Fotografia wnętrz

Dla ratajskich traszek

Do Rady Miasta trafił projekt uchwały w sprawie nadania terenowi zielonemu położonemu pomiędzy osiedlami Tysiąclecia a Lecha, nazwy Traszki Ratajskie. To inicjatywa Rady Osiedla Chartowo.
Teren stanowi własność Miasta. Obszar obejmuje tereny zielone przy os. Tysiąclecia oraz użytek ekologiczny „Traszki Ratajskie”. Użytek został ustanowiony uchwałą Rady Miasta w 2011 roku, w celu ochrony populacji płazów (traszka zwyczajna, żaba trawna, ropucha szara, ropucha zielona, żaba wodna, grzebiuszka ziemna) oraz realizacji zadań dydaktycznych. W zamyśle inicjatorów nadanie nazwy Traszki Ratajskie zwiększy zainteresowanie mieszkańców problematyką ochrony traszki oraz innych przedstawicieli gromady płazów.
Fot i źródło: biuletyn.poznan.pl

x

Zobasz także

Renowacja osady św. Gotarda

Teren dawnej osady św. Gotarda ma szansę znowu zyskać rangę, jaka mu przysługuje z uwagi ...

Co czeka Fort VIIa

Radny Paweł Matuszak zapytał w trybie interpelacji o plany zabudowy Fortu VIIa. Zwrócił uwagę, że ...

Nowe „zebry” na Dworcowym

Radny Paweł Sowa zwrócił się w interpelacji o wytyczenia nowego przejścia dla pieszych po zachodniej ...

Spuszczanie wody z Malty

Każdego dnia poziom wody w Jeziorze Maltańskim obniża się od kilku do kilkunastu centymetrów. Obecnie ...

Co w Starej Papierni?

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu chce wykorzystać obiekty przy ul. Szyperskiej do działalności bieżącej i prorozwojowej, ...