Fotografia wnętrz

Dla kogo „Dopiewski Filar”?

Rozpoczęła się jej piąta edycja. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2020 r. w Urzędzie Gminy Dopiewo. Celem nagrody jest wyróżnienie osób, które przyczyniają się do integracji gminnych środowisk, propagowania dobrego imienia gminy lub mogą być wzorem do naśladowania dla innych. Zgłaszającym może być: mieszkaniec Dopiewskie Filarygminy, firma z jej terenu lub organizacja działająca na terenie Gminy Dopiewo i członkowie kapituły konkursowej.

Wypełniony formularz dostępny jest PDF icon Filary 2020

Nagroda ma charakter honorowy. Została ustanowiona przez Wójta Gminy Dopiewo w tym roku. Jej celem jest wyróżnienie osób, które wyróżniają się działalnością, dorobkiem i osiągnięciami, przyczyniając się do: integracji środowisk lub sławienia dobrego imienia Gminy Dopiewo, a także swoją postawą, przedsięwzięciami i aktywnością mogą być dla innych wzorem, przykładem, oparciem.

Nagroda „Dopiewski FILAR” jest przyznawana od 2017 r. w 3 kategoriach: Animator, Ambasador i Super – Filar.

w kategorii „Animator” – za prowadzenie działalności na rzecz integracji różnych środowisk, działalność społeczną i organizatorską na terenie Gminy Dopiewo w różnych jej wymiarach
w kategorii „Ambasador” – za upowszechnianie i promocję dobrego imienia Gminy Dopiewo poza jej granicami poprzez własny dorobek i osiągnięcia w różnych dziedzinach
w kategorii „Super – Filar” – za całokształt działalności na różnych polach aktywności i dawanie dobrego przykładu.

x

Zobasz także

Chrońmy nasze dziedzictwo

Chrońmy archeologiczne dziedzictwo regionu! W lasach Wielkopolski skrywają się najcenniejsze zabytki archeologiczne. Wśród nich znajdują ...

Z. Górny p.o. wójta Dopiewa

Zbyszko Górny został wyznaczony 19 stycznia 2020 r. przez Premiera do pełnienia funkcji Wójta Gminy ...

Pieniądze z UE dla Czerwonaka

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę w sprawie dofinansowania środkami unijnymi, w ramach Wielkopolskiego ...

Szkoła w Luboniu urośnie

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina Luboń pozyskała 2 500 00 zł. Otrzymane środki ...

Rusza nowa oczyszczalnia

Pierwsze ścieki zostały skierowane do nowej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. Na terenie budowy są kontynuowane ...