Agrobex 750×200 – czerwiec 2017
Nickel 750×100 – Botaniczna

Dla naszej wsi

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego

organizowanych pod patronatem wojewody wielkopolskiego
w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020:
Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Premia dla młodych rolników, Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Restrukturyzacja małych gospodarstw
Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2018
Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników, Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS
Zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2018 roku. Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotyczące rynków rolnych i promocji produktów rolnych i żywnościowych
Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i choroby guzowatej skóry bydła jako nowego zagrożenia dla Polski.
Rolniczy handel detaliczny
Bezpieczeństwo pożarowe na obszarach wiejskich; Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla rolnictwa

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią
na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji. Harmonogram spotkań na stronie WUW

x

Zobasz także

Szatnia na medal!

Wpłynęło 95 wniosków o dofinansowanie w ramach inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Szatnia na medal”, którą ...

5 zmian nazw ulic

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał 4 zarządzenia zastępcze w sprawie nadania nowych nazw ulic w ...

Dom Seniora Plus w Odolanowie

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg uczestniczyła w uroczystym otwarciu Dziennego Domu Senior Plus w Odolanowie. W ...

Kalisz otrzyma nową komendę

Komenda przy ulicy Kordeckiego w Kaliszu ma zostać ukończona w przyszłym roku i oddana do ...

Odnowa mostu w Jaraczewie

Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził do realizacji 9 Programów Inwestycji dla zadań drogowych, których łączny ...