Fotografia wnętrz

Dotacja dla franciszkanów

Radni z Komisji Kultury i Nauki pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Klasztorowi Franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej na dofinansowanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich.
Kwota dofinansowania w wysokości 1,9 mln zł, ma zostać przeznaczona na prace dotyczące wnętrza oraz elementów wyposażenia i wystroju kościoła. Klasztor przy znaczącym wsparciu funduszy podjął w roku 2019 ratownicze prace naprawcze budynków kościoła i klasztoru oraz wikarówki. Polegały one m.in. na wzmocnieniu ściągami stalowymi konstrukcji kościoła, stabilizacji posadowienia budynków poprzez wzmocnienie podłoża gruntowego pod ścianami fundamentowymi. Prace podjęto w związku ze stwierdzonym postępującym złym stanem technicznym budynków kościoła i klasztoru, objawiającym się licznymi spękaniami ścian, sklepień i okien zabytkowego zespołu.

Powyższe prace dobiegają końca i spodziewane jest ustabilizowanie się konstrukcji budynków. Teraz konieczne jest przeprowadzenie prac naprawczych wewnątrz kościoła obejmujących spękania ścian, a także niezbędnych prac konserwatorskich dotyczących cennych elementów wystroju i wyposażenia. Spękania ścian i sklepień spowodowały uszkodzenia i odspojenia tynków, a za tym cennych polichromii, powstały także uszkodzenia ołtarzy i empor. Pilne przeprowadzenie prac konserwatorskich jest wymagane w celu zatrzymania dalszych procesów zniszczeń cennych elementów wyposażenia i wystroju kościoła.

Udzielona dotacja ma zostać wykorzystana na konieczne naprawcze prace konserwatorskie w obrębie prezbiterium, Kaplicy Matki Bożej, naw bocznych i nawy główne, chóru muzycznego i empor, kaplicy NSPJ.

Problemy dotykające ten zabytek wynikają najprawdopodobniej z warunków gruntowo-wodnych terenu pod klasztorem. Na to zwrócił uwagę radny Andrzej Rataj wskazując, że podobne problemy mogą dotknąć inne obiekty znajdujące się w pobliżu jak: Bazar, czy Pałac Działyńskich.

x

Zobasz także

Remont domu przy Żelaznej

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych posiada udziały w ponad 750 wspólnotach mieszkaniowych. Jedna z nich właśnie ...

Remont kładki na Lechickiej

Z uwagi na stan techniczny obiektu naprawiona będzie kładka „Wilczak” na ul. Lechicką. W związku ...

Wieżowce przy rondzie Rataje

Nowoczesne i atrakcyjne wieżowce staną przy rondzie Rataje? To możliwe – radni przyjęli miejscowy plan ...

„Swoboda” pnie się w górę

Przy ul. Perzyckiej powstaje już nowa siedziba Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”. Rozpoczęte miesiąc temu roboty ...

Starożytny chodnik w Rzymie

Wyrwa, jaka powstała pod koniec kwietnia w nawierzchni na placu przed rzymskim Panteonem, odsłoniła płyty ...