Czwarta linia kredytowa BOŚ Banku

Spółki komunalne i jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o nowy kredyt na inwestycje mające na celu poprawę jakości życia i wspierające ochronę środowiska w BOŚ Banku. Do jego oferty wkrótce dołączy czwarta już linia kredytowa z Banku Rozwoju Rady Europy w wysokości 75 mln euro. 26 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska zawarł kolejną umowę linii kredytowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) z siedzibą w Paryżu. Jest to już czwarta linia CEB, przeznaczona na długoterminowe finansowanie (10-letni okres spłaty) projektów związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury oraz ochroną środowiska realizowanych przez gminy oraz podmioty z sektora finansów publicznych. Zawarte porozumienie to efekt zainteresowania klientów banku wcześniejszymi produktami przygotowanymi wspólnie z CEB.
Do tej pory w obszarze inwestycji mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców gmin, środki z linii CEB przeznaczone były na budowę lokalnych dróg i mostów, obiektów sportowych, boisk i pływalni, modernizację szkół podstawowych i gimnazjów, budowę obiektów socjalnych i kulturalnych czy obiektów podstawowej opieki zdrowotnej. Z kolei w obszarze ochrony środowiska BOŚ Bank ze środków CEB finansował głównie inwestycje spółek komunalnych – były to projekty dotyczące modernizacji zakładów oczyszczania ścieków i kanalizacji oraz gospodarowania odpadami.
– W związku z udziałem BOŚ w roli zarządzającego Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich w europejskiej Inicjatywie JESSICA dla województwa zachodniopomorskiego (poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym), pomorskiego (poza aglomeracją Trójmiasta i Słupskiem) i śląskiego, środki z linii CEB mogą zostać wykorzystane na finansowanie miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach tego programu – mówi Małgorzata Kowalczuk z Departamentu Instytucji Finansowych w BOŚ Banku.
Najnowsza linia CEB w ofercie BOŚ Banku pojawi się 2 kwietnia 2012 r. Równolegle uruchomiona zostanie czwarta linia z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), która kierowana jest dodatkowo do firm z sektora MSP.
Łącznie w 2012 r. Bank Ochrony Środowiska przeznaczy 150 mln euro na finansowanie inwestycji ze środków międzynarodowych instytucji finansowych – Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
BOŚ Bank oferuje obecnie dwie inne zagraniczne linie przeznaczone na ochronę środowiska. Jedną z nich jest Kredyt z Klimatem, przygotowany we współpracy z niemieckim KfW Bankengruppe. To długoterminowe finansowanie zmierzające do zmniejszenia zużycia energii, a tym samym ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Kredyt z Klimatem w ofercie Banku Ochrony Środowiska dostępny jest w ramach dwóch programów: Programu Modernizacji Kotłów oraz Programu Efektywności Energetycznej w Budynkach. Środki z kredytu pozwalają sfinansować aż do 85 proc. wartości kredytowanego przedsięwzięcia.
BOŚ Bank posiada też w swojej ofercie środki z linii kredytowej Nordyckiego Banku Inwestycyjnego (NIB), które przeznaczone są na długoterminowe finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę środowiska naturalnego. Oferta dotyczy trzech strategicznych sektorów: ochrony powietrza, ochrony wód i gospodarki odpadami. Maksymalny udział NIB w finansowaniu przedsięwzięcia wynosi 50 proc.

x

Zobasz także

Nagłe osłabienie złotego

Złoty od kilku dni traci na wartości w relacji do głównych walut, w tym franka ...

PIT od pracodawców

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r. Jeżeli w 2019 r. zatrudniałeś ...

Kiedy złożyć PIT za 2019 r.

Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – możesz ...

Resort o mikrorachunku

PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek ...

Budżet po 10.miesiącach

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2019 r. dochody 332,9 mld zł, tj. ...