Dopiewski Budżet Obywatelski

Urząd w Dopieweie opublikował wykaz 21 działek geodezyjnych, zlokalizowanych w 11 miejscowościach Gminy Dopiewo. Szczegółowe informacje: dbo.dopiewo.pl

Działki o średniej powierzchni około 1 ha, w większości nie posiadają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W takich przypadkach, inwestycja powstaje w oparciu o warunki zabudowy.

Największa ponad 2 ha działka, na której nowa inwestycja musi być dostosowana do istniejącego zagospodarowania terenu, znajduje się w Konarzewie.

Powierzchniowo najmniejsza działka wynosząca 500 m2 zlokalizowana jest w Dopiewcu. Dla tego terenu, preferowanym kierunkiem jest zagospodarowanie rekreacyjne działki. Nowe inwestycje w większości przypadków muszą być dostosowane do obecnego wykorzystania terenu.

Ilość wybranych terenów dla każdego z sołectw: Więckowice – 1 teren, Dopiewo – 2 tereny, Konarzewo – 2 tereny, Trzcielin – 1 teren, Gołuski – 1 teren, Palędzie – 1 teren, Dąbrówka – 2 tereny, Dopiewiec – 2 tereny, Zakrzewo – 1 teren, Dabrowa – 1 teren, Skórzewo – 2 tereny.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do konsultacji z pracownikami Urzędu Gminy Dopiewo – telefonicznie lub drogą elektroniczną. Dane kontaktowe znajdują się tutaj: dbo.dopiewo.pl/pomoc-i-konsultacje.

Propozycje działek geodezyjnych specjalnie wyodrębnionych na terenie każdego z sołectw, znajdują się tutaj: dbo.dopiewo.pl/tereny

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można przygotować ręcznie lub elektronicznie. Formularze elektroniczne oraz do pobrania znajduja się tutaj: dbo.dopiewo.pl/skladanie-projektow

Propozycje zadań w Dopiewskim Budżecie Obywatelskim może złożyć wyłącznie pełnoletni mieszkaniec Gminy Dopiewo, dla miejscowości w której mieszka.

Zgłoszenie propozycji jest ważne, gdy zostanie poparte podpisami 15 pełnoletnich mieszkańców Gminy Dopiewo. Projekty należy składać tylko w wyznaczonym terminie obowiazujacym zgodnie z harmonogramem DBO od 1 kwietnia do 30 czerwca br.

Głosujemy natomiast na dowolny projekt z listy. Każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo jest uprawniony do oddania głosu, bez względu na wiek.

W tym roku pula środków wynosi 300 tys. zł. Została ona podzielona między trzy grupy sołectw, w ramach których zostaną wyłonione projekty do realizacji.

W ramach DBO można zgłosić i zrealizować projekty na proponowanych terenach, które:

dotyczą tzw. zadań własnych gminy (zarówno bieżących „miękkich”, jak i inwestycyjnych)
zostały zgłoszone przez pełnoletnich mieszkańców Gminy Dopiewo
dotyczą sołectwa, w którym mieszka autor
uzyskały największe poparcie w głosowaniu
mają charakter ogólnodostępny
będą służyć mieszkańcom Gminy

x

Zobasz także

Kładka powstanie w Krosinku

Podpisano umowę z wykonawcą budowy kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w Krosinku, wyłonionym w ...

Listy do przyszłości

Gmina Czerwonak wyszła z kolejną ciekawą inicjatywą. – W tym roku mija 30 lat od ...

Aktywiści bronili drzew

Ulica Młodzieżowa w Suchym Lesie ma zostać przebudowana. W ramach inwestycji zaplanowano wycinkę kilkudziesięcioletniej alei ...

Węzeł w Tulcach już działa

Od 1 maja autobusy wjeżdżają na węzeł przesiadkowy w Tulcach. „Tulce Szkoła” to nazwa przystanku, ...

Woda z basenu do ogródków

600 metrów sześciennych to 600 000 litrów. Tyle wody mieści się w zbiornikach na basenie ...