Fotografia wnętrz

Dopiewski Budżet Obywatelski

Urząd w Dopieweie opublikował wykaz 21 działek geodezyjnych, zlokalizowanych w 11 miejscowościach Gminy Dopiewo. Szczegółowe informacje: dbo.dopiewo.pl

Działki o średniej powierzchni około 1 ha, w większości nie posiadają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W takich przypadkach, inwestycja powstaje w oparciu o warunki zabudowy.

Największa ponad 2 ha działka, na której nowa inwestycja musi być dostosowana do istniejącego zagospodarowania terenu, znajduje się w Konarzewie.

Powierzchniowo najmniejsza działka wynosząca 500 m2 zlokalizowana jest w Dopiewcu. Dla tego terenu, preferowanym kierunkiem jest zagospodarowanie rekreacyjne działki. Nowe inwestycje w większości przypadków muszą być dostosowane do obecnego wykorzystania terenu.

Ilość wybranych terenów dla każdego z sołectw: Więckowice – 1 teren, Dopiewo – 2 tereny, Konarzewo – 2 tereny, Trzcielin – 1 teren, Gołuski – 1 teren, Palędzie – 1 teren, Dąbrówka – 2 tereny, Dopiewiec – 2 tereny, Zakrzewo – 1 teren, Dabrowa – 1 teren, Skórzewo – 2 tereny.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do konsultacji z pracownikami Urzędu Gminy Dopiewo – telefonicznie lub drogą elektroniczną. Dane kontaktowe znajdują się tutaj: dbo.dopiewo.pl/pomoc-i-konsultacje.

Propozycje działek geodezyjnych specjalnie wyodrębnionych na terenie każdego z sołectw, znajdują się tutaj: dbo.dopiewo.pl/tereny

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można przygotować ręcznie lub elektronicznie. Formularze elektroniczne oraz do pobrania znajduja się tutaj: dbo.dopiewo.pl/skladanie-projektow

Propozycje zadań w Dopiewskim Budżecie Obywatelskim może złożyć wyłącznie pełnoletni mieszkaniec Gminy Dopiewo, dla miejscowości w której mieszka.

Zgłoszenie propozycji jest ważne, gdy zostanie poparte podpisami 15 pełnoletnich mieszkańców Gminy Dopiewo. Projekty należy składać tylko w wyznaczonym terminie obowiazujacym zgodnie z harmonogramem DBO od 1 kwietnia do 30 czerwca br.

Głosujemy natomiast na dowolny projekt z listy. Każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo jest uprawniony do oddania głosu, bez względu na wiek.

W tym roku pula środków wynosi 300 tys. zł. Została ona podzielona między trzy grupy sołectw, w ramach których zostaną wyłonione projekty do realizacji.

W ramach DBO można zgłosić i zrealizować projekty na proponowanych terenach, które:

dotyczą tzw. zadań własnych gminy (zarówno bieżących „miękkich”, jak i inwestycyjnych)
zostały zgłoszone przez pełnoletnich mieszkańców Gminy Dopiewo
dotyczą sołectwa, w którym mieszka autor
uzyskały największe poparcie w głosowaniu
mają charakter ogólnodostępny
będą służyć mieszkańcom Gminy

x

Zobasz także

Trzy nowe ulice Czerwonaka

800 m nowej nawierzchni ul. Jonschera w Kicinie i 550 m ulic Topolowej i Lipowej ...

Kórniczanie łapią deszczówkę

Mała retencja to zgodnie z definicją zatrzymanie wody deszczowej w miejscu powstania opadu. Retencjonujesz: – ...

Wymyśl na nowo Marinę

Wójt Gminy Czerwonak ogłasza konkurs studialny, otwarty, dwuetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu przyległego ...

„Szatnia na medal” w Tulcach

29 lipca w hali sportowej w Tulcach miało miejsce podpisanie umowy, której przedmiotem jest udzielenie ...

Park w Owińskach dostępny

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach z dniem 1 sierpnia 2020 roku ...