Fotografia wnętrz
Ładowarki emu.energy

Darmowe dane geodezyjne

W drugim kwartale 2019 roku Rada Ministrów ma przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Dzięki tej regulacji zostanie wprowadzone wiele usprawnień, między innymi w pozyskiwaniu danych geodezyjnych i kartograficznych – mówi Robert Tomaszewski, prezes zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.
Co znajduje się w Centralnym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym?

W Centralnym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym można dzisiaj pozyskać: osnowy geodezyjne, grwaimetryczne i magnetyczne, informacje z państwowego rejestru granic i jednostek podziałów terytorialnych kraju, ortofotomapy, mapy topograficzne, informacje z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, numeryczne dane wysokościowe, mapy tematyczne, informacje z Bazy Danych Ogólnogeograficznych, z Bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k, a także zobrazowania lotnicze. Wniosek o udostępnienie tych danych może zostać złożony elektronicznie, za pośrednictwem specjalnie przygotowanego systemu teleinformatycznego. Zebrane informacje często stanowią dowody w różnego rodzaju postępowaniach administracyjnych, związanych z szeroko rozumianym zagadnieniem nieruchomości. Stanowią one przydatne narzędzie do celów projektowych, a organy administracji powszechnie korzystają z nich w celu wykrywania samowoli budowlanych oraz postępowań o zwrot nieruchomości wywłaszczonych. Darmowe udostępnianie zdjęć lotniczych będzie zatem niewątpliwie ogromnym ułatwieniem – zarówno dla przeciętnych obywateli, jak i organów administracji.
Co przyniosą planowane zmiany?

Planowane zmiany mają dotyczyć nie tylko bezpłatnego udostępniania danych z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W tym zakresie będzie więcej udogodnień. Zostanie również uproszczona procedura samego pozyskiwania danych. Możliwe stanie się pobranie map i innych danych online. Tymczasem dzisiaj za darmo można skorzystać wyłącznie z bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, państwowego rejestru nazw geograficznych, państwowego rejestru granic, numerycznego modelu terenu w siatce 100x100m oraz budynków 3D – stwierdza Robert Tomaszewski.
Udostępnianie danych – ogólnoświatowa tendencja

Zmiany w polskich zasobach geodezyjnych i kartograficznych związane są z ogólnoświatową tendencją do tworzenia różnego rodzaju, ogólnodostępnych baz danych. Jako przykład należałoby wskazać chociażby amerykański program „Open Government Initiative”. Dzięki niemu od 2009 roku udostępniono ponad 300 tysięcy różnych zbiorów danych. Oczywiście wszelkie, zawarte w nich informacje są darmowe i dostępne bez żadnych ograniczeń. Ta tendencja przeszła również do Europy. Specjalne bazy danych tworzy się również w takich krajach, jak Wielka Brytania, Niemcy, Belgia i Holandia. Stwierdzono zatem, że takie rozwiązanie należy zastosować i w Polsce. Zresztą z kalkulacji, przeprowadzonych przez głównego geodetę kraju, wynika, że zysk z pobieranych opłat wcale nie był taki wysoki. Udostępnianie danych wiązało się bowiem z wieloma pracami administracyjnymi i licznymi kosztami.
Geoportal – pierwszy krok ku informatyzacji

Należy jednak zauważyć, że pierwszy krok w kierunku udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych poczyniono już poprzez stworzenie serwisu www.geoportal.gov.pl. Obecnie na tym portalu znajdziemy między innymi informacje z GUS, GDDKiA, Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W planach jest zresztą rozbudowanie tego serwisu. Ma on stać się głównym źródłem informacji geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianych online – wskazuje Robert Tomaszewski.

x

Zobasz także

Kwartalnik „Nieruchomości@”

Resort sprawiedliwości prezentuje pierwsze wydanie kwartalnika naukowego „Nieruchomości@”. Czasopismo, które powstało z inicjatywy Patryka Jakiego, ...

Standard lokali socjalnych

Do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka napływają sprawy, w których klienci opisują warunki panujące w przyznawanych ...

Polska pustynią Europy

Polska jest jednym z najbardziej ubogich w wodę krajów Unii Europejskiej. Statystycznie na jednego Polaka rocznie przypada ...

Pranie a estetyka budynku

Wieszanie na suszarce bielizny osobistej o dyskusyjnej estetyce oraz pościeli i odzieży, która zasłania częściowo ...

NIK o mieniu wojskowyn

Agencja Mienia Wojskowego rzetelnie i gospodarnie zarządzała nieruchomościami Skarbu Państwa. Wyjątki dotyczyły udzielania i realizacji ...