Ukraina

Domek dla każdego(?)

Przygotowana w resorcie rozwoju i technologii ustawa dotycząca budowy domów o powierzchni do 70 m kw. została podpisana przez Prezydenta RP – poinformował wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

To jedna z dziesięciu kluczowych regulacji zawartych w rządowym programie „Polski ład”. Ministerstwo informuje, że dzięki tym przepisom budowa domów do 70 m kw. będzie zdecydowanie łatwiejsza.- To uproszczona procedura dla polskich rodzin budowy własnego domu. Za te same pieniądze, za które można by było kupić kawalerkę w dużym mieście, będą mogli w prostej procedurze wybudować własny dom – powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

– Koniec z długim okresem oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy! Skracamy czas przygotowania inwestycji. Warunki zabudowy będą wydawane maksymalnie w 21 dni. Dajemy projekt budowlany do pobrania ze strony GUNB-u, co skróci również czas przygotowania dokumentacji – wyliczał wiceminister.

Ministerstwo podało najważniejsze założenia ustawy:

Dopuszczalna powierzchnia zabudowy domów to 70 m kw. Budynek ma być wolno stojący i nie więcej niż dwukondygnacyjny. Na maksymalnie dwóch kondygnacjach może być nawet ponad 100 m kw. powierzchni użytkowej.
Brak konieczności zatrudnienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.
Warunki zabudowy będą wydawane maksymalnie w 21 dni.
Budowa musi być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Zgodnie z założeniami ustawy obiekty mieszkalne mają być niewielkie, o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa. Obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Ponadto rozszerzono możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia – oprócz dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni zabudowy 35 m kw., także o powierzchni zabudowy do 70 m kw. Przy czym rozpiętość elementów konstrukcyjnych domków rekreacyjnych do 70 m kw. nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.
Budowa domu, Eksperci są zgodni: choć podwyżki są od lat, to 2021 rok przebija wszystko. Podzamcze Chęcińskie, 14 maja 2014
Czytaj także:
Rekordowe wzrosty przy budowie domu potwierdzone. Już nie tylko OSB, drożeją kartongipsy i ocieplenie

Wprowadzono uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m kw., polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. To oznacza, że do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Inwestor będzie zobowiązany złożyć oświadczenia o tym, że:

planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo inwestycji.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m kw. wydawana będzie w ciągu 21 dni.
Więcej na wyborcza.pl

x

Zobasz także

Ułatwianie przekształceń

Pracujemy nad ustawą deregulującą prawo budowlane, która usprawni procesy inwestycyjne – poinformował wiceminister rozwoju Piotr ...

Zapomniany podatek deszczowy

Aby przeciwdziałać zmianom klimatu w miastach, niezbędne jest zwiększenie retencji wód. Nie da się jednak ...

Lokal zastępczy a remont

Gminy już nie muszą zapewniać lokali zamiennych lokatorom mieszkającym w budynkach wymagających rozbiórki lub remontu. ...

Plany miejscowe inaczej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje projekt nowelizacji przepisów, który ma m.in. usprawnić sporządzania planów miejscowych ...

Główny geodeta u RPO

9 marca 2022 r. RPO Marcin Wiącek spotkał się z głównym geodetą kraju Waldemarem Izdebskim. ...