

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

Woda dla Strzeszynka

Do Strzeszynka popłynie czysta woda z Rowu Złotnickiego. Powstaje zbiornik retencyjny za unijne pieniądze z ...

Uratowane 16 milionów

Ponad 16 milionów złotych zostaje w budżecie gminy Suchy Las. A wszystko dzięki decyzji starosty ...

Rozbudowa 100-letniej szkoły

Ogromne zainteresowanie uczniów sprawiło, że zapadła decyzja o rozbudowie o ponad 100-letniej szkoły w Murowanej ...

Hala Agmamito w Swarzędzu

Amwin zrealizuje na zlecenie Agmamito halę o powierzchni  ok. 3 tys. m2 w Swarzędzu. Amwin ...

Lednicki Orzeł dla prof. T. Jasińskiego

30 maja o godz. 11.00 w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – instytucji kultury Samorządu ...