Fotografia wnętrz
Finansowanie pomostowe

Dom Sportu otwarty

17 kwietnia 2019 roku to początek nowej historii w wielkopolskim sporcie. Przy ul. Starołęckiej 36 w Poznaniu, w budynku dawnej szkoły chemicznej, otwarto Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych, w którym swoje siedziby będą miały kluby, stowarzyszenia, organizacje i związki sportowe, a gospodarzem obiektu jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe.

Główna ideą powstania centrum było powołanie i zorganizowanie siedziby dla organizacji działających w obszarze sportu na terenie naszego regionu. Są to wielkopolskie związki sportowe, stowarzyszenia, Szkolny związek Sportowy „Wielkopolska”, Wojewódzkie Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe oraz fundacje. Inicjatorami powstania centrum są Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe, miasto Poznań i samorząd województwa wielkopolskiego.

– Od kilkudziesięciu lat środowisko sportowe Wielkopolski funkcjonowało w różnych biurach położonych na terenie miasta. Często pomieszczenia te nie spełniały już standardów XXI wieku. Wspólna inicjatywa samorządu wojewódzkiego i miasta Poznań pozwoliły na utworzenie nowej siedziby, jaka jest Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych. Dzięki temu pod jednym dachem znalazły się stowarzyszenia reprezentowane przez różne środowiska, sportu wyczynowego, szkolnego i młodzieżowego, wiejskiego, czy osób z niepełnosprawnościami – mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Dzięki jednej siedzibie dla wszystkich organizacji stworzyła się szansa na obniżenie kosztów utrzymania biur i powierzchni magazynowych, przy zachowaniu wysokich standardów. Zmniejszają się również koszty dojazdu, a także otwierają dodatkowe szanse na rozwijanie współpracy między organizacjami.

– Funkcjonowanie w jednym miejscu na pewno ułatwi integracje środowiska sportowego, działaczy, również tych przyjeżdżających spoza Poznania, pozwoli na szybkie załatwianie spraw organizacyjnych w jednym miejscu. Taki sposób pomocy dla stowarzyszeń jest też przykładem wyposażenia organizacji w niezbędna narzędzia do pracy z młodzieżą. To kolejny krok po podpisaniu przez samorząd wojewódzki długoterminowych, pięcioletnich umów z największymi partnerami, na rekordowe kwoty – mówi Marek Woźniak.

Budynek należący do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych udało się wyremontować nakładem 1,5 mln złotych ze środków finansowych samorządu wojewódzkiego oraz 2,6 milionów złotych pochodzących ze środków miasta Poznań. Umowa najmu została zawarta na dziesięć lat pomiędzy ZKZL a Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, jak głównym najemcą.

– W ubiegłorocznym budżecie samorząd województwa zabezpieczył kwotę 1,5 mln złotych, a pomoc finansowa była możliwa dzięki uchwale sejmiku, podjętej w kwietniu 2018 roku. Dofinansowanie pochodzące z pieniędzy samorządu województwa stanowi około 35% wartości inwestycji, która opiewała na kwotę prawie 4,3 mln złotych. W budżecie na 2019 rok zabezpieczona jest kwota miliona złotych, z przeznaczeniem na montaż dźwigu osobowego przy budynku centrum oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej w pełnym zakresie – mówi Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

W centrum swoje miejsce znalazło wiele organizacji, a największe z nich to Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Szkolny Związek Sportowy, Stowarzyszenie START, Polski Związek Hokeja na Trawie, Wielkopolskie Związki Sportowe: Tenisowy, Strzelectwa Sportowego, Bokserski, Szachowy, Jeździecki, tenisa Stołowego, Triathlonu, Szermierczy, Towarzystw Wioślarskich, Pływacki, Piłki Siatkowej, Zapaśniczy, Brydża Sportowego, kajakowy, Hokeja na Trawie, Koszykówki, a także Klub Sportowy Akademia Judo Poznań i inne, mniejsze podmioty sportowe. Powstanie Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych jest przykładem znakomitej współpracy samorządu województwa wielkopolskiego z samorządem miejskim Poznania oraz organizacjami pozarządowymi.

x

Zobasz także

Nowy gmach dla aptekarzy

Uniwersytet Medyczny wybrał generalnego wykonawcę Collegium Pharmaceuticum, które ma stanąć przy ul. Rokietnickiej. Kompleks z ...

Muzeum naszego Powstania

WXCA to pracownia architektoniczna z Warszawy, która na koncie ma m.in. nominowany do prestiżowej nagrody ...

Będzie grunwaldzki SOR

W czwartek podpisano umowę dotyczącą budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na Grunwaldzie. SOR wraz z Centrum ...

Renowacja elewacji Marcinka

Od zachodniej ściany rozpoczął się remont elewacji gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Karola ...

Nowa remiza ratowników

Umowa z wykonawcą nowych budynków dla ratownictwa wodnego i specjalistycznego podpisana. Budynki powstaną na Woli, ...