Nickel 750×200 – Dąbrówka

Czym się oddycha w Kozichgłowach

W Kozichgłowach od kilku  działa automatyczna stacja kontroli

czystości powietrza w Kozichgłowach. Stacja została zlokalizowana na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Taczaka. To ósma taka stacja na terenie województwa wielkopolskiego i zarazem najnowocześniejsza.

O powstanie stacji pomiaru powietrza zabiegał wójt gminy Czerwonak Jacek Sommerfeld. Dzięki jego staraniom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udało się pozyskać 411 744,00 zł oraz 87 756 zł ze środków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Suma pozyskanych środków (499 500 zł) pozwoliła na zakup stacji wraz z aparaturą. Gmina po swojej stronie miała jedynie koszty przygotowania terenu, na którym stoi stacja. Te wyniosły niespełna 50 000 zł.

– Bardzo się cieszę, że jako gmina Czerwonak możemy się pochwalić tak nowoczesną stacją kontroli czystości powietrza. Dzięki niej oraz projektom uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzania ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji łatwiej będzie nam walczyć z trucicielami na terenie naszej gminy – podkreśla wójt gminy Czerwonak Jacek Sommerfeld.

Stacja będzie mierzyła w sposób ciągły: tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył PM10, benzen, etylobenzen, toluen i ksylen oraz podstawowe parametry meteorologiczne na potrzeby interpretacji wyników pomiarów. Wyniki pomiarów podlegają weryfikacji, czyli systematycznemu sprawdzaniu pod względem technicznym (prawidłowość funkcjonowania aparatury pomiarowej) i merytorycznym (prawidłowość wynikająca z procesów zachodzących w atmosferze). Weryfikacji danych dokonuje się w systemie 4 stopniowym:

weryfikacja bieżąca (od poniedziałku do piątku w godzinach porannych, a w razie stanów smogowych również w weekendy)
weryfikacja okresowa (po zakończeniu miesiąca kalendarzowego)
weryfikacja roczna (po zakończeniu roku kalendarzowego)
weryfikacja krajowa (wszystkie serie roczne zweryfikowane przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska są poddawane dodatkowej weryfikacji na poziomie krajowym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska)

Oznacza to, że na każdym z tych etapów dane mogą zostać poddane ewentualnej korekcie, a wielostopniowość procesu weryfikacji stanowi gwarancję najwyższej jakości i spójności danych. Dzięki temu można uniknąć sytuacji nieobiektywnych pomiarów choćby podczas nocy sylwestrowej, gdy czynniki zewnętrzne (np. petardy) wpływają na wyniki czystości powietrza.

Każdy arkusz z wynikami badań prezentowany na stronie internetowej zawiera informację dotyczącą normy, a jej przekroczenie zaznaczane jest automatycznie. Wyniki stacji z Koziegłów można śledzić na stronie >>> https://powietrze.poznan.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/205/parametry/wszystkie. W przyszłości planowane jest również wprowadzenie wyników w aplikacji na telefony komórkowe (z systemami operacyjnymi iOS, Android i Windows) „Jakość powietrza w Polsce”.

Tekst i zdjęcia: UG Czerwonak

x

Zobasz także

Aplikacje na rewitalizacje

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza nabór uzupełniający projektów rewitalizacyjnych zmierzający do aktualizacji Lokalnego Programu ...

Tworzymy ład przestrzenny

Nieomal każda poznańska gmina narzeka na ład przestrzenny, na brzydkie reklamy, które szpecą otoczenie. To ...

Filia skarbówki w Swarzędzu

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, od 15 stycznia 2018 roku, w budynku Urzędu Miasta i Gminy ...

Krosinko rozbudowało szkołę

Po przerwie świątecznej, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku ( koło Mosiny) ...

Granty w Suchym Lesie

Już niedługo w Krainie Trzech Rzek kolejne nabory na granty – dowiedz się więcej na ...