Dokąd zmierzasz Wielkopolsko

Zmiany klimatyczne, redukcja gazów cieplarnianych, malejące zasoby wody i nowoczesne technologie – to zdaniem marszałka Marka Woźniaka najważniejsze wyzwania, z którymi musi się zmierzyć Strategia Wielkopolska 2030.
Konin i Poznań. W tych miastach odbyły się ostatnie spotkania konsultacyjne Strategii Wielkopolska 2030. One nie kończą procesu opiniowania tego dokumentu przez mieszkańców (te, formalnie zakończą się 22 października), ale wniosków jest już sporo. Jeden z najważniejszych jest następujący: cele i kierunki przyjęte w projekcie Strategii są właściwe. Potwierdza to chociażby ewaluacja aktualnie obowiązującej Strategii (do 2020 roku).
– Sprawdził się model dyfuzyjno-absorbcyjny, który obowiązywał w Strategii do 2020 roku i zakładał wspieranie ośrodków subregionalnych (tj. Piła, Leszno czy Konin). Dzięki temu mogły powstać Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), które są swoistymi ośrodkami wzrostu dla słabszych samorządów. To bardzo inteligentne rozwiązanie, które Wielkopolska powinna dalej kontynuować – podkreśla prof. Wojciech Dziemianowicz, ekspert ds. Strategii Wielkopolski 2030 (Uniwersytet Warszawski).
Z drugiej strony, OSI nie może być tylko dodatkowym mechanizmem do pozyskiwania dotacji unijnej przez samorządy. To musi być przestrzeń do realizacji przedsięwzięć wspólnych, partnerskich. Takich jak chociażby projekty parasolowe z zakresu odnawialnych źródeł energii, których jest sporo realizowanych w tej perspektywie (z WRPO 2014+), np. na terenie subregionu konińskiego. One są dobrym przykładem współpracy wszystkich środowisk w celu uzyskania elementów zrównoważonego rozwoju.

O Wielkopolsce Wschodniej!
O partnerstwie i współpracy mówił w Koninie marszałek Marek Woźniak.
– Celem rozwoju Konina nie powinno być dążenie do zrównania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego z większymi jednostkami takimi jak np. Poznań, ale uzyskanie takiego stanu, w którym mieszkańcy będą zadowoleni z poziomu życia, dostępnych usług, pracy czy opieki zdrowotnej – mówił.
Kluczem do tego stanu może być tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju firm, co jest szczególnie ważne w subregionie konińskim, który do tej pory opierał się na działalności dużych przedsiębiorstw: elektrowni, kopalni i huty – głównych pracodawców w tej części województwa. Marszałek podkreślał, że „jednym z elementów zrównoważonego rozwoju jest wygenerowanie aktywności gospodarczej mieszkańców” i m.in. temu celowi służyć ma Strategia rozwoju woj. wielkopolskiego do 2030 roku.
-W małej i średniej przedsiębiorczości leży źródło dochodu mieszkańców Wielkopolski Wschodniej – dodaje marszałek Marek Woźniak.
W Koninie dyskutowano również o zagrożeniach związanych z brakiem wody, tzw. „stepowieniem obszarów”. Wskazywano działania, które mogą zapobiec tym negatywnym zjawiskom: inwestowanie w małą retencję oraz stworzenie warunków dla inwestycji ekologicznych, które pozwolą zmienić ten obszar w „dolinę zielonej energii”, do czego aspiruje region Wielkopolski Wschodniej.
O planowaniu strategicznym w skali regionu mówił prof. Tomasz Kaczmarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – To ludzie są podmiotem polityki rozwoju, dlatego aktywność prorozwojowa samorządu Województwa powinna być ukierunkowana na sprawne zarządzanie i budowanie jak najszerszej sieci wartościowych relacji – mówił prof. UAM.

Jesteśmy innowacyjni?
Poznań był ostatnim miastem, w którym konsultowano Strategię Wielkopolską 2030. Dużo uwagi poświęcono w dyskusji tematowi innowacyjności w regionie. Według diagnozy, zamieszczonej w projekcie Strategii regionalna gospodarka nie wyróżnia się pod względem innowacyjności, o czym świadczą m.in. stosunkowo niskie pozycje w krajowych i europejskich rankingach. Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych, jak i nakłady poniesione przez firmy na działalność nowatorską kształtują się na poziomie niższym niż średnia krajowa. Choć w regionie odnotowuje się stopniowy wzrost wartości wskaźników dotyczących liczby podmiotów prowadzących działalność w sektorze badań i rozwoju, to nadal jest sporo do nadrobienia. Świadczy to o niepełnym wykorzystaniu dostępnego w regionie potencjału badawczo-rozwojowego.
Jaka jest recepta na poprawę tej sytuacji? Przede wszystkim musi nastąpić otwarcie „nowej karty współpracy” na linii samorząd, przedsiębiorcy i sektor badawczo – rozwojowy. Tym bardziej, że w perspektywie unijnej 2021+, w jeszcze większym stopniu będą wspierane projektu z obszaru „B+R” i innowacji. Obecni na konsultacjach naukowcy postulowali weryfikację, a nawet rozszerzenie regionalnych inteligentnych specjalizacji, z kolei przedsiębiorcy mówili o potrzebie budowania większej świadomości tego, czym jest „Gospodarka 4.0”. Sporo uwagi poświęcono kwestiom internacjonalizacji gospodarki. W Wielkopolsce (w szczególności Poznaniu i okolicach) jest coraz więcej przedsiębiorców, którzy widzą potrzebę rywalizacji na rynkach globalnych. Z tego powodu samorząd regionalny powinien wspierać ich ekspansję zagraniczną, ale na wybrane rynki. Potrzebna jest, więc dalsza rozbudowa bazy eksportowej.
Także samorządowcy zgłaszali swoje postulaty, m. in. dotyczące edukacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego, termomodernizacji kolejnych obiektów użyteczności publicznej czy wzrostu roli Lokalnych Grup Działania.
Trzeba podkreślić, że lista postulatów, które zgłoszono do Strategii na etapie prac roboczych jest znacznie dłuższa (ok. 1300 projektów o znaczeniu strategicznym). Zawrotne są również szacunkowe wartości tych przedsięwzięć. Dla przykładu realizacja projektów z Wielkopolski Centralnej kosztowałaby ponad 15 mld zł, 7 mld zł z subregionu pilskiego, a 8 mld zł z subregionu konińskiego. Oczekiwania na najbliższą dekadę są więc ogromne. Dla porównania: według szacunków, na realizację aktualnie obowiązującej Strategii wydano 6 mld zł!
– Trzeba sobie jasno powiedzieć: strategia rozwoju województwa nie może być lekarstwem na wszystkie problemy rozwoju Wielkopolski. Nie jest ona także sumą potrzeb i działań lokalnych. Dobre planowanie strategiczne w regionie, to sztuka wyboru celów wspólnych, kluczowych dla regionu – przypomina marszałek Marek Woźniak.

To jeszcze nie koniec!
Spotkanie w stolicy Wielkopolski kończy cykl spotkań z mieszkańcami w pięciu subregionach (Kaliszu, Lesznie, Pile, Koninie i Poznaniu), ale wciąż trwa proces konsultowania Strategii – przypomina Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW. – Czekamy na wszelkie uwagi i opinie do 22 października.
Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie do Strategii:
• za pośrednictwem elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Formularz w wersji elektronicznej dostępny jest tutaj
• drogą elektroniczną na adres: strategia2030@umww.pl. Formularz jest dostępny poniżej w ramce „pliki do pobrania”,
• drogą korespondencyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
• osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (zapraszamy do rozmowy na temat Strategii do Departamentu Polityki Regionalnej).

x

Zobasz także

Co 10. lokal pustostanem

Odpływ imigrantów zarobkowych połączony z zalewem rynku poprzez mieszkania dotychczas wynajmowane na doby – tego ...

Stabilne ceny mieszkań

Epidemia zatrzymała szybki wzrost cen mieszkań, z którym mieliśmy do czynienia jeszcze na początku roku. ...

Wraca stabilizacja

Pandemia w niewielkim stopniu uderzyła w budownictwo. Po chwilowym spadku popytu na materiały budowlane rynek ...

Nie chcemy już kredytów

Polacy nie chcą już brać kredytów mieszkaniowych. Jeden z najgorszych wyników od 13 lat. W ...

Wirus dopadnie budownictwo ?

Budownictwo w marcu jeszcze rosło, ale kwestią czasu jest wyraźne pogorszenie statystyk także w tym ...